Roma Spirit 2015

Ceny byly předány 10. prosince při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv v Pražské křižovatce. 

Posláním Roma Spirit je zviditelňovat a oceňovat jednotlivce, obce a komerční i neziskové organizace, kteří se aktivně podílejí na řešení nelehkých situací a zasazují se o pomoc Romům a dobré soužití v české společnosti. Autorkou myšlenky projektu Roma Spirit je paní Lubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která projekt realizuje na Slovensku. 

Laureáti Roma Spirit v ČR 2015

Roma Spirit in memoriam: Milena Hübschmannová  

Zakladatelka romistiky na Filozofické fakultě UK. Přes studium indologie si našla cestu k evropským Romům a začala se hluboce zabývat jejich jazykem, kulturou a podporou jejich emancipace. Právě ona přiměla největší romskou básnířku Teru Fabiánovou písemně zaznamenat své verše a podporovala vydání slavné knihy Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Cenu pro M. Hübschmannovou převzala její dcera Tereza Hrabovská.

Ocenění pro nevládní organizaci: IQ Roma servis

Sdružení bylo oceněno za svou dlouholetou úspěšnou práci v oblasti dluhové problematiky v ČR, která pomohla zachránit stovky Romů z dluhové pasti.

Společnost-firma/zaměstnavatel: ZŠ Trmice

Úspěšně používá inkluzivní metody vzdělávání a kromě běžných předmětů děti vyučuje i důležitým sociálním dovednostem. ZŠ Trmice implementuje pod supervizí partnerské školy z Anglie výukové metody osvědčené v zahraničí.

Osobnost: Daniela Cincibusová

Jako pěstounka vychovala 23 dětí, z toho 15 romských. Všichni dnes mají vzdělání a stálou práci. Paní Cincibusová pracuje v organizaci Oblastní charita Most v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ralsku-Náhlově, která je sociálně vyloučenou lokalitou Libereckého kraje.

Média: Zdeněk Ryšavý, Romea

Spoluzakladatel sdružení Romea a hlavní redaktor Romea.cz. Tento zpravodajský web doplňuje obsah mainstreamových médií informacemi, které tato média nechtějí nebo nedokážou poskytovat. 

Romská kultura: Andrej Giňa

Spisovatel, hudebník a organizátor kulturních akcí, který důsledně vždy psal romsky. Letos zemřel ve věku 79 let.

V kategorii Města/obec a Čin roku nebyla v roce 2015 cena udělena.

Video medailonky natočila Česká televize, hlavní mediální partner Roma Spirit v ČR.

Nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru

Respekt si zaslouží nejen laureáti a laureátky ceny, ale všichni, které Nominační porota vybrala do užšího výběru přihlášených subjektů. V roce 2015 do tohoto výběru také postoupili:

Nestátní neziskové organizace 

 • MIRET, z. s. – Mezinárodní iniciativa pro rozvoj etnické tvorby za práci s romskými dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit v ČR a na Slovensku, zejm. za spolupráci s Českou filharmonií.
 • R-Mosty, z. s. za úspěšné projekty vzdělávání dětí i dospělých, podporu zaměstnanosti a bydlení, jimž se sdružení věnuje již od roku 1992 jako jedna z prvních neziskových organizací pracujících pro romskou komunitu.

Společnost-firma/zaměstnavatel 

 • STERENA s.r.o.za zaměstnávání Romů, lidí se zdravotním znevýhodněním, navrátivších se z výkonu trestu a dalších osob ohrožených sociální exkluzí, a to ve formě sociálního podniku spolupracujícího s městem Hranice na Moravě.
 • Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola za systematické vzdělávání Romů a jejich přípravu pro kvalifikované pozice pracovníků a pracovnic v sociálních službách.

Obec / město 

 • Velké Hamry za proaktivní, sociálně začleňující přístup vedení města k obyvatelům, a to po dobu již pěti let. V roce 2013 město uzavřelo lokální partnerství s Agenturou pro sociální začleňování.

Osobnost

 • Pavlína Halušková z Kostelce nad Orlicí, kde před čtyřmi lety založila družinu pro romské děti, v níž doučuje, nacvičuje divadlo a organizuje volnočasové aktivity. Přispívá k dobrému soužití mezi Romy, majoritou a obyvateli nedalekého uprchlického centra.​
 • Jozef Miker, romský aktivista a jeden ze zakladatelů občanského sdružení Konexe. V Krupce poskytoval Romům pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, mládež z ulice angažoval v hudební skupině De La Negra, spoluorganizoval protinacistické demonstrace.

Média

 • Tomáš Bystrý, redaktor Českého rozhlasu, který začínal v pořadu O Roma vakeren – Romové hovoří, přes dva roky působí v Centru zpravodajství Domácí redakce. Je příkladem pro další mladé Romy.
 • Alica Sigmund Heráková, pracovnice Muzea romské kultury toho času na mateřské dovolené. V komunikaci na sociální síti Facebook otevírá téma romské identity a posiluje romské sebevědomí mezi mladými lidmi.

Romská kultura

 • Ladislava Gažiová, oceňovaná romská malířka s akademickým výtvarným vzděláním. Pracuje s romskou symbolikou, její význam však nekonzervuje, ale posouvá do nových kontextů.
 • Gejza Horváth, vynikající romský hudebník, desítky jeho písní mezi Romy zlidověly. Zároveň se věnuje pedagogické činnosti s romskou mládeží a píše prózu.

Laureáti cen Roma Spirit byli opět vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince 2015 v Pražské křižovatce.

 Roma Spirit 2015 se konaly pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a Petra Uhla, novináře a politika.

Děkujeme za finanční podporu nadaci Bader Philantropies, Nadaci ČEZ, společnosti ČEPS, a.s., velvyslanectví USA a Nadaci Michaela KocábaHlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Mezinárodní událost v České republice organizuje Otevřená společnost o.p.s. a Nadace Michaela Kocába.

Poroty

Nominační porota zasedla 8. října 2015 a ze 142 nominací jich 16 postoupila do užšího výběru. Z nich Hlavní porota vybrala ty, kteří si 10. prosince na slavnostní ceremonii v Pražské křižovatce převzali ocenění. 

 

Připomeňte si, kdo získal ocenění v minulých ročnících

Roma Spirit 2014

Gypsy Spirit 2013