Advokáti rovnosti

Hledáme politiky a také političky z českých a moravských měst a obcí, které to zajímá:

Nerovné postavení žen a mužů v ČR je problém, který vnímáme jako deficit demokracie. 

Příčiny? 

  • Přehlížení a zpochybňování důvodů proč řešit agendu rovnosti žen a mužů.
  • Nízká identifikace mužů s agendou – právě muži většinově působí v rozhodovacích pozicích a bez nich nelze dosáhnout změn.
  • Chybějící politická vůle a politický leadership genderové rovnosti.
  • Formální prosazování agendy rovnosti žen a mužů.  
  • Téma genderu je zneužíváno hybridními desinformačními aktivitami. 
  • A také je to často nedostatek představivosti, co konkrétně může k rovnosti žen a mužů přispívat.  

Chcete víc informací?

Pište na: tomas.pavlas@osops.cz