Gypsy Spirit 2013

Obnovené oceňování osob i organizací, které přispívají ke zlepšení situace Romů v ČR

Gypsy Spirit oceňuje jednotlivce, neziskové organizace, společnosti, obce a města, kteří se aktivně podílejí na řešení nelehkých situací a zasazují se o pomoc Romům a dobré soužití v české společnosti.

První dva ročníky realizoval v letech 2009 a 2010 tehdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb pod záštitou Václava Havla. Po odchodu M. Kocába z ministerstva nechtěla vláda ČR v udělování ceny pokračovat. Po dvouleté pauze Nadace Michaela Kocába a Otevřená společnost o.p.s. udělování ceny obnovily, aby tak reagovaly na zesilující rasismus a diskriminaci v české společnosti.

Autorkou myšlenky projektu Gypsy Spirit je paní Ľubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která tento projekt realizuje od roku 2009 na Slovensku.

Do 3. ročníku Gypsy Spirit v ČR široká veřejnost zaslala 87 nominací. 

 

Laureáti Gypsy Spirit 2013

Ocenění pro nevládní organizaci: Romodrom, o. s.

Za poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR, provoz registrovaných sociálních služeb, akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogy a děti, a za řadu dalších aktivit na podporu znevýhodněných osob.

Ocenění pro společnost/firmu: Salesiánské středisko Štěpána Trochty, (dům dětí a mládeže) Teplice

Za sociální služby v nízkoprahových klubech, jejichž program je orientován na děti a mládež, která není podchycena jinými zájmovými útvary a má výchovné problémy. Kluby jsou vedeny týmem kvalifikovaných pracovníků, kteří připravují mládež k lepšímu začlenění do společnosti.

Ocenění pro obec / město: Město Kadaň 

Za rychlé zavedení řady podpůrných programů pro zlepšení situace sociálně slabých obyvatel města, především z vyloučené lokality v Prunéřově. Město Kadaň se k sociálním problémům postavila odpovědně a daří se řadu věcí posunout dál.

Ocenění pro jednotlivce: Emil Cina

Emil Cina patřil k předním romským spisovatelům (zejména básnířům), aktivistům a hybatelům romského etnoemancipačního hnutí po roce 1989. Pracoval nejprve v Českém rozhlase, posléze v několika romských periodicích. Miloval romštinu a staral se o její udržení. Neúnavně i při své těžké nemoci objížděl školy v ČR, kde s dětmi debatoval o romštině, romství a romské historii. Zemřel v říjnu 2013 ve věku 65 let.

Čin roku: Irena Drevňáková

24letá matka tří malých dcer zavolala záchranku a neváhala vrhnout se do rybníka, aby z vody vytáhla mladé pasažéry z havarovaného auta. Zachránila život pěti lidem.

Speciální ocenění poroty – Gypsy Spirit média: František Kostlán

Nezávislý publicista, hudebník, spisovatel. Ve své publikační činnosti se dlouhodobě zabývá Romy a romskou integrací. V současné chvíli působí v sdružení Romea.

Nominace 2013

Pozornost si zaslouží i další nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru. 

Ocenění pro nevládní organizaci

  • Slovo 21, o. s. – organizace s celou řadou aktivit od romského festivalu Khamoro po cizinecké integrační projekty.
  • Vzájemné soužití, o. s. – organizace zlepšující životní podmínky chudých v Ostravě od záplav v roce 1997.

Ocenění pro společnost/firmu

Ocenění pro Obec-město

  • Obec Obrnice – za projekt „Šance pro komunitní život v Obrnicích III.“.
  • Město Jirkov – za zajímavé služby a projekty, jimiž výrazně rozšířila možnosti pro sociálně slabé, mezi nimiž je řada Romů žijících v obci.

Ocenění pro jednotlivce

  • David Tišer – jeden z nejvýraznějších a nejoriginálnějších představitelů současné mladé generace občanských aktivistů v ČR. Mj. ředitel divadelní společnosti „ARA ART – Pozor umění“.
  • Sri Kumar Vishwanathan – český aktivista, pedagog a sociální pracovník indického původu, který se od roku 1997 v České republice, zejména na Ostravsku, věnuje romské menšině.

Čin roku

  • Pavel Berky – mladý módní tvůrce původem ze Slovenska žije a pracuje ČR. Nejvíce ohlasu sklidila jeho třetí kolekce příznačně pojmenovaná Coming Out. Inspiraci k ní našel v historii romské kultury.
  • Strana zelených – dlouhodobě podporuje Romy, nejen v rámci volebního programu, ale zejména tím, že je zařazuje na své volební kandidátky.

Speciální ocenění poroty – Gypsy Spirit média

  • Hana Čápová – novinářka, která se dlouhodobě věnuje romské problematice. Získala nominaci Novinářské ceny 2012 za reportáž Natálka v zemi bez zrcadel (Respekt).
  • Zdeněk Ryšavý – šéfredaktor Romea.cz nezištně podřizuje novinařině veškerý volný čas. Je nenápadný, ale stojí za ním velká práce.

Porota

Členy poroty Čin roku byli ředitel Otevřené společnosti Czeslaw Walek, novinářka Jarmila Balážová, novinářka Daniela Drtinová, ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, romský poradce české vlády Ladislav Goral.

Členy Odborné poroty byli bývalý ministr lidských práv Michael Kocáb, ředitel programu České televize Milan Fridrich, romský aktivista Karel Holomek, zplnomocněnec vlády SR pro romské komunity Peter Pollák, Kálmán Mizsei, ředitel programu romské agendy OSF.

Záštity

3. ročník se konal pod záštitou Veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského a Dagmar Havlové. Podporu poslali Navanethem Pillay, László Andor, Janez Lenarčič, Nils Muižnieks.

Navanethem Pillay napsala: „S velkým potěšením vítám a chválím iniciativu Gypsy Spirit ocenující inovativní projekty, které mají pozitivní dopad na život romské komunity v České republice. Každodenní úsilí ochránců lidských práv a dalších, kteří přispívají k integraci a boji proti přetrvávající diskriminaci a marginalizaci Romů jsou inspirací pro nás všechny. Tyto konkrétní příklady nám dávají naději, že společně můžeme zabezpečit plnohodnotný přístup Romů v celé Evropě a na celém světě k jejich nezpochybnitelným právům.“

Slavnostní večer v Pražské křižovatce

Ceny Gypsy Spirit 2013 byly předány na slavnostním večeru v Pražské křižovatce, který se konal 10. prosince u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Během večera vystoupil houslista Pavel Šporcl s Gipsy Way, harmonikář Vojtěch Szabó a kapela Gulo Čar.

Hlavní mediální partner Česká televize odvysílala záznam předání cen v neděli 29. prosince 2013 a 2. ledna 2014 na kanále ČT2.

Mediálními partnery byli Český rozhlas, Romea.cz a Romani voďi.

Děkujeme partnerům

Projekt se koná za laskavé finanční podpory Nadace ČEZ, Nadace Michaela Kocába a Open Society Foundations.

Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery jsou Český rozhlas a Romea.cz.