Inkluze hrou: zážitkový program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku SŠ


Hledáme aktivní, motivované a otevřené pedagogy občanské výchovy či garanty zodpovědné za vytvoření či aktualizaci plánu multikulturní výchovy.

 

Znáte gaming?

Unikátní outdoorová detektivní hra, kterou nabízíme vašim žákům, se zabývá předsudky vůči menšinám z odlišného kulturního, sociálního či jazykového prostředí. Ve hře se pracuje s metodou zážitkové pedagogiky a gamingu za účelem podpořit školy v řešení složitých otázek integrace.

Nabízíme inovativní zážitkovou formu, jak otevřít téma předsudků, dezinformací a mediální manipulace. Díky osobnímu prožitku a následné reflexi získají žáci či studenti hlubší vhled do problematiky, včetně zvědomění vlivů, které určují naše postoje.

Metodika hry vznikla v rámci mezinárodního projektu a v ČR ji k využití nabízí nezisková organizace Otevřená společnost o.p.s. Zúčastnění pedagogové dostanou nové podněty k výuce občanské výuky. Hru je možné využít k reflexi dopadů událostí, jako byla pandemie, uprchlická vlna či dalším tématům, která škola aktuálně řeší.

Více informací v našem letáku

 

Příběhem proti předsudkům

Hra o předsudcích Nosáči a Ušouni
pro 7. – 9. třídy základní školy a příslušné ročníky středních škol

 

V této publikaci jde o posilování žákovské citlivosti k nerovnostem, které vznikají na pozadí předsudků. Ty mohou vést až k ohrožení demokracie. Podstatou demokracie totiž je, že na vyjednávání společných hodnot a pravidel se podílejí všichni. A ti, kteří jsou oslabení a v menšině, jsou aktivně ochraňováni proto, aby i jejich hlas mohl zaznít. V demokracii se tak musíme snažit aktivně odmítat předsudky, které by nás snadno svedly k tomu, že některé menšiny umlčíme. Proto je důležité podporovat rozvoj občansky informovaných a pevných postojů, které se promítají do angažování ve veřejných tématech a současně do přijímání rozdílnosti mezi lidmi jako něčeho přirozeného a pozitivního. 

Jedním z novějších trendů výuky je storytelling. Prostřednictvím příběhů konkrétních osob si můžeme lépe uvědomit, jak znevýhodňování až diskriminace na základě předsudků probíhá. Příběhy pomáhají empatii i pochopení komplexity. Jsou tak cennou pomůckou ve vzdělávání. Jejich efektivita je prokázána řadou studií. V této publikaci je představena aktivita založená na storytellingu, která však navíc využívá prvky divadla, včetně profesionálních herců. Díky propracovanému scénáři a hereckým schopnostem roste účinek toho, co si studující uvědomí a co se naučí.

V publikaci se seznámíte s tím, jak hra Nosáči a Ušouni probíhá a jak o ní realizátorský tým Otevřené společnosti uvažuje. 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002134