Lucia Zachariášová

Lucia Zachariášová

Expertka programu prosazování genderové rovnosti

Lucia Zachariášová pracuje v Otevřené společnosti od roku 2017, kde se věnuje tématům genderových platových nerovností a genderovému mainstreamingu na úrovni samospráv a u zaměstnavatelů a zaměstnavatelek. Vystudovaná právnička pracovala v předcházejících sedmi letech na Úřadu vlády ČR i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Několik let vedla Oddělení rovnosti žen a mužů, které zajišťuje koordinaci genderové agendy na vládní úrovni. Koordinovala přípravu a implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 i na ni navazujících akčních plánů. Byla tajemnicí Rady vlády pro rovnost žen a mužů a některých jejích výborů a pracovních skupin. Lucia rovněž vedla kampaň Úřadu vlády ČR s názvem To je rovnost! na podporu rovnosti žen a mužů. Toho času na mateřské dovolené.