Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

V lednu 2017 jsme zahájili projekt Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky! (registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501). Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování.

V rámci projektu se spolu s partnerskými organizacemi (Nesehnutí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) budeme zabývat tématem nerovnosti v odměňování žen a mužů a chceme vytvořit Alianci za férové příjmy. Tímto zveme zaměstnavatele a zaměstnavatelky ze Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje k zapojení se do Aliance – buďte jejími zakládajícími členy!


Aktualizace 1. 3. 2017:

První setkání Aliance proběhne 20. 4. 2017. Prosím registrujte se na mailu klara.cozlova@osops.cz

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050
Partneři

 Fond Otakara Motejla US embassy   Gopay

 

Donoři