Rozdíly v platech mužů a žen v České republice dosahují 22 %. Evropský průměr se přitom pohybuje mezi 16-17 procenty.

Genderová nerovnost v příjmech mezi muži a ženami je v České republice již dlouho výrazně vyšší, než je průměr v celé EU. Ten se od roku 2002 pohyboval kolem 16-17,5 %. V České republice se gender pay gap nikdy nedostal pod 20 %, v současnosti dosahuje 22 %.  Podle dat z Eurostatu z roku 2013 je na tom ještě hůř jen Estonsko a Rakousko.

Na velikosti gender pay gap se podílejí částečné úvazky, které úvazků automaticky znamenají nižší příjem oproti plnému úvazku. V České republice částečný úvazek využívají převážně ženy. Bohužel se k tomu pojí další negativa jako nemožnost kariérního postupu, nedostupnost zaměstnaneckých benefitů nebo nízká míra pracovněprávní ochrany.

Gender pay gap roste s věkem. Výrazně vyšší je ve věkové skupině 35-44 let a po 65. roce života.