Upozorňujeme na rozdíly v platech žen a mužů, které se promítají i do starobních důchodů.

Víte, že ženy mají až o 40 % nižší penze než muži?

Co je to gender pay gap?

Je to rozdíl v průměrných platech, které berou ženy a muži.

V České republice je gender pay gap již dlouho výrazně vyšší než ve zbytku EU. Evropský průměr se od roku 2002 pohybuje kolem 16–17,5 %. V ČR se gender pay gap nikdy nedostal pod 20 %.

Co je to gender gap in pension?

Pokud mají ženy během produktivního života nižší plat než muži, zákonitě se to projeví i na výši jejich starobního důchodu. Průměrná penze žen je v České republice výrazně nižší než u mužů, a to v některých případech až o 40 %.

Čísla, která vás překvapí

Rozdíly v platech mužů a žen v ČR dosahují 22 %. Evropský průměr se přitom pohybuje mezi 16–17 %.

Více

Tři čtvrtiny žen mají důchod nižší než 11 000, zatímco tři čtvrtiny mužů berou v důchodu víc než 12 000 Kč.

Více

V ČR je ohrožen chudobou dvojnásobek žen starších 65 let než mužů.

Více

Největším rozdílem v platech oproti mužům trpí ženy po návratu z mateřské dovolené.

Více

Nejvyšší rozdíly mezi platy žen a mužů panují mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním.

Více

Když ženy v produktivním věku nepracují, je to většinou proto, že o někoho pečují.

Více

Rozdíl v platech žen a mužů je tak velký, že ženy od začátku listopadu až do konce roku vlastně pracují zadarmo. Evropská komise reprezentovaná eurokomisařkou Věrou Jourovou k tomu spustila informační kampaň s údaji platnými pro celou EU.

Databáze dobrých praxí

Příklady zmenšování gender pay gap v evropských zemích

Nová pravidla pro stanovení počátečního kapitálu pro období péče o děti

Jméno Katarzyna Żółty, Jolanta Perek-Białas
Země Poland

Příklad aktivit na úrovni vlády

Základní informace

Změny „nového” polského zákona upravujícího fungování důchodového systému (1999) vstoupily v platnost 1. května 2015. Nové úpravy zákona o důchodech navržené Fondem sociálního pojištění (Dz. U. z 2015 r., poz. 552) přinesly změny v nastavení (revizi) počátečního kapitálu (výpočet výše penzijního příspěvku) a samotných důchodů. Tyto změny jsou významné z hlediska osob, jejichž důchody byly vyměřeny na základě dříve platných sazeb, jelikož lze dodatečně provést přepočet výše těchto dávek.

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Nová pravidla pro stanovení počátečního kapitálu pro období péče o děti (čl. 174, odst. 2a Zákona o důchodech)

Nové dodatečné ustanovení zákona o důchodech (čl. 174, odst. 2a) přineslo navýšení základu pro stanovení počátečního kapitálu pro každý jednotlivý rok období věnovanému péči o děti z hodnoty 0,7 % na 1,3 %. Osoby, u kterých již byla stanovena výše počátečního kapitálu, mohou požádat o její přepočet. To značí ženy, jejichž mateřská dovolená byla ukončena před zavedením “nového” důchodového systému (1999) a jimž může tato změna přinést zvýšení důchodových dávek.

Zaměření

Toto ustanovení je celonárodního rozsahu (vztahuje se na všechny polské zaměstnance, kteří pracovali nebo stále pracují v Polsku, platí sociální pojištění a absolvují rodičovskou dovolenou před rokem 1999).

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Vztahuje se na obě pohlaví, všechny rodiče, jimž jsou vypláceny důchody bez vypočtení počátečního kapitálu (dle statistik je však tato úprava ve skutečnosti směřována především na ženy, které absolvovaly mateřskou dovolenou před rokem 1999). Platnost tohoto nového pravidla není omezena určitým konečným datem, vztahuje se tedy na všechny věkové skupiny (mladé i dospělé). V souvislosti s možnými dalšími změnami zákona o důchodech se explicitní cílovou skupinou stávají ženy (v některých případech muži), které se blíží důchodovému věku (60+) nebo ty, které pobírají částečný důchod nebo učitelský důchod (v tomto případě nemusí dosáhnout důchodového věku v 67 letech) nebo těch důchodců, u jejichž počátečního kapitálu nebyl proveden přepočet.

Trvání

Tyto změny mají neomezené trvání a závisí na budoucích vládních úpravách zákona o důchodech.

Závazek

Tyto změny nejsou závazné pro osoby, kterým je vyplácen důchod. Tyto osoby mohou zažádat o přepočet stávající důchodové sazby u ZUS (Polského fondu sociálního zabezpečení). Tento postup je doporučen především v případě žen, které v Polsku pobírají nižší důchod.

Arry

 • 7. 5. 2016
 • Czech Republic

That's cleared my thoughts. Thanks for corninbutitg.

Laneta

 • 8. 5. 2016
 • Czech Republic

Entre Plus Belle la Vie, TF1/Nihous, et Scènes de Ménage, la majorité des Français qui regardait la télé a préféré regarder autre chose.Ces 12 secondes ont aussi été diffusées par France Inter au journal de 13H, c’était incroyable de l&;n#172ente8dre bégayer comme cela. Et pourtant, dixit Schneiderman qui a la photo, Pujadas était allé au QG de l’UMP la veille au soir pour préparer ses questions…

Patch

 • 8. 5. 2016
 • Czech Republic

My nehhoborgoid in suburban Denver (an older area of Lakewood) is wonderfully diverse – ethnically, financially, family arrangments, and age-wise. I think that would surprise a lot of people – and it certainly is not true throughout all of Colorado. People are usually pretty nice here too. One of the best things about my neighborhood is that it’s not just diverse, it’s pluralistic. http://ltqatv.com [url=http://thrtsbltrc.com]thrtsbltrc[/url] [link=http://xzyagdkl.com]xzyagdkl[/link]

Přidat komentář

Zpět na mapu

Nová pravidla pro započtení vyššího vzdělávání

Jméno Katarzyna Żółty, Jolanta Perek-Białas
Země Poland

Příklad aktivit na úrovni vlády

Základní informace

Změny „nového” polského zákona upravujícího fungování důchodového systému (1999) vstoupily v platnost 1. května 2015. Nové úpravy zákona o důchodech navržené Fondem sociálního pojištění (Dz. U. z 2015 r., poz. 552) přinesly změny v nastavení (revizi) počátečního kapitálu (výpočet výše penzijního příspěvku) a samotných důchodů. Tyto změny jsou významné z hlediska osob, jejichž důchody byly vyměřeny na základě dříve platných sazeb, jelikož lze dodatečně provést přepočet výše těchto dávek.

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Nová pravidla o započtení ukončení vyššího studia do počátečního kapitálu (článek 185, odst. a) zákona o důchodech)

Nově se studium završené před 1.1. 1999 započítává do počátečního kapitálu. Zavedení článku 185, odst. a) znamená, že studia na vyšších a vysokých školách jsou zahrnuta do výpočtu penze, přičemž se zahrnuje 1/3 zdokumentované doby studia.

Zaměření

Toto ustanovení je celonárodního rozsahu (vztahuje se na všechny polské zaměstnance, kteří pracovali nebo stále pracují v Polsku, platí sociální pojištění a absolvují rodičovskou dovolenou před rokem 1999).

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Vztahuje se na ženy i muže. Změní však situaci především žen, které dokončily svá studia. V případech, kdy žena z důvodů mateřských povinností čelí obtížnému návratu zpět na stejnou pracovní pozici, či dokonce ztratí práci, je započtení období studia do výše důchodu pozitivní, neboť ve výsledku dojde k navýšení její penze.

Trvání

Tyto změny mají neomezené trvání a závisí na budoucích vládních úpravách zákona o důchodech.

Závazek

Tyto změny nejsou závazné pro osoby, kterým je vyplácen důchod. Tyto osoby mohou zažádat o přepočet stávající důchodové sazby u ZUS (Polského fondu sociálního zabezpečení). Tento postup je doporučen především v případě žen, které v Polsku pobírají nižší důchod.

Přidat komentář

Zpět na mapu

Výroční zpráva FOB - Fóra zodpovědného podnikání

Jméno Katarzyna Żółty, Jolanta Perek-Białas
Země Poland

Příklad soukromého sektoru

Základní informace

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – Fórum odpovědného podnikání

„Fórum odpovědného podnikání je nejstarší a největší polskou neziskovou organizací, která se důsledně zabývá uplatněním konceptu korporátní společenské odpovědnosti. Fórum funguje jako think-and-do-tank podporující odpovědné podnikatele, kteří zohledňují dopad svých aktivit na společnost a na životní prostředí. Určuje trendy odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje v Polsku.

Úkolem Fóra je podporovat myšlenky odpovědného podnikání coby právoplatné normy v Polsku za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniků, sociální spokojenosti a zlepšení ochrany životního prostředí.“ (Fob.PL 2015).

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Výroční zpráva FOB - Fóra zodpovědného podnikání

VÝROČNÍ ZPRÁVY FOB lze považovat za příklady dobré praxe v polském soukromém sektoru v rámci trhu práce. 

Zaměření

Je celonárodního rozsahu (zprávy lze stahovat zdarma, organizace, které se účastní průzkumu, pocházejí z území celého Polska).

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Mezi uvedené cílové skupiny patří společnosti sídlící v Polsku, na jejichž aktivity lze na polském pracovním trhu poukazovat jako na příklady dobré praxe.

Srovnání aktivit společností z různých sektorů umožňuje stanovit, ve kterých společnostech převládá pozitivní korelace mezi obchodní a sociální spokojeností. Srovnání aktivit společností z různých sektorů umožňuje zachytit změny na pracovním trhu a stanovit, ve kterých společnostech převládá pozitivní korelace mezi obchodní a sociální spokojeností.

Zpráva obsahuje dvě části, které jsou pro projekt obzvláště významné. Těmi jsou: příklady dobré praxe společností ve vztahu k pracovnímu trhu a aktivity společností zacílené na eliminaci sociálních problémů (nezaměstnanost, platová nerovnost mezi pohlavími, diskriminace atd.).

Implicitními cílovými skupinami jsou ženy a muži (různého věku a pracovněprávního statusu). Aktivity FOB motivují společnosti k provádění změn, které se vztahují k pracovním podmínkám zaměstnanců (rovná mzda, podpora rodiny atd.).

Trvání

Zprávy jsou vydávány na roční bázi (15. výroční zpráva vydána v roce 2014).

Závazek

Společnosti nemají povinnost se projektu FOB účastnit, jejich závazky v tomto směru však kultivují svět obchodu.

Výhody a pozitivní dopady

Zaměstnanci mohou srovnávat společnosti na základě řady výstupů z výzkumné zprávy FOB. Společnosti, které eliminují genderovou propast na trhu práce, mohou sloužit jako inspirace pro jiné podnikatele a stejně tak i zaměstnance, kteří se mohou rozhodnout, která společnost jim dokáže zajistit nejlepší pracovní příležitost.

Z dlouhodobého hlediska určují zprávy FOB nové trendy (založené na praxi prosazování rovnosti pohlaví) na polském trhu práce. Tímto způsobem je možné eliminovat platové nerovnosti mezi pohlavími, což směřuje k vyrovnání výše důchodů mezi ženami a muži.

Aktivity společností a organizací uvedené v této zprávě mohou vést další podniky k podpoře myšlenky odpovědného podnikání a zvážení dopadů své činnosti na společnost a na životní prostředí.

Příklad: Mnoho rodičů je zaměstnáno ve společnosti NEUCA, která má přes čtyři tisíce zaměstnanců. Tato společnost pro ně připravila program s názvem My Mamy (v polštině má tento název dva významy “my – mámy” a “máme [dítě]”), který nabízí mnoho různých forem podpory.  Například: grant na kurz předporodní přípravy, flexibilní pracovní doba (po dohodě s nadřízeným), konzultace a preventivní lékařské prohlídky, slevy u partnerských společností, finanční podpora pro předškolní péči, zdravotní průkaz pro rodiče s dětmi do věku 3 let. Rodičům, kteří se vracejí do práce po rodičovské dovolené, poskytuje společnost uvítací balíček (náhrada kosmetické/zdravotnické péče) stejně jako flexibilní pracovní dobu s možností pracovat z domova.

Nevýhody a negativní dopady

Je možné, že tyto změny budou mít pouze krátkodobou platnost. Např. pokud vláda změní daňové zatížení v soukromém sektoru, může být pro majitele podniků obtížné finančně podporovat rodiny s dětmi (jako v předchozím příkladu). Odpovědnost přejde na instituce sociální péče.

Celkové zhodnocení

Aktivity uvedené ve zprávě přinášejí pozitivní změny na polském pracovním trhu. Obzvláště důležité jsou příklady společností, které pomáhají podporovat matky v průběhu těhotenství a péče o děti. Aktivity FOB přinášejí na polský trh práce nové trendy.  Tyto trendy se týkají rovných práv pro ženy a muže i zvýšení standardů týkajících se pracovních podmínek, stejně tak i oblasti rodinného života.

Další informace

FOB web:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/english/

Zpráva v polštině:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-2014-dobre-praktyki/

Přidat komentář

Zpět na mapu

Vyloučená doba

Jméno Michaela Svatošová
Země Czech Republic

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Vyloučená doba

Vyloučená doba je doba, která se vyloučí z osobního vyměřovacího základu důchodového pojištění. Díky tomu nedochází ke zhoršení průměrného výdělku u výpočtu penzí.

Vyloučenou dobou neboli dobou dočasné pracovní neschopnosti myslíme:

 • dočasnou pracovní neschopnost (bez vlastního zavinění) – péče o děti nebo závislé členy rodiny, samoživitelství;
 • dočasnou evidenci na Úřadu práce;
 • invalidní důchod, starobní důchod;
 • vojenskou službu;
 • studium na střední a vysoké škole;
 • rodičovskou dovolenou do 4 let věku dítěte.

 

Zaměření

Celostátní

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Pečující osoby, převážně ženy, muži účastníci vojenské služby

Trvání

Bez omezení

Závazek

Povinné

Výhody a pozitivní dopady

V některých případech může vyloučená doba kolidovat s běžným příjmem, od roku 2010 mohou penzisté/ky volit nejvýhodnější výpočet čerpání penze. Rozhodnutí je individuální a zcela dobrovolné, nicméně znalosti a kompetence ke kvalifikovanému rozhodnutí nemá každá penzistka/penzista.

V České republice toto opatření mohou využít muži i ženy rovnocenně. Vyloučené doby se mohou libovolně kombinovat, např. studium, mateřská dovolená, péče o rodiče. A protože je pečovatelství silně feminizovaný obor, toto opatření se v praxi vztahuje především na ženy-pečovatelky.

Vysvětlení výpočtu vyloučené doby: Zaměstnanec/kyně vydělává 240 000 Kč ročně (tzn. 20 000 Kč měsíčně). V případě, že u něj/ní dojde k 6měsíční dočasné pracovní neschopnosti např. z důvodu nemoci, roční příjem v přepočtu bude činit 120 000 Kč. Protože se doba půlroční nemoci vyloučí, nebude mít zaměstnanec/kyně měsíční příjem 10 000 Kč (120 000 / 12), ale stále 20 000 Kč (120 000 / 6).

Nevýhody a negativní dopady

Vyloučená doba je spojována nejčastěji s péčí a zdravotním postižením (jediná varianta, která se týká přímo mužů, je vojenská služba). Péče je nejčastěji přisuzována ženám, proto mohou čerpat z tohoto nařízení především ony. Jakkoliv je toto opatření přínosné, nemá bohužel potenciál řešit genderové rozdíly v platech, ale pouze eliminovat ztráty ve výpočtech penzí u žen (způsobené převážně péčí).

Chiquita

 • 28. 1. 2021
 • Czech Republic

You Won't Want To Miss This! 50 pcs medical surgical masks only $1.99 and N95 Mask $1.79 each. Special Offer for the next 48 Hours ONLY! Get yours here: pharmacyusa.online Thank You, Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Austin

 • 13. 2. 2021
 • Czech Republic

You Won't Want To Miss This! 50 pcs medical surgical masks only $1.99 and N95 Mask $1.79 each. Only 10 orders left! Get yours here: pharmacyusa.online Thanks and Best Regards, Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Jina

 • 23. 2. 2021
 • Czech Republic

Hey there Buy all styles of Ray-Ban Sunglasses only 19.99 dollars. If interested, please visit our site: framesoutlet.online Thank You, otevrenaspolecnost.cz

Yanira

 • 28. 2. 2021
 • Czech Republic

You Won't Want To Miss This! Buy N95 Mask only $1.69 each and get 10 pcs of medical surgical masks for FREE. Limited Time Offer! + Fast Shipping! Get yours here: pharmacyusa.online The Best, Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Libby

 • 6. 3. 2021
 • Czech Republic

The #1 Best Dog Bed Of 2021 Get yours now, we're currently having a sale & Free Shipping Shop now: dogloverclub.store Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Nicki

 • 8. 3. 2021
 • Czech Republic

Hello there Buy face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. We wholesale N95 Masks and Surgical Masks for both adult and kids. The prices begin at $0.19 each. If interested, please check our site: pharmacyoutlets.online All the best, Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Larae

 • 12. 3. 2021
 • Czech Republic

Hello The complete selection of all Ray-Ban sunglasses styles available online and only 19.99 dollars. Insanely special offer for the next 24 hours only! Get yours here: sunglassusa.online You Won't Want To Miss This! Thanks and Best Regards, Larae Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Sanora

 • 18. 3. 2021
 • Czech Republic

Good day CAREDOGBEST™ - Personalized Dog Harness. All sizes from XS to XXL. Easy ON/OFF in just 2 seconds. LIFETIME WARRANTY. Click here: caredogbest.online Have a great time, Sanora Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Jermaine

 • 22. 3. 2021
 • Czech Republic

Hey World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: hineck.online Regards, Jermaine Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Edna

 • 24. 3. 2021
 • Czech Republic

Good day Body Revolution - Medico Postura™ Body Posture Corrector Improve Your Posture INSTANTLY! Get it while it's still 60% OFF! FREE Worldwide Shipping! Get yours here: medicopostura.online Best Wishes, Edna Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Alycia

 • 26. 3. 2021
 • Czech Republic

Morning EASE YOUR PAIN IN 10 MINUTES EFFORTLESSLY Be Free from Neck Pain Try NeckFlexer & Relieve Neck Pain Effortlessly In 10 Min! Save 50% OFF + FREE Worldwide Shipping Shop Now: neckflexer.online Sincerely, Alycia Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Leroy

 • 30. 3. 2021
 • Czech Republic

Good Morning Buy face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. We wholesale N95 Masks and Surgical Masks for both adult and kids. The prices begin at $0.19 each. If interested, please visit our site: pharmacyoutlets.online Regards, Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Dell

 • 1. 4. 2021
 • Czech Republic

Good day Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™. 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: thawking.online Sincerely, Dell Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Dina

 • 4. 4. 2021
 • Czech Republic

Hello Wear with intent, live with purpose. Fairly priced sunglasses with high quality UV400 lenses protection only $19.99 for the next 24 Hours ONLY. Order here: kickshades.online Cheers, Dina Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Margherita

 • 13. 4. 2021
 • Czech Republic

Hello there Trim your dog's nails safely from home. Get it while it's still 50% OFF + FREE Shipping Buy here: pawsafer.shop Thanks and Best Regards, Margherita Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Tamara

 • 16. 4. 2021
 • Czech Republic

Hey there Meet your best Buds - True Wireless Earbuds with amazing sound, convenience, portability, & affordability! Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: musicontrol.online Enjoy, Tamara Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Emilia

 • 24. 4. 2021
 • Czech Republic

Hey Our Medical-Grade Toenail Clippers is the safest and especially recommended for those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, thickened nails etc.. Get yours: thepodiatrist.online The Best, Emilia Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Errol

 • 28. 4. 2021
 • Czech Republic

Morning The ultimate smashing machine! Grinding Coffee Beans, Nuts & Spices in seconds. 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Order here: aromaonline.store To your success, Errol Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Ofelia

 • 7. 5. 2021
 • Czech Republic

Household Mold Remover Gel Quickly And Effortlessly Remove Stains And Mold From Crevices In Your Home! Designed to tackle mold, bacteria, and fungus with gusto! Our formula cleans up the gunk! Keep Your Home Away From The Mold. PROMO BUY 2 FREE 1 FOR NEXT 24 HOURS ONLY! Get it now: homegadget.work The Best, Ofelia Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Corrine

 • 11. 5. 2021
 • Czech Republic

Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat! Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Sand Free Beach Mat! Get Yours Here: magicmat.shop The Best, Corrine Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Bridget

 • 16. 5. 2021
 • Czech Republic

Good Morning Body Revolution - Medico Postura™ Body Posture Corrector Improve Your Posture INSTANTLY! Get it while it's still 60% OFF! FREE Worldwide Shipping! Get yours here: medicopostura.online Best Wishes, Bridget Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Jann

 • 19. 5. 2021
 • Czech Republic

Hello there Buy face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. We wholesale N95 Masks and Surgical Masks for both adult and kids. The prices begin at $0.19 each. If interested, please check our site: pharmacyoutlets.online Best Wishes, Jann Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Allan

 • 23. 5. 2021
 • Czech Republic

Hi CAREDOGBEST™ - Personalized Dog Harness. All sizes from XS to XXL. Easy ON/OFF in just 2 seconds. LIFETIME WARRANTY. Click here: caredogbest.online Best Wishes, Allan Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Lea

 • 26. 5. 2021
 • Czech Republic

Hi Be Buzz Free! The Original Mosquito Trap. 60% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping ✔️LED Bionic Wave Technology ✔️Eco-Friendly ✔️15 Day Money-Back Guarantee Shop Now: mosquitotrap.online Many Thanks, Lea Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Judith

 • 7. 6. 2021
 • Czech Republic

Hello Buy all styles of Ray-Ban Sunglasses only 24.99 dollars. If interested, please visit our site: lensoutlet.online The Best, Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Leonel

 • 20. 6. 2021
 • Czech Republic

Good day The New Powerful LED Flashlight is The Perfect Flashlight For Any Situation! The 3,000 Lumens & Adjustable Zoom gives you the wide field of view and brightness other flashlights don’t have. 50% OFF + Free Shipping! Get it Now: linterna.shop To your success, Leonel Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Monserrate

 • 28. 6. 2021
 • Czech Republic

2021 New Telescope Provide You The Clearest Visual Experience Our Super Zoom Telescope would allow you to do this anywhere with no problem! The unbeatable design lets you carry the telescope anywhere taking up no room at all. Save 50% OFF with Free Worldwide Shipping. SHOP NOW today: https://telescope.fun Sincerely, Monserrate Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Larhonda

 • 2. 7. 2021
 • Czech Republic

Hi there Buy all styles of Ray-Ban Sunglasses only 24.99 dollars. If interested, please visit our site: lensoutlet.online Cheers, Larhonda Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Ellis

 • 5. 7. 2021
 • Czech Republic

New Multifunction Anti-theft Waterproof Sling Bag The best ever SUPER Sling Bag: Drop-proof/Anti-theft/Scratch-resistant/USB Charging 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: fashiondaily.online Kind Regards, Ellis Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Marcella

 • 9. 7. 2021
 • Czech Republic

Color-changing swimshorts Dive into the ocean and your swimshorts suddenly change color! These swimshorts ara AMAZING! Hurry! 50% Off Worldwide For Limited Time Only! Get it here: coolshorts.online To your success, Marcella Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Alan

 • 14. 7. 2021
 • Czech Republic

Hey there Enjoy the best experiences in using cell phones/tablet to watch the video, play games, facetime, live stream, read, and more with Flexible Adjustable Tablet Holder. Make your life easier at any place, anywhere, anytime. Shop now with 50% OFF at: universalholder.online Best regards, Alan Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Tyrell

 • 20. 7. 2021
 • Czech Republic

Morning The complete selection of all Ray-Ban sunglasses styles available online and only 24.99 dollars. Free shipping & Returns! Insanely special offer for the next 24 hours only! Get yours here: designerframes.online You Won't Want To Miss This! Cheers, Tyrell Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Hai

 • 27. 7. 2021
 • Czech Republic

Hi there Buy all styles of Ray-Ban Sunglasses only 24.99 dollars with FREE SHIPPING & Returns. If interested, please visit our site: lensoutlet.online To your success, Hai Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Silvia

 • 30. 7. 2021
 • Czech Republic

Good day Our Medical-Grade Toenail Clippers is the safest and especially recommended for those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, thickened nails etc.. Get yours: thepodiatrist.online Cheers, Silvia Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Malorie

 • 31. 7. 2021
 • Czech Republic

Hey Meet your best Buds - True Wireless Earbuds with amazing sound, convenience, portability, & affordability! Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: musicontrol.online Kind Regards, Malorie Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Janet

 • 3. 8. 2021
 • Czech Republic

Good day CAREDOGBEST™ - Personalized Dog Harness. All sizes from XS to XXL. Easy ON/OFF in just 2 seconds. LIFETIME WARRANTY. Click here: caredogbest.com Best Wishes, Janet Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Torsten

 • 6. 8. 2021
 • Czech Republic

Hi Body Revolution - Medico Postura™ Body Posture Corrector Improve Your Posture INSTANTLY! Get it while it's still 60% OFF! FREE Worldwide Shipping! Get yours here: medicopostura.com Cheers, Torsten Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Sharon

 • 10. 8. 2021
 • Czech Republic

Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat! Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! It's perfect for beach, picnic, camping or hiking. Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Mat! Get Yours Here: magicmat.shop Thanks and Best Regards, Sharon Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Jade

 • 15. 8. 2021
 • Czech Republic

Hi there Buy medical disposable face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. The price is $0.28 each. If interested, please check our site: pharmacyoutlets.online Thanks and Best Regards, Jade Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Alphonse

 • 18. 8. 2021
 • Czech Republic

New Multifunction Anti-theft Waterproof Sling Bag The best ever SUPER Sling Bag: Drop-proof/Anti-theft/Scratch-resistant/USB Charging 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: fashiondaily.online All the best, Alphonse Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Andres

 • 21. 8. 2021
 • Czech Republic

Good day Buy medical disposable face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. The price is $0.28 each. If interested, please check our site: pharmacyoutlets.online Sincerely, Andres

Ludie

 • 2. 9. 2021
 • Czech Republic

Hey 50% OFF!! Hurry to get your Baseball Cap Now! These Caps are SO cool! Perfect for this Summer! Free worldwide shipping! GET IT HERE: capshop.online Have a great time, Ludie

Tommie

 • 5. 9. 2021
 • Czech Republic

Color-changing swimshorts Dive into the ocean and your swimshorts suddenly change color! These swimshorts ara AMAZING! Hurry! 50% Off Worldwide For Limited Time Only! Get it here: coolshorts.online Have a great time, Tommie

Lin

 • 7. 9. 2021
 • Czech Republic

Good Morning You need a pair of Quick Dry Beach Shoes, going out shoes, going OUT OUT shoes, trainers, a spare pair of trainers in case it rains... Act Now And Receive A Special Discount For Our Quick Dry Beach Shoes! Get Yours Here: tonature.online Have a great time, Lin

Charissa

 • 11. 9. 2021
 • Czech Republic

Hey there Buy medical disposable face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. The price is $0.28 each. If interested, please visit our site: pharmacyoutlets.online Cheers, Charissa Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Mona

 • 15. 9. 2021
 • Czech Republic

Hey there CAREDOGBEST™ - Personalized Dog Harness. All sizes from XS to XXL. Easy ON/OFF in just 2 seconds. LIFETIME WARRANTY. Click here: caredogbest.com Have a great time, Mona

Marquis

 • 18. 9. 2021
 • Czech Republic

Good Morning Full Body Resistance Band Kit - The best and cheapest athletic gear available on the market today. Do a full body workout from the comfort of your home. You don't even need a gym anymore! Save 50% OFF + FREE Worldwide Shipping Shop Now: ametathletics.online Enjoy, Marquis

Anh

 • 21. 9. 2021
 • Czech Republic

Morning LEARN HOW PawSafer™ CAN SAFELY TRIM YOUR DOG'S NAILS IN NO TIME FROM HOME. Get it while it's still 50% OFF + FREE Shipping Buy here: pawsafer.shop Cheers, Anh

Alphonso

 • 23. 9. 2021
 • Czech Republic

Morning The New Powerful LED Flashlight is The Perfect Flashlight For Any Situation! The 3,000 Lumens & Adjustable Zoom gives you the wide field of view and brightness other flashlights don’t have. 50% OFF + Free Shipping! Get it Now: linterna.shop Regards, Alphonso

Trena

 • 25. 9. 2021
 • Czech Republic

Hey Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™. 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time. Buy now: thawking.online Regards, Trena

Phoebe

 • 9. 10. 2021
 • Czech Republic

Good day Be Buzz Free! The Original Mosquito Trap. 60% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping ✔️LED Bionic Wave Technology ✔️Eco-Friendly ✔️15 Day Money-Back Guarantee Shop Now: mosquitotrap.online Best, Phoebe Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Troy

 • 13. 10. 2021
 • Czech Republic

World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: hineck.online Sincerely, Troy Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Ambrose

 • 16. 8. 2022
 • Czech Republic

World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.shop Many Thanks, Ambrose Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Alton

 • 22. 4. 2023
 • Czech Republic

BREAKING! LEAKED! AMAZON SECRET DEALS! Anonymous AMAZON amployee leaks these Secret Amazon Deal!!!! Wihnsinop Womens Floral Cardigan Sweaters https://www.amazon.com/dp/B0BGLRBLGP?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=4f25cd3e91f58d289af9648bd53b6621&camp=1789&creative=9325 Hamilton Beach Personal Blender for Shakes and Smoothies with 14 Oz Travel Cup and Lid, Black (51101AV) https://www.amazon.com/dp/B00KVZ27UA?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=791db4c2e8ee077f4099a09ab8963d7b&camp=1789&creative=9325 Sushi Making Kit- Complete Sushi Making Kit for Beginners & Pros Sushi Makers https://www.amazon.com/dp/B09L3FH1F5?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=76e79db7c8a61769715c76124230301b&camp=1789&creative=9325 Shea Moisture Shampoo and Conditioner Set https://www.amazon.com/dp/B0713PYLJS?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=48a3dcf1cb578228e4f51c5307b90085&camp=1789&creative=9325 TULA TULA Skin Care Glow & Get It Cooling & Brightening Eye Balm https://www.amazon.com/dp/B07LCX4MMH?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=06dbbd3ddd7980a81048f9ecf88143e5&camp=1789&creative=9325 Ring Video Doorbell https://www.amazon.com/dp/B08N5NQ869?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=ee4d9043eb91e8bc988a2510064c7b73&camp=1789&creative=9325 MelodySusie MelodySusie UV Gloves for Gel Nail Lamp https://www.amazon.com/dp/B016BDRPSY?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=62243bd497df1e0f4f1ccd5ab8ce191c&camp=1789&creative=9325 MyKirei Foaming Hand Soap https://www.amazon.com/dp/B08BBHNM1L?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=a7593f30b20a965626a3ffd3fdb7bee1&camp=1789&creative=9325 ESARORA Ice Roller for Face https://www.amazon.com/ESARORA-Roller-Puffiness-Migraine-Products/dp/B01E8IZ4ZA?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=0b874a30b9bf81c6fd391be050495dfe&camp=1789&creative=9325 Waitu Wearable Blanket Robe https://www.amazon.com/Waitu-Wearable-Blanket-Snuggle-Sleeves/dp/B07Z5LGZJM?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=bc1313fb41e735ca6adb1e3c2d3bef37&camp=1789&creative=9325 Rosemary Mint Strengthening Hair Masque https://www.amazon.com/Mielle-Rosemary-Mint-Strengthening-Masque/dp/B07N7NBYSP?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=efcdc9d619c50edd5bf38a1611836f69&camp=1789&creative=9325 Tri-Fold Lighted Vanity Mirror https://www.amazon.com/DeWEISN-Tri-Fold-Magnification-Tabletop-Cosmetic/dp/B06X9TMK83/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=b618136e5dffe9ec297ad475fef4ba18&camp=1789&creative=9325 New Balance Women’s 574 Core Sneaker https://www.amazon.com/New-Balance-Sneaker-Black-White/dp/B093QHJZ9M/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=2176c3ddeba9d036ff6be18a233a697f&camp=1789&creative=9325 Mighty Patch Cosmetics Mighty Patch Variety Pack https://www.amazon.com/Mighty-Patch-Hydrocolloid-Absorbing-count/dp/B074PVTPBW?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=15993b203116f095c98fbeaef72a1e28&camp=1789&creative=9325 Roomba i2 Wi-Fi Connected Robot Vacuum https://www.amazon.com/iRobot-Vacuum-Wi-Fi-Connectivity-Carpets-Self-Charging/dp/B08SP5GYJP/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=aef828d3d802a6716179d7b683afdc41&camp=1789&creative=9325 Lightweight kindle Kindle Paperwhite Essentials Bundle https://www.amazon.com/dp/B08KTZ8249?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=ec6567a7edb6dcce816d00616d430f5a&camp=1789&creative=9325 Harvest XL With Gourmet Herbs Seed Pod Kit https://www.amazon.com/Hydroponics-Growing-System-Indoor-Garden/dp/B0BBN193BK?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=e809079e6a7a7245da1c76728d796166&camp=1789&creative=9325 AirPods Max Wireless Over-Ear Headphones https://www.amazon.com/New-Apple-AirPods-Max-Space/dp/B08PZHYWJS/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=0d174e434c8726845c15e0caf9e06aa5&camp=1789&creative=9325 2020 MacBook Air Laptop https://www.amazon.com/Apple-2022-MacBook-Laptop-chip/dp/B0B8TGFLY2?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=b98945204d44112641b28409736b8fec&camp=1789&creative=9325 Scalloped Textured High-Waisted Swimsuit https://www.amazon.com/ZAFUL-Scalloped-Textured-Adjustable-Blue-Spaghetti/dp/B0839JB3BW/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=7bcfd4b51f78ffb83ac73a202e0a893b&camp=1789&creative=9325 Queen Sheet Set https://www.amazon.com/Queen-Size-Sheet-Set-Breathable/dp/B06X9GC2H3/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=f11ef6fe59b0d16cd226f61908f11b6c&camp=1789&creative=9325 Apple Watch SE https://www.amazon.com/Apple-Watch-Smart-Midnight-Aluminum/dp/B0BDJ1MVBV/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=efef8db6ce02bf7e8353910f44409edb&camp=1789&creative=9325 Stasher Silicone Reusable Storage Bag https://www.amazon.com/Stasher-Single-Use-Leakproof-Dishwasher-Safe-Eco-friendly/dp/B01DZQT99I/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=159435e5b733e86bf47c10e92adedc7e&camp=1789&creative=9325 CUSHIONAIRE Pillow Cloud Slides https://www.amazon.com/BRONAX-Slippers-Non-Slip-Bathroom-Platform/dp/B0957MZ1KZ/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=cfde6fee7847285b49af813d8aca4428&camp=1789&creative=9325 LANEIGE Lip Glowy Balm https://www.amazon.com/Laneige-Lip-Glowy-Balm-Berry/dp/B07DY2QRF6?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=633dff484740a76b498e0f795c8a6b11&camp=1789&creative=9325 Adidas Women’s Cloudfoam Pure 2.0 Running Shoes https://www.amazon.com/adidas-Womens-Vario-Black-White/dp/B08CZ4KVGK/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=3f8c2c924c61652b37d9500bf93c22af&camp=1789&creative=9325 SMIRLY Bamboo Cheese Board and Knife Set https://www.amazon.com/Smirly-Cheese-Board-Knife-Set/dp/B08P4BGYJ7/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=36f36f9569eced499fd3a95e6a979a8b&camp=1789&creative=9325 Levi's Women's 501 Original Shorts https://www.amazon.com/Levis-Womens-Original-Sansome-Straggler/dp/B081YWGTKC/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=1a058afbbb1837a37256a8181bc6c772&camp=1789&creative=9325 Amazon Fire TV Stick With Alexa Voice Remote https://www.amazon.com/fire-tv-stick-with-3rd-gen-alexa-voice-remote/dp/B08C1W5N87?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=6724dd7f82c693f4878ed9c0a91f519f&camp=1789&creative=9325 Apple AirPods Pro https://www.amazon.com/Apple-Generation-Cancelling-Transparency-Personalized/dp/B0BDHWDR12/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=6cf4e58fd5c6e3335f6577fc9c2b1c61&camp=1789&creative=9325 Hair Perfector No. 3 Repairing Treatment https://www.amazon.com/Hair-Mask-Dry-Damaged-Conditioner/dp/B0888NTP6Y?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=651110afe2f4ed1594a255627095b18e&camp=1789&creative=9325 90s Shoulder JW PEI Bag https://www.amazon.com/JW-PEI-Handbags-Leather-Trendy/dp/B08N6R37TN/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=ab6884662c6fee4ac39c73dc5f697875&camp=1789&creative=9325 One-Step Volumizer Enhanced 1.0 Hair Dryer and Hot Air Brush https://www.amazon.com/REVLON-One-Step-Dryer-Volumizer-Brush/dp/B096SVJZSW?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=1d2d7d7d717c7cdb52e0a4438323052d&camp=1789&creative=9325 All-New Echo Dot With Clock https://www.amazon.com/All-New-release-Smart-speaker-Charcoal/dp/B09B8V1LZ3/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=62b60bf73d02e042c06b812a7555efdc&camp=1789&creative=9325 These Crocs Classic Clog https://www.amazon.com/Crocs-Unisex-Classic-Black-Women/dp/B0014C2NBC/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=e4984705163f546379c24d2483858c3b&camp=1789&creative=9325 This Lil Fridge CROWNFUL Mini Fridge https://www.amazon.com/CROWNFUL-Portable-Personal-Cosmetics-Bedroom/dp/B087YZT4PZ/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=eb90c5edcc9315196e64702a34dd99c3&camp=1789&creative=9325 "It Ends With Us" A Novel by Colleen Hoover https://www.amazon.com/It-Ends-with-Us-Colleen-Hoover-audiobook/dp/B01GGU0XWC?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=f428fafee81b35cdfb89a142cde8e6ae&camp=1789&creative=9325 These Fuzzy Slippers Parlovable Cross Band Slippers https://www.amazon.com/Womens-Slippers-Outdoor-Breathable-Off-White/dp/B07YG18FGK?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=8d015f99f9f7b1d68d23689ceb4b9972&camp=1789&creative=9325 Cast Iron Enamel Casserole Dish https://www.amazon.com/Lodge-Quart-Enameled-Dutch-Enamel/dp/B000N4WN08/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=08cc0eda11da5258178751cc13a80409&camp=1789&creative=9325 This Cute Top MIHOLL Long-Sleeve Shirt https://www.amazon.com/MIHOLL-Womens-Sleeve-Blouses-X-Large/dp/B0823GXPZ3/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=a33e576ce4e3c3498dd286e36373817c&camp=1789&creative=9325 William Morrow Cookbooks The Comfortable Kitchen: 105 Laid-Back, Healthy, and Wholesome Recipes https://www.amazon.com/Comfortable-Kitchen-Laid-Back-Healthy-Wholesome/dp/0063075415/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=094b055be33b02f18c81864972f6343c&camp=1789&creative=9325 This Keurig Machine Keurig K-Mini Coffee Maker https://www.amazon.com/Keurig-K-Mini-Single-Coffee-Friendly/dp/B07DR89BR6/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=e9773c79bd4ca41dae728de6a3bc1d44&camp=1789&creative=9325 Thick Classic Notebook With Pen Loop https://www.amazon.com/Journal-Lined-Hardcover-Notebook-Expandable/dp/B07L4JCG7T?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=deef562176f23821778e25309803dc56&camp=1789&creative=9325 AquaOasis™ Cool Mist Humidifier https://www.amazon.com/AquaOasisTM-Humidifier-Ultrasonic-Humidifiers-Bedroom/dp/B08FKYJHCF?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=156c075d10d5ca20bbadec4196ddb51c&camp=1789&creative=9325 Supreme Kit for Melanin-Rich Skin https://www.amazon.com/CocoShea-Revitalizing-Cleanser-Rosewater-Skincare/dp/B09CVDQJX5?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=756e5985130b8436b38e4d19a669b92b&camp=1789&creative=9325 720 High-Rise Super Skinny Jeans https://www.amazon.com/Levis-Regular-Medium-Stonewash-34Wx32L/dp/B0018QS5HU/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=cca30fb9934bdaa7ea61b9f6d870f262&camp=1789&creative=9325 This Book "Random House Atlas of the Heart: Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience" https://www.amazon.com/Atlas-Heart-Meaningful-Connection-Experience/dp/B0979HG8R3/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=f54bfe7f74d5192b293452f844439f87&camp=1789&creative=9325 Fit Me Matte + Poreless Liquid Foundation Makeup https://www.amazon.com/Maybelline-Poreless-Liquid-Foundation-Oil-Free/dp/B00PFCSXIY?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=8837bc4508515199c2e53d5b2857ddb8&camp=1789&creative=9325 Platinum Silicone Food Grade Reusable Storage Bag https://www.amazon.com/Stasher-Single-Use-Leakproof-Dishwasher-Safe-Eco-friendly/dp/B08NFR7GZX/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=1866024410b1260ca79485813db6508c&camp=1789&creative=9325 Studio3 Wireless Noise Canceling Over-Ear Headphones https://www.amazon.com/Beats-Studio3-Wireless-Over2580%2591Ear-Headphones/dp/B085296FLT/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=58bf834cdb6acc644c3fb246731da1c0&camp=1789&creative=9325 Pre-Seasoned 12-Inch Skillet https://www.amazon.com/Cuisinart-622-30G-Classic-Nonstick-Hard-Anodized/dp/B0078P9D8K/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=dc87b13d3151b95a2e60bfca27c705b3&camp=1789&creative=9325 Ultimate Aromatherapy Diffuser & Essential Oil Set https://www.amazon.com/Humidifier-Essential-Ultrasonic-Diffusers-Vaporizers/dp/B08HRV1P33/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=54f515abe7a532fa12c0871f9cff1eab&camp=1789&creative=9325 Soft Faux Leather Tote https://www.amazon.com/Leather-Shoulder-Dreubea-Capacity-Handbag/dp/B07CS9CG1Q?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=0d65887c68e08092daa4642d46dadac8&camp=1789&creative=9325 60 Pcs Colorful Disposable Face Masks https://www.amazon.com/KF94-Face-Layer-Disposable-Masks/dp/B09QKS7XMZ?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=ff42512d68137ee18d61e6208696884b&camp=1789&creative=9325 Satin-Lined Sleep Cap https://www.amazon.com/Satin-Curly-Hair-Sleeping-Adjustable/dp/B08PJR79FY?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=caea131f57bde78befd626c77279215b&camp=1789&creative=9325 Knit Cuffed Beanie https://www.amazon.com/Carhartt-Acrylic-Watch-A18-Black/dp/B01C3LW2KO/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=8e6e9549c909be00b672e710c218dca4&camp=1789&creative=9325 Seamless Butt Lifting High Waisted Leggings https://www.amazon.com/SUUKSESS-Scrunch-Lifting-Seamless-Leggings/dp/B08SLZPCCV?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=6afd070e4694bad07f91f03bba921f43&camp=1789&creative=9325 This Security Cam WYZE Cam Spotlight https://www.amazon.com/Blink-Outdoor-Wireless-Security-Camera-2cam/dp/B086DL32R3?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=c6bd1a5782fbb26e152f89c9866eab94&camp=1789&creative=9325 High-Waisted Yoga Pants https://www.amazon.com/Colorfulkoala-Womens-Waisted-Leggings-Pockets/dp/B07G5J5CH8/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=df46672358ad6126c85783f411dddd43&camp=1789&creative=9325 Gua Sha Massage Tool https://www.amazon.com/Natural-Acupuncture-Therapy-Treatment-Scraping/dp/B0836GSR23?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=77a812d949d2464a1068b5f65e00f2bf&camp=1789&creative=9325 Duo 7-in-1 Electric Pressure Cooker https://www.amazon.com/Instant-Pot-Multi-Use-Programmable-Pressure/dp/B00FLYWNYQ/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=a8bb5e296efe5d29403ab16cda02b6d3&camp=1789&creative=9325 This Helpful Locater Apple AirTag https://www.amazon.com/Apple-MX542AM-A-AirTag-Pack/dp/B0932QJ2JZ/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=41cdc2e190950a712ac0507746c26202&camp=1789&creative=9325 14k Gold 20mm Hoop Earrings https://www.amazon.com/Pavoi-Earrings-Infinity-Plated-Lightweight/dp/B089NZ31C6/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=0a9f07ac586b84404dfbc216622c29f6&camp=1789&creative=9325 This To-Go Cup YETI Rambler 20 oz Tumbler https://www.amazon.com/YETI-Rambler-Stainless-Insulated-MagSlider/dp/B08D3TNX5F?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=89b85bd61ec9b123a2093b0875bc2d72&camp=1789&creative=9325 This Moisturizer CeraVe Moisturizing Cream https://www.amazon.com/CeraVe-Moisturizing-Cream-Daily-Moisturizer/dp/B00TTD9BRC?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=a8d345b07f3e2e1ed1d256598bf2b95e&camp=1789&creative=9325 Eversoft Fleece Sweatshirt https://www.amazon.com/Fruit-Loom-Fleece-Sweatshirt-Black/dp/B0196XACEA/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=49ef6f40aa179217d045bba89e60d1fe&camp=1789&creative=9325 These Socks Wernies No Show Socks https://www.amazon.com/Women-Show-Socks-Short-Flats/dp/B07XL82ZCP/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=debb7a1a71397834259478be961a0529&camp=1789&creative=9325 This Necklace M MOOHAM Dainty Layering Initial Necklaces https://www.amazon.com/Layering-Initial-Necklaces-Paperclip-Necklace/dp/B08L8Y43C4?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=351978156bfe74fa2aeb06ec90b8b073&camp=1789&creative=9325 This Lipstick The Lip Bar Vegan Liquid Matte Lipstick https://www.amazon.com/Lip-Bar-Matte-Lipstick-As/dp/B07CLG99MS?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=129ddde341757bcedeabfb39e2b57501&camp=1789&creative=9325 This Hydrating Oil Bio-Oil Skincare Oil https://www.amazon.com/Bio-Oil-2oz-Multiuse-Skincare-Oil/dp/B000VPPUEA/?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=50afab07f6ba07707337045dc154c5e6&camp=1789&creative=9325 This Bed Frame Best Price Mattress Metal Platform Bed https://www.amazon.com/Best-Price-Mattress-Full-Frame/dp/B07CVR21VN?&_encoding=UTF8&tag=pvs2023-20&linkCode=ur2&linkId=f6bf4ff14661577bbfb1668b698eb4b1&camp=1789&creative=9325

Roger

 • 1. 6. 2023
 • Czech Republic

Hey I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It's really easy to put on and take off - in just 2 seconds - and it's personalized for each dog. Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always safe and stylish. We've had a lot of success with it so far and I think your dog would love it. Get yours today with 50% OFF: https://caredogbest.shop FREE Shipping - TODAY ONLY! Thanks for your time, Roger

Lynwood

 • 19. 6. 2023
 • Czech Republic

Hey Looking to improve your posture and live a healthier life? Our Medico Postura™ Body Posture Corrector is here to help! Experience instant posture improvement with Medico Postura™. This easy-to-use device can be worn anywhere, anytime – at home, work, or even while you sleep. Made from lightweight, breathable fabric, it ensures comfort all day long. Grab it today at a fantastic 60% OFF: https://medicopostura.com Plus, enjoy FREE shipping for today only! Don't miss out on this amazing deal. Get yours now and start transforming your posture! Enjoy, Lynwood

Rico

 • 29. 6. 2023
 • Czech Republic

Hello Is your dog's nails getting too long? If you're tired of going to the vet or groomer to get them trimmed, why not try PawSafer™? With PawSafer™, you can trim your dog's nails from the comfort of your own home, and it only takes a few minutes! PawSafer™ is the safest and most convenient way to trim your dog's nails, and it's very affordable. Get it while it's still 50% OFF + FREE Shipping Buy here: https://pawsafer.sale Best Wishes, Rico

Josefina

 • 3. 7. 2023
 • Czech Republic

New Multifunction Waterproof Backpack The best ever SUPER Backpack: Drop-proof/Scratch-resistant/USB Charging/Large capacity storage 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: https://thebackpack.co Best, Josefina

Caitlyn

 • 11. 7. 2023
 • Czech Republic

Hey there Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™. 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time. Buy now: https://thawking.co Best Wishes, Caitlyn

Lemuel

 • 15. 7. 2023
 • Czech Republic

Hi, If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, and thickened nails. We are confident that our Toenail Clippers will provide you with the results you are looking for. Get yours today with 60% OFF: https://podiatristusa.sale The Best, Lemuel

Marty

 • 20. 7. 2023
 • Czech Republic

Morning The New Powerful LED Flashlight is The Perfect Flashlight For Any Situation! The 3,000 Lumens & Adjustable Zoom gives you the wide field of view and brightness other flashlights don’t have. 50% OFF + Free Shipping! Get it Now: https://linterna.cc Thank You, Marty

Margarette

 • 26. 7. 2023
 • Czech Republic

World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.co Enjoy, Margarette Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Alethea

 • 30. 7. 2023
 • Czech Republic

Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat! Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! It's perfect for beach, picnic, camping or hiking. Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Mat! Get Yours Here: https://magicmats.co To your success, Alethea

Lincoln

 • 9. 8. 2023
 • Czech Republic

Hey Looking to improve your posture and live a healthier life? Our Medico Postura™ Body Posture Corrector is here to help! Experience instant posture improvement with Medico Postura™. This easy-to-use device can be worn anywhere, anytime – at home, work, or even while you sleep. Made from lightweight, breathable fabric, it ensures comfort all day long. Grab it today at a fantastic 60% OFF: https://medicopostura.com Plus, enjoy FREE shipping for today only! Don't miss out on this amazing deal. Get yours now and start transforming your posture! Enjoy, Lincoln

Billie

 • 3. 9. 2023
 • Czech Republic

Hello, If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, and thickened nails. We are confident that our Toenail Clippers will provide you with the results you are looking for. Get yours today with 60% OFF: https://podiatristusa.sale All the best, Billie

Valerie

 • 6. 9. 2023
 • Czech Republic

Hi, I hope this email finds you well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released. Bange is perfect for students, professionals and travelers. The backpacks and sling bags feature a built-in USB charging port, making it easy to charge your devices on the go. Also they are waterproof and anti-theft design, making it ideal for carrying your valuables. Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel. Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: http://bangeshop.com The Best, Valerie

Denny

 • 13. 9. 2023
 • Czech Republic

Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat! Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! It's perfect for beach, picnic, camping or hiking. Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Mat! Get Yours Here: https://magicmats.co The Best, Denny

Lacy

 • 24. 9. 2023
 • Czech Republic

Hey there Is your dog's nails getting too long? If you're tired of going to the vet or groomer to get them trimmed, why not try PawSafer™? With PawSafer™, you can trim your dog's nails from the comfort of your own home, and it only takes a few minutes! PawSafer™ is the safest and most convenient way to trim your dog's nails, and it's very affordable. Get it while it's still 50% OFF + FREE Shipping Buy here: https://pawsafer.net Have a great time, Lacy

Angelica

 • 26. 9. 2023
 • Czech Republic

Hey there I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It's really easy to put on and take off - in just 2 seconds - and it's personalized for each dog. Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always safe and stylish. We've had a lot of success with it so far and I think your dog would love it. Get yours today with 50% OFF: https://caredogbest.com FREE Shipping - TODAY ONLY! The Best, Angelica

Lorie

 • 6. 10. 2023
 • Czech Republic

Good Morning Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™. 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED Buy now: https://thawking.co To your success, Lorie

Virginia

 • 12. 10. 2023
 • Czech Republic

World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.co Sincerely, Virginia Fér platy, fér penze - Otevřená Společnost

Veta

 • 26. 10. 2023
 • Czech Republic

New Multifunction Waterproof Backpack The best ever SUPER Backpack: Drop-proof/Scratch-resistant/USB Charging/Large capacity storage 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: https://thebackpack.co The Best, Veta

Coy

 • 11. 11. 2023
 • Czech Republic

Hey Looking to improve your posture and live a healthier life? Our Medico Postura™ Body Posture Corrector is here to help! Experience instant posture improvement with Medico Postura™. This easy-to-use device can be worn anywhere, anytime – at home, work, or even while you sleep. Made from lightweight, breathable fabric, it ensures comfort all day long. Grab it today at a fantastic 60% OFF: https://medicopostura.com Plus, enjoy FREE shipping for today only! Don't miss out on this amazing deal. Get yours now and start transforming your posture! All the best, Coy

Merrill

 • 6. 12. 2023
 • Czech Republic

Hello, I hope this email finds you well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released. Bange is perfect for students, professionals and travelers. The backpacks and sling bags feature a built-in USB charging port, making it easy to charge your devices on the go. Also they are waterproof and anti-theft design, making it ideal for carrying your valuables. Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel. Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: http://bangeshop.com Best regards, Merrill

Quinn

 • 19. 1. 2024
 • Czech Republic

Good day I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It's really easy to put on and take off - in just 2 seconds - and it's personalized for each dog. Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always safe and stylish. We've had a lot of success with it so far and I think your dog would love it. Get yours today with 50% OFF: https://caredogbest.com FREE Shipping - TODAY ONLY! Thanks and Best Regards, Quinn

Přidat komentář

Zpět na mapu

Rozdělení penzijního konta

Jméno Hannah Steiner
Země Austria

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Dělba penzijního konta (Splitting von Kontogutschrift)

V Rakousku je dle federálního zákona možné za určitých podmínek rozdělit penzijní účet: v průběhu rodičovské dovolené může partner, který pobírá vyšší mzdu, do věku sedmi let dítěte nechat své příspěvky do penzijního fondu rozdělit mezi sebe a svého partnera/partnerku. Podíl věnovaný partnerce/partnerovi může činit až 50 %. Rodiče spolu musí uzavřít smlouvu – je nutné, aby obě strany s rozdělením příspěvků souhlasily. Rozdělení penzijního účtu je dobrovolné. Konzervativní Lidová strana však chce toto opatření prosadit jako povinné.

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou rodiče malých dětí do sedmi let věku. Implicitně lze toto opatření vnímat jako pokus zmenšit rozdíl ve výši důchodů, která vyplývá z nerovné distribuce placené a pečovatelské práce. Jelikož ve většině případů jsou to matky, a ne otcové, kdo zůstává doma s dětmi, přicházejí ženy v daných letech o příspěvky do penzijního fondu. Rozdělení tak má tyto negativní důsledky vyvažovat, zvláště pak v případě žen, jejichž příjem se pohybuje hluboce pod úrovní příjmu partnera. Toto opatření se vztahuje jak na heterosexuální svazky, tak na registrovaná partnerství.

Výhody a pozitivní dopady

Na individuální úrovni bude dopad pozitivní, dojde-li ke snížení finanční ztráty ve formě příspěvků do penzijního fondu u žen (a malého počtu mužů). Z dlouhodobého hlediska má rozdělení pozitivní dopad na důchodové dávky. Jelikož se toto opatření týká především žen, lze jej vidět jako další krok ke zmenšení rozdílu mezi výší důchodů mezi oběma pohlavími.

Nevýhody a negativní dopady

Na druhou stranu však může rozdělení důchodů posílit existující nerovnost mezi ženami a muži. Jelikož byl eliminován negativní dopad na důchodové dávky, mohou ženy potřebu vrátit se zpět do práce po porodu vnímat jako méně naléhavou. Místo rovnoměrnějšího rozdělení pracovních a rodinných úkolů mohou páry volit nejjednodušší tradiční cestu: muži zůstanou živiteli rodiny a ženy pečovatelkami o domácnost. Z dlouhodobého hlediska to může činit problémy ženám, které se chtějí vrátit zpět na pracovní trh. Na jednu stranu by mohlo docházet ke změně pracovních podmínek; na druhou stranu by si systém mohl uvyknout na ženu jako hlavní poskytovatelku péče v domácnosti. V důsledku toho hledají ženy práci na částečný úvazek, jež je často méně kvalifikovaná. Rozdíl ve výši důchodů se sice dočasně zmírní, lze však také argumentovat tím, že když se ženy vrátí do práce, často začínají na nižší pozici než před odchodem na mateřskou dovolenou, dopady tohoto opatření jsou tedy alespoň zčásti negativní.

Celkové zhodnocení

Rozdělení penzijních příspěvků může v případě péče o blízké příbuzné představovat cenný nástroj pro podporu rovnosti pohlaví a má potenciál zmenšit genderový rozdíl. Pro mladé rodiny je tento systém přínosem zvláště proto, že nelze snadno měnit strukturální nerovnosti na individuální úrovni a v krátkém čase. Kupříkladu, muži v mnoha případech vydělávají více než ženy a v partnerství závisí rozhodnutí ohledně rodičovské péče o dítě často na finančních podmínkách. Je ovšem třeba mít na mysli, že v dlouhodobém horizontu může tato situace znevýhodňovat ženy na pracovním trhu tím, že je bude nutit zaujímat tradiční genderové role. V Rakousku sociální demokraté toto nebezpečí očividně vnímají a nechtějí takové rozdělení zavádět jako povinné, zatímco konzervativní Lidová strana je pro zavedení této povinnosti.

Přidat komentář

Zpět na mapu

Penzijní pojištění pro osoby pečující o členy rodiny

Jméno Hannah Steiner
Země Austria

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Penzijní pojištění pro osoby pečující o členy rodiny (Weiterversicherung für pflegende Angehörige)

Osoby, které ukončí výdělečnou činnost v Rakousku (a nadále tedy nespadají do systému hrazení pojistného), jelikož se musejí nebo chtějí starat o nemocného příbuzného či seniora, mohou být i nadále zařazeny do systému důchodového pojištění, splní-li následující podmínky:

Musí v průběhu předchozích dvou let nejméně 12 měsíců hradit pojistné; nebo nejméně 3 měsíce v rozmezí jednoho roku v průběhu předchozích 5 let; nebo musí mít v období před podáním žádosti uhrazeno pojištění za dobu nejméně 60 měsíců. Osoba v péči musí 1) být blízký příbuzný, 2) péče musí být obstarávána v soukromé domácnosti, 3) musí vyžadovat celoroční péči, 4) musí mít nárok na příspěvek na péči 3. úrovně.

Dle federálního zákona nevznikají této osobě (pečovateli) ve spojitosti s tímto průběžným penzijním pojištěním žádné náklady. Příspěvky hradí stát.

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Necílí na žádné konkrétně vymezené cílové skupiny. Vzhledem k tradičnímu rozdělení genderových rolí se však péči o blízké příbuzné věnuje více žen než mužů, ženy jsou tedy nejpravděpodobnějšími příjemci těchto dávek.

Trvání

Toto opatření vstoupilo v platnost v roce 2009 a stále zůstává v platnosti.

Výhody a pozitivní dopady

Ženy mají tendenci přejímat více rodinných povinností týkajících se péče v rodině než muži, je tedy mnohem pravděpodobnější, že ztratí místo na pracovním trhu, aby mohly tyto povinnosti plnit. V důsledku toho přicházejí o cenné příspěvky na důchod v řádu měsíců.

Toto opatření pomáhá utlumit tuto ztrátu a překlenout tak rozdíl ve výši důchodů mužů a žen.

Nevýhody a negativní dopady

Na druhou stranu může toto opatření vysílat špatný signál ve smyslu posilování genderových rolí. Pokud v páru ženy a muže ztratí žena svou pozici na pracovním trhu, a přesto bude i nadále vedena v systému hrazení důchodového pojištění, může to oslabit argumenty obhajující její návrat k výdělečné činnosti. Pokud by se také chtěla později vrátit na pracovní trh, bude se jí nabízet méně příležitostí.

Celkové zhodnocení

Důchodové pojištění v případě péče o blízké příbuzné může představovat hodnotný nástroj pro podporu genderové rovnosti a má potenciál zmenšit genderový rozdíl. Je výhodné pro osoby, které se nacházejí v situaci, kdy blízký příbuzný potřebuje jejich péči a kdy se nenabízí žádné jiné uspokojivé řešení. V důsledku tradičních genderových rolí, ale také z důvodů ekonomických (muži mívají vyšší platy) se v této situaci mnohem častěji nacházejí ženy.

Je ovšem třeba mít na mysli, že v dlouhodobém horizontu může tato situace znevýhodňovat ženy na pracovním trhu tím, že je bude nutit zaujmout tradiční genderové role, a rovněž mít za následek to, že ženy starší 50 let by mohly mít problémy se znovu prosadit na trhu práce.

Další informace

www.pensionsversicherung.at/portal27

Přidat komentář

Zpět na mapu

Zákon o minimální výši penze

Jméno Ľubica Gálisová
Země Slovakia

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Zákon o minimální výši penze

Cílem je zajistit důchodcům a důchodkyním, kteří pracovali většinu svého života, minimální výši penze, a tím ochranu před materiálním nedostatkem. Po dovršení penzijního věku je vyrovnána výše penze invalidních a starobních důchodců účastných penzijního pojištění alespoň 30 let tak, aby dosahovala min. 136 % výše životního minima (jedné dospělé osoby).

Zaměření

Národní

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Důchodci/ převážně důchodkyně s nízkou výší penzí 

Trvání

Vláda SR schválila dodatek 18. 2. 2015, který je účinný od 1. 7. 2015

Závazek

Povinný pro všechny

Výhody a pozitivní dopady

Výše důchodu bude navyšována o 2 procentní body za každý odpracovaný rok nad oněch 30 povinných let (tj. za každý rok účasti na důchodovém pojištění navíc).  Za každý odpracovaný rok nad 39 let účasti na důchodovém pojištění bude penze navýšena o 3 procentní body. Princip zásluhovosti tak bude podpořen. 

Každoročně bude důchod valorizován v souvislosti s výší životního minima.

Na rozdíl od dávky životního minima ostatní příjmy a majetek domácnosti nejsou testovány. V centru pozornosti je pouze výše starobního/invalidního důchodu.

O minimální penzi není nutné individuálně žádat. Bude navýšena automaticky k vypočtené výši základní penze (po dosažení důchodového věku). Vyplácena je jedinou institucí: Sociálnou poisťovňou. Výhodou bude sjednocení systému, neboť již nebude nutné žádat Úřad práce o hmotnou nouzi a doplatky do životního minima a zároveň jednat kvůli důchodu v Sociálnej poisťovni. 

Nevýhody a negativní dopady

Důchodci a důchodkyně, kteří spadají pod II. pilíř důchodového pojištění, jsou znevýhodnění, protože získávají přímou podporu.  To může být vnímáno jako přímá diskriminace.

Budou se vytvářet různé kategorie důchodců s nízkou penzí: někteří budou mít nárok na minimální penzi, někteří na částečnou minimální penzi, jiní budou stále spadat do systému hmotné nouze. Takto se budou vytvářet různé úrovně garantovaných příjmů důchodců, kteří jsou všichni v obdobné sociální situaci.

Celkové zhodnocení

Účastníci/ce II. pilíře by měli mít stejný nárok na získání minimální výše penze, jako účastníci/ice důchodového pojištění na národní transverzální úrovni.

Přidat komentář

Zpět na mapu

Celkový systém péče o dítě a mateřské/rodičovské dovolené

Jméno Majda Hrženjak
Země Slovenia

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Systém péče o dítě a mateřské/rodičovské dovolené

Ve Slovinsku se rodičovská práva skládají z práva na rodičovské příspěvky, rodičovskou dovolenou a práva pracovat na poloviční úvazek. Rodičovská dovolená zahrnuje mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dovolenou na péči o dítě a dovolenou při adopci dítěte. Mateřská dovolená trvá 105 dní, následuje dovolená na péči o dítě, která může trvat 260 dní. Obě jsou placené státem ve výši 100 % původní mzdy (maximálně však do 2,5 násobku průměrné mzdy). (V roce 2012 vzhledem k ekonomické krizi a úsporným programům bylo 9 měsíců rodičovské dovolené dočasně kompenzováno ve výši 90 % původní mzdy a maximálně do dvojnásobku průměrné mzdy.) Na dovolenou na péči o dítě v délce 260 dní může odejít otec či matka (za výjimečných okolností třetí osoba) nebo ji mohou sdílet oba rodiče (Zákon o ochraně rodičů a rodinných příspěvcích, Úřední věstník Slovinské republiky, č. 110/2003). Slovinská rodinná politika podpořila aktivní otcovství zavedením rodičovské dovolené v roce 2003.

Zaměření

Celostátní

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Ženy: matky

Trvání

Neomezené

Závazek

Povinné

Výhody a pozitivní dopady

Zákon o předškolní péči stanovuje, že místní samosprávy jsou zodpovědné za to, aby síť veřejných školek byla kvalitní, dobře vybudovaná, dotovaná a dostupná. Prostřednictvím těchto opatření stát podporuje zaměstnání žen na plný úvazek a jejich ekonomickou nezávislost. Velká část žen ve Slovinsku díky tomu pracuje souvisle na plné úvazky. Počet žen, které pracují na částečný úvazek či mají pauzy mezi zaměstnáními, je jedním z nejnižších v EU. Tato skutečnost má pozitivní dopad na snižování genderové nerovnosti v odměňování a penzi. 

Navíc je to stát, který poskytuje matkám za ranou péči o dítě finanční příspěvek ve výši 100 (90) %  jejich původní mzdy.  Náklady spojené s ranou péčí o dítě tedy nezatěžují zaměstnavatele, ale stát.

Vybudováním dobré kvalitní sítě veřejné péče o děti (včetně dětí od jednoho do tří let) stát koncipuje ranou péči o dítě ne jako individuální problém žen (rodin), ale jako veřejnou odpovědnost.

Nevýhody a negativní dopady

Navzdory skutečnosti, že rodičovskou dovolenou v délce devíti měsíců mohou partneři sdílet, odchází na rodičovskou dovolenou většinou ženy. Genderová dělba práce tedy v případě péče zůstává tradiční.

Přidat komentář

Zpět na mapu

Vyrovnání různých forem zaměstnávání z hlediska příspěvků na sociální zabezpečení

Jméno Majda Hrženjak
Země Slovenia

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Vyrovnání různých forem zaměstnávání z hlediska příspěvků na sociální zabezpečení

Nová legislativa týkající se důchodů řeší fragmentaci a prekarizaci práce i výskyt řady nových forem zaměstnaneckého poměru, které nezabezpečují platbu sociálních příspěvků, a to tím, že pozměňuje definici okruhu povinně pojištěných osob. Dle nové legislativní úpravy vyžadují všechny formy práce povinné příspěvky na sociální zabezpečení a důchodové pojištění (nejen smlouvy vycházející ze zákoníku práce, ale i smlouvy spadající do oblasti občanského práva), a navíc i ty formy pracovních smluv, které byly vyňaty z této povinnosti v minulosti, jako jsou studentské brigády, smlouvy o dílo, servisní smlouvy, dodatečné práce nebo mini práce atd.

Zaměření

Celostátní

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Zaměstnanci v nejistém zaměstnaneckém svazku (nadměrné zastoupení v této skupině mají mladí lidé a ženy)

Trvání

Neomezené

Závazek

Povinné

Výhody a pozitivní dopady

Tímto opatřením prosazuje vláda princip „jakákoli práce se počítá“, který má zajišťovat vyšší míru sociálního zabezpečení a důchodových příjmů pracovníků v atypických zaměstnáních, vyšší výběr daní a redukci segmentace trhu práce. Dále je cílem dosáhnout toho, aby byly atypické formy zaměstnání pro zaměstnavatele méně atraktivní, protože pro ně již nejsou tak výhodné. Počet atypických zaměstnaneckých poměrů po desetiletém vzestupu ve Slovinsku v současné chvíli klesá.

Nevýhody a negativní dopady

Příspěvky částečně zatěžují zaměstnavatele, ale do větší míry zaměstnance, jimž snižují již tak nejistý příjem.

Přidat komentář

Zpět na mapu

Dodatek o ochraně k Zákonu o sociální podpoře

Jméno Majda Hrženjak
Země Slovenia

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Speciální finanční doplatek

Výše příspěvku se liší podle socio-ekonomické situace žadatele či žadatelky. Například pokud je žadatel svobodný, výše příspěvku je určena rozdílem jeho měsíčního příjmu a spotřebního koše, který činí 458,83 EUR.

Zaměření

Celostátní

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Každá osoba, jejíž měsíční příjem nepřesáhne minimální příjem 458,83 EUR má právo na příspěvek na ochranu. Oprávněnými osobami jsou: občané Slovinska s trvalým bydlištěm ve Slovinsku; migranti s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve Slovinsku; osoby trvale nezaměstnané či práce neschopné; osoby starší 63 let (ženy) či 65 let (muži), které nejsou zaměstnané a jsou způsobilé pro sociální podporu.

Trvání

Neomezené

Závazek

Povinné

Výhody a pozitivní dopady

V praxi je příspěvek na ochranu většinou určen starším lidem s nedostatečným příjmem/důchodem potřebným k přežití.       

Nevýhody a negativní dopady

Oprávněnost k nároku na příspěvek je kontrolována. Prověřuje se výše příjmu jednotlivce či rodinných členů a jejich majetek.

Příspěvek podléhá dědickému omezení. V případě, že příjemce či příjemkyně příspěvku po své smrti zanechá určité dědictví, dědici, kteří nejsou v materiální nouzi, musí příspěvek vrátit nebo bude dědictví sníženo o částku ve výši pobíraných příspěvků.

Přidat komentář

Zpět na mapu

Rozdílné určení procentní hranice pro ženy a muže

Jméno Majda Hrženjak
Země Slovenia

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Rozdílné určení procentní hranice pro ženy a muže

Nová legislativa vztahující se k penzím přijatá v roce 2012 i nadále obsahuje odlišné nastavení procentuálního výměru důchodu pro muže a ženy. Důvodem je skutečnost, že ženy vedle svého pracovního života vykonávaly též tradiční ženskou roli pečovatelky a měly tak v důsledku nižší platy a méně odpracovaných let. Pro muže po 40 odpracovaných letech činí procentuální výměr důchodu 78 %, ženy dosáhnou 78 % po 38 letech; u žen po 40 odpracovaných letech činí procentuální výměr důchodu 82 %.

Zaměření

Celostátní

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Ženy

Trvání

Bez omezení

Závazek

Povinné

Výhody a pozitivní dopady

Účelem tohoto afirmativního opatření je vyrovnání znevýhodnění vycházejících z kulturně a historicky podmíněných odlišných sociálních rolí, neboť zajišťuje možnost genderové rovnosti v příjmech ve stáří.

Nevýhody a negativní dopady

Vzhledem k tomu, že toto pozitivní opatření platilo ještě před dodatkem zákona o penzijním a invalidním pojištění a genderová nerovnost v penzích přesto ve Slovinsku dosáhla 29 %, dalo by se přepokládat, že toto opatření není příliš efektivní. K zhodnocení tohoto opatření by bylo třeba dalších výpočtů.

Další informace

http://www.uradni-list.si/1/content?id=110802

Přidat komentář

Zpět na mapu

NORSKO: Povinnost zaměstnavatelů podporovat genderovou rovnost na pracovišti

Jméno Klára Čmolíková Cozlová
Země Slovenia

NORSKO

Gender pay gap 13,9 %
GP in pension 26 %

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

Povinnost zaměstnavatelů podporovat genderovou rovnost na pracovišti

Jedná se o legislativní opatření, tj. zákon upravující genderovou rovnost (The Gender Equality Act, který je platný od roku 2002). Zákon ukládá zaměstnavatelům veřejné i soukromé sféry povinnost vytvářet aktivní, zaměřené a systematické kroky k podpoře genderové rovnosti (část 14). Z této sekce vycházela i povinnost zaměstnavatelů o svých aktivitách na podporu genderové rovnosti pravidelně reportovat v rámci výročních zpráv. 

Explicitní a implicitní cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou všichni zaměstnavatelé a to jak v soukromé, tak veřejné sféře, kteří musí podporovat rovné příležitosti na pracovišti. To znamená prosazovat genderový mainstreaming, vytvářet nediskriminační pracovní prostředí – a to včetně limitace dopadů a manifestací nerovností ve formě např. nerovné odměňování, či obtěžování na pracovišti. 
Implicitní cílovou skupinou jsou tak všichni pracující, nejen zaměstnavatelé, ale také zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří z takovéhoto cíleného přístupu budou profitovat.  

Výhody a pozitivní dopady

Toto opatření dává důraz na zodpovědnost zaměstnavatelů vytvářet takové pracovní prostředí, které bude nejen deklarováno jako nediskriminativní, ale skutečně takovým i bude. K tomu slouží i povinnost o aktivitách na podporu vytváření genderově korektního a vyváženého prostředí informovat ve výroční zprávě – tj. být transparentní, aktivity vytvářet a opatření implementovat. V případě, že zpráva je nedostatečná – či pouze povrchní, ombudsman/ka pro genderovou rovnost má pravomoc žádat o doplnění informací o aktivitách zaměstnavatele v této oblasti. 

Pozitivním také je, že povinnost zaměstnavatele vytvářet genderově korektní pracovní prostředí není nijak zpochybňována. V případě, že se řeší případ diskriminace pak zaměstnavatel musí dokládat, jak tuto situaci prevenoval a důkazní břemeno je jasně obráceno. 

V souvislosti s tématem gender pay gap se jedná o dlouhodobý dopad na trh práce, který je v této linii oprávněně vnímán jako pozitivní (v roce 2015 byl GPG o 0,8 % vyšší nežli v roce 2016 – 13,9 %). Krátkodobým přínosem je edukace zaměstnavatelů v oblasti genderové rovnosti.

Nevýhody a negativní dopady

4.4.2017 byl podán vládní návrh na ustoupení od povinnosti reportování zaměstnavateli o aktivitách na podporu genderové rovnosti s odkazem na příliš zatěžující administrativu – pro zaměstnavatele, i pro veřejnou sféru.  To by znamenalo výraznou změnu dosavadní praxe a lze se důvodně domnívat, že aktivity zaměstnavatelů v oblasti podpory genderové rovnosti, pokud by nebyly monitorovány, by byly výrazně menší. 

Tento návrh byl vládou odsouhlasen, nicméně k jeho schválení musí dojít i parlamentem. Parlament bude rozhodovat v průběhu měsíce června 2017.  

Další informace

Ministry of Children and Equality in Norway

The Act relating to Gender Equality

Přidat komentář

Zpět na mapu

První pilíř Lichtenštejnského penzijního systému

Jméno Hannah Steiner
Země Liechtenstein

Popis příkladu dobré praxe

Název a definice opatření/politik/praxí

První pilíř Lichtenštejnského penzijního systému (AHV – Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtenstein)

V Lichtenštejnsku sestává důchodový systém ze tří pilířů:

 • 1. pilíř: státní důchod,
 • 2. pilíř: zaměstnanecké příspěvky na důchod,
 • 3. pilíř: individuální příspěvky důchod.

V případě prvního pilíře mají manželé povinnost se dělit. Sečtou se všechny příjmy daného páru, dokonce i příjem z výdělečné činnosti získaný před uzavřením manželství. Dále se připočítají bonusy za péči o děti. Tyto bonusy vyrovnávají hypotetický příjem do 16. roku věku dítěte. Celkový součet se pak rozdělí napůl mezi manžele a stanoví se tak výše penzijního příspěvku.

V případě rozvodu představuje rozdělení výše příspěvku kompenzaci za neplacenou práci při péči o rodinu (ve většině případů vykonávanou ženami).

Žádné takové předpisy však nejsou předpokládány pro druhý a třetí pilíř. Z tohoto důvodu a kvůli tradičnímu rozdělení genderových rolí je většina žen v rámci zajištění dostatečné příjmu v důchodu stále závislá na svém manželovi.

Výhody a pozitivní dopady

Toto opatření garantuje určitou míru prosazení genderové rovnosti, jelikož ztráta příjmů u vdaných žen, které pracují na poloviční úvazek nebo nejsou výdělečně činné (ve většině případů z toho důvodu, že se starají o děti), je do jisté míry utlumena.

Dále v případě rozvodu představuje rozdělení výše příspěvku kompenzaci za neplacenou práci při péči o rodinu (ve většině případů vykonávanou ženami).

Nevýhody a negativní dopady

Rozdělení by mohlo vést rodiny k příklonu k tradičním genderovým rolím.

Navíc ve druhém a třetím pilíři nedochází k žádnému rozdělení výše těchto příspěvků. Z tohoto důvodu a kvůli tradičnímu rozdělení genderových rolí je většina žen v rámci zajištění dostatečné příjmu v důchodu stále závislá na svém manželovi.

Co se týče druhého pilíře (zaměstnanecké důchody), je příspěvky nutné hradit pouze v případě, že se příjem pohybuje nad určitou hranicí, což se v řadě případů nevztahuje na osoby pracující na částečný úvazek (ve většině případů ženy).

Celkové zhodnocení

Navzdory určitému dopadu ve smyslu podpory genderové rovnosti má toto opatření však i různé nevýhody:

Třípilířový model představuje systém založený na soustavné výdělečné činnosti.

Ženy, které přerušily kariéru – ve většině případů – nezískají individuální starobní důchod, který by přesahoval životní minimum.

Další informace

www.Infra.li

Přidat komentář

Zpět na mapu

Tipy, jak nepřicházet o peníze

Pracujete během rodičovské dovolené?

Práce během rodičovské dovolené je osvěžující, navíc přispějete do rodinného rozpočtu. Ale pozor! Pravděpodobně pracujete na zkrácený úvazek, což také znamená nižší příjem, než jaký jste měla s úvazkem před nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Více

Dlouhodobě nepracujete, protože se chcete věnovat vašim blízkým?

Pokud se soustředíte na svou rodinu, pečujete o druhé nebo vytváříte zázemí vašemu partnerovi či partnerce, je to vaše svobodné rozhodnutí a máte na ně právo. Jestliže zůstáváte mimo pracovní trh i po uplynutí rodičovské, tato doba je již mimo „chráněné období“ a zahrnuje se do výpočtu důchodu.

Více

Jak si říct v práci
o peníze?

Říct, jak vysoký chcete plat, bývá na celém pracovním pohovoru to nejsložitější. Proto si to předtím doma zkuste říct nanečisto. Vygooglete si obvyklý plat pro danou pozici (pozor, stejná práce občas mívá různé názvy pracovních pozic) s přihlédnutím k regionu, z něhož pocházíte. Vyhledanou částku zvyšte o 15 %, ať máte lepší vyjednávací pozici. Můžete pak ze svých platových požadavků o 10 % slevit a budoucímu zaměstnavateli se tak zalíbit.

Více

Můžete chtít po zaměstnavateli informaci, zda ženám a mužům vyplácí rovné platy?

Kolektivní smlouva a kolektivní vyjednávání umožňuje odborům působit na zaměstnavatele, aby poskytoval anonymní genderové statistiky ohledně platů a bylo tak sledováno, že nedochází k nerovnému odměňování.

Více

Zvažujete vyřešit nezaměstnanost předčasným odchodem do důchodu?

Tzv. předdůchody jsou nevýhodné, protože váš důchod se tím zkrátí navždy a nepůjde jej dorovnat. Pokud je to možné, do předdůchodu neodcházejte. Tomuto tématu se podrobně věnuje nezisková organizace Alternativa50+. Prostudujte si informace na jejich webových stránkách.

Stáhněte si analýzu přístupu
k rovným platům a penzím v ČR

Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech
Romana Volejníčková (1,14 MB)

Studie pro Slovensko, Slovinsko, Polsko a Rakousko najdete na webu projektu Férové platy, férové penze