Inkluze hrou: zážitkový program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku SŠ


Hledáme aktivní, motivované a otevřené pedagogy občanské výchovy či garanty zodpovědné za vytvoření či aktualizaci plánu multikulturní výchovy.

 

Znáte gaming?

Unikátní outdoorová detektivní hra, kterou nabízíme vašim žákům, se zabývá předsudky vůči menšinám z odlišného kulturního, sociálního či jazykového prostředí. Ve hře se pracuje s metodou zážitkové pedagogiky a gamingu za účelem podpořit školy v řešení složitých otázek integrace.

Nabízíme inovativní zážitkovou formu, jak otevřít téma předsudků, dezinformací a mediální manipulace. Díky osobnímu prožitku a následné reflexi získají žáci či studenti hlubší vhled do problematiky, včetně zvědomění vlivů, které určují naše postoje.

Metodika hry vznikla v rámci mezinárodního projektu a v ČR ji k využití nabízí nezisková organizace Otevřená společnost o.p.s. Zúčastnění pedagogové dostanou nové podněty k výuce občanské výuky. Hru je možné využít k reflexi dopadů událostí, jako byla pandemie, uprchlická vlna či dalším tématům, která škola aktuálně řeší.

Více informací v našem letáku

CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002134