Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

 

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování.


V rámci projektu se spolu s partnerskými organizacemi (Nesehnutí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) zabýváme tématem nerovnosti v odměňování žen a mužů a vytváříme Alianci za férové příjmy. Tímto zveme zaměstnavatele a zaměstnavatelky ze Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje k zapojení se do Aliance – buďte jejími členy!
 

První setkání Aliance proběhlo 20. dubna 2017 v Průhonicích.
Druhé setkání Aliance proběhlo 25. ledna 2018 v Kutné Hoře.
Třetí setkání Aliance proběhlo 28. února 2018 v Brně.
Čtvrté setkání Aliance proběhlo 31. května 2018 v Brně.
Páté setkání Aliance proběhlo 26. června 2018 v Brandýse nad Labem.

 Dne 11. října 2018 se v Brně uskuteční závěrečná konference projektu, která shrne výstupy projektu a představí zajímavé osobnosti z Česka i zahraniční, které se tématem rovného odměňování žen a mužů zabývají. V rámci konference se také uskuteční poslední setkání Aliance v tomto roce. Již brzy zde najdete odkaz na samostatnou stránku konference.

Výzkumná zpráva ke stažení: Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice

Přidejte se k Alianci za férové odměňování! V případě zájmu kontaktujte Lucii Zachariášovou (lucia.zachariasova@osops.cz).

Stáhněte si náš leták:

 

Přečtěte si noviny, vydané u příležitosti dne rovnosti žen a mužů 2017 Za rovné příjmy! 

Více o kampani se dozvíte na budmefer.cz


Dvouletý projekt Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky! byl zahájen v lednu 2017 a je realizován za podpory EU (registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501).  

ZA PODPORU DĚKUJEME

                     

PARTNEŘI PROJEKTŮ

   

V POSLEDNÍCH LETECH JSME SPOLUPRACOVALI

           ​    Nesehnutí  

JSME ČLENY