Aktuality

Díky projektu Otevřená společnost žen a mužů se zlepšujeme

Díky OPZ+ máme podporu na posílení kapacity naší organizace v oblasti podpory genderové rovnosti. Cílem je nejen posílit kompetence našich zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i stabilizovat činnosti ve strategické, komunikační, evaluační, finanční, advokační a znalostní rovině.

Proč se muži pro rovnost více neangažují?

Nerovnost žen a mužů vytváří podhoubí pro násilí na ženách. Proto musí slušní, demokraticky smýšlející muži, podporovat rovnost. Vysoce postavení politici v první řadě.

Nominujte Gendermana roku 2023!

Naším cílem je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, aby ženy a muži v ČR měli stejnou startovní čáru.

Nejvyšší správní soud přehlíživě odmítl uvažovat o svobodě projevu

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost, kterou jsme spolu s Institutem H21 podali proti rozsudku Městského soudu v Praze. Nejde vůbec o samotné dezinfoweby, zablokované na pokyn státu před více než rokem. Jde o to, aby soudy nepřehlížely skutečnost, že některé „proklamace“ státu se automaticky překlopí do reality a zasáhnou tak do základních práv občanů. Soud se vydal na velmi rizikovou cestu pro demokracii. Výslovně uznává možnost státu zasahovat do svobody projevu i bez jakéhokoliv oprávnění, pouze na základě úsudku, jak závažný se jeví důvod. Útok Ruska na Ukrajinu byla mimořádně závažná příčina. Justice se ale nesmí vyhýbat otázce, kde je hranice mimořádné závažnosti a zda je opatření vůbec účinné.

Vyjádření Institutu H21 a Otevřené společnosti k usnesení Městského soudu v Praze o žalobě proti Ministerstvu obrany ve věci blokace dezinformačních webů

Zablokování několika dezinformačních webů na začátku ruské agrese na Ukrajině bylo novou, nejasnou situací. Státní představitelé a zapojené soukromé subjekty mlžili, do jaké míry se na něm podíleli. Spor byl i o to, zda jde o zásah do svobody projevu a práva na informace, a pokud ano, zda se dotýká pouze původce znepřístupněných webů, nebo kohokoliv, kdo je sleduje.

Známe vítěze ocenění Genderman roku 2022

Na základě nominací veřejnosti a následného vyhodnocení zaslaných výroků a konkrétních veřejných činů odbornou porotou dnes předala Otevřená společnost, o.p.s. ocenění Genderman roku 2022 třem vrcholným politikům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů.

Upřesňující prohlášení k žalobě – Institute H21 a Otevřená společnost X

V návaznosti na zveřejnění žaloby, kterou jsme podali proti ministerstvu obrany kvůli zásahu proti dezinformačním webům, se v médiích objevily obavy, že by žaloba mohla být zamítnuta z důvodu chyb a formálních nedostatků, aniž by se soud musel zabývat jádrem předloženého argumentu o protiprávním jednání státních orgánů. Rádi bychom na tyto obavy reagovali a upřesnili tím důležitý aspekt argumentační linky v žalobě.

Tisková zpráva: Otevřená společnost a Institute H21 žalují ministerstvo za postup při zásahu proti dezinformačním webům

Otevřená společnost a Institute H21 podaly společnou žalobu na Ministerstvo obrany za nezákonný postup při zásahu proti dezinformačním webům. V únoru tohoto roku sdružení CZ.NIC na základě žádosti Národního centra kybernetických operací (NCKO) ukončilo provoz několika z nich. Experti z uvedených organizací chápou účel tohoto kroku, ale jeho konkrétní provedení podle nich porušuje garance svobody projevu a právního státu. Cílem žaloby je do budoucna vyjasnit ústavní limity zákroků proti dezinformacím a motivovat stát k systémovějšímu přístupu.

Transparentnost plánování přináší kvalitu a legitimitu

Společně s dalšími neziskovými organizacemi a platformami jsme zaslali otevřený dopis místopředsedovi vlády s výhradami ohledně přípravy Národního plánu obnovy (NPO) a žádosti o zapojení zástupců nevládních organizací do dalších fází projednávání a implementace plánu.

Ceny Genderman roku 2020 vyhlášeny

Na základě nominací od veřejnosti, na základě vyhodnocení nominovaných výroků a počinů pětičlennou porotou, Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění Genderman roku 2020 třem mužům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů. Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jednoduše jako slušné muže, kteří chápou stejnou startovní čáru pro muže i ženy jako předpoklad demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje jsou zvláště u vlivných českých mužů bohužel velmi výjimečné. Jsme naopak často svědky bagatelizace problému nerovnosti žen a mužů ve veřejných vystoupeních.

Podnikatelé, experti, firmy a organizace varují premiéra před další exekuční vlnou

Nechceme černý scénář podobný poslední krizi, kdy bylo během roku zahájeno milion nových exekucí. Systém je třeba odbřemenit od nevymahatelných exekucí a racionalizovat jej do budoucna, píše premiérovi na 39 osobností především z podnikatelského prostředí, firem i neziskových organizací.

Přezkum jako nový nástroj práva na informace poslouží k vyjasnění, kdo je nadřízený „hradní party“

Náš expert Oldřich Kužílek objasňuje, proč Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil přezkumné řízení s Kanceláří presidenta republiky a jaký to může mít důsledek.

Oldřich Kužílek vyvrací obstrukce hradního kancléře

Kancléř Mynář opět blokuje poskytování informací z Hradu okolo čínského nátlaku na Kuberu, tentokrát dokonce ani neví, že už od ledna není „nadřízeným orgánem“ své kanceláře.

POZOR NEZHASÍNAT!

Nouzový stav neznamená vypnutí práva a neomezené zásahy do základních lidských práv a svobod. Navrhneme proto, jak se vyvarovat nepřípustným omezením práv a svobod občanů.

Zveme vás na workshop “Hrajeme si pro lepší svět”

Jste herní nadšenci a nadšenkyně? Zajímá vás použití her ve vzdělávání a při otevírání společenských témat s mládeží? Rádi bychom Vás pozvali na workshop “Hrajeme si pro lepší svět” a spolu s Vámi sdíleli zkušenosti a objevovali, jak probírat závažná společenská témata hravě.

Nová data o exekucích zatím nebudou. Exekutorská komora se postavila proti

Každoroční aktualizace Mapy exekucí o nová data se zatím odkládá. Exekutorská komora ČR, která měla na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nezávislým analytikům data za loňský rok poskytnout, si klade nové podmínky. Exekuce přitom pro Českou republiku představují zcela zásadní problém a žádné jiné zpracování dat až na úroveň obcí kromě tohoto projektu neexistuje.

Ceny Genderman roku 2018

Na základě nominací od veřejnosti zasílaných v průběhu října, na základě vyhodnocení nominovaných výroků a počinů pětičlennou porotou, dnes Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění Genderman roku 2018 třem mužům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů.

Klíč k rozhodování

Stáhněte si zdarma novou příručku k občanské participaci! Zaměřili jsme se na to, jak se informovat, jak komentovat a jak se podílet na rozhodování o nejbližším okolí, zejména pokud vám ještě není dvacet.

Otevřenost a GDPR

Nové nařízení o ochraně osobních údajů otevřenost neohrožuje. Více v naší analýze!

Jak žádat o informace o platech úředníků?

Jak žádat o informace o platech úředníků? Dozvíte se v naší analýze...

Mapa exekucí přináší nová data

Oproti loňskému roku se počet lidí v exekuci zvýšil o 3,4 procenta na 863 tisíc. Největší nárůst exekucí zaznamenali v Karlovarském (10,2 %), Ústeckém (8,8 %) a Středočeském (5,5 %) kraji. Stále více Čechů má také problém s vícečetnými exekucemi. Tři a více exekucí má aktuálně 493 tisíc obyvatel.

Českou veřejnost trápí nerovnosti v odměňování žen a mužů i diskriminace

Znevýhodnění v odměňování mezi muži a ženami, nedostatečný postup žen na vyšší pozice či překážky při přijímacích pohovorech představují nejzásadnější problémy, které odhalil reprezentativní průzkum Sociologického Ústavu AV ČR.

Nominujte v soutěži Genderman roku

Nominujte podporující výrok konkrétního muže pronesený na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, textu, článku, na sociálních sítích.

Global Gender Gap Index - ČR se propadla o 11 pozic

ČR si oproti roku 2016 pohoršila o 11 příček a skončila na 88. místě z 144 hodnocených zemí.

Nález ÚS o platech

I podle ÚS je možné poskytovat informace o platech zaměstnanců veřejné sféry.

Úřade, otevři se! 

Takto pojmenovaná reportáž o činnosti Otevřené společnosti byla Českou televizí odvysílána v neděli 29. října v rámci pořadu Občanské noviny.

Vyhlásili jsme výsledky Otevřeno x Zavřeno 2017!

Kdo byl letos nejotevřenější a u koho informace váznou? Podívejte se na výsledky Otevřeno x Zavřeno 2017, které jsme dnes vyhlásili v podkrovním prostoru Werichovy vily!

Nález ÚS je hozenou rukavicí zákonodárcům

Tisková zpráva k nálezu ÚS, kterým vyhověl ústavní stížnosti společnosti ČEZ, a.s.

Vzory žalob

Někdy je třeba se o informace soudit. Ulehčete si práci použitím našich vzorů.

Studijní cesta do Norska

V dubnu 2017 jsme absolvovali studijní cestu do Norska díky programu Dejme (že)nám šanci Nadace OSF a přinášíme tak nové tipy na přístup k rovnému odměňování.

Výzva koaličním stranám k nápravě registru smluv

Významné osobnosti vyzývají koaliční zákonodárce k nápravě registru smluv a požadují odstranění plošných výjimek.

Autorské právo a přístup k informacím

Připravili jsme pro vás analýzu Nálezu ÚS, který hledá rovnováhu mezi přístupem k informacím a autorskoprávní ochranou.

Podle veřejnosti poslanci chtějí utajit nekalé praktiky ve státních firmách a podnicích.

Praha 5. dubna 2017 – Plošné výjimky ze zveřejňování smluv pro státní a městské podniky nepodporuje 73,7 procent občanů. Pro 80 procent oslovených je důležité, jak poslanci hlasují o zveřejňování smluv státu, a téměř tři čtvrtiny z nich toto hlasování zohlední při rozhodování o tom, komu dají své preferenční hlasy v nejbližších volbách.

Zlepšili jsme přístup k informacím o exekucích!

Tento týden jsme společně s Ekumenickou akademií spustili unikátní webovou aplikaci www.mapaexekuci.cz, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích. Cílem projektu je nejen usnadnit orientaci v datech, ale skrze kvalitativní výzkum a srovnávací studii různých přístupů k oddlužení osob napříč evropskými zeměmi také vyvrátit obecné představy a mýty o zadlužených lidech.

GFŘ tají jména firem, které krátily stát na dani

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se v minulosti chlubilo, že odhalilo krácení na dani ve výši 4,5 miliardy korun při obchodování firem s drahými kovy – a Andrej Babiš tehdy tvrdil, že jména firem nejde zveřejnit. My si myslíme opak.

Likvidace registru smluv

Poslanci ČSSD, KSČM, ODS a části KDU-ČSL odhlasovali celou řadu výjimek z registru smluv.

Státní firmy většinou po vynětí z registru nevolají

Uskutečnili jsme průzkum k prvním sedmi měsícům účinnosti Zákona o registru smluv.

Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

V lednu 2017 jsme zahájili projekt Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Vzory žádosti, odvolání a stížnosti podle Infozákona

Připravili jsme pro vás snadno upravitelné vzory žádosti, odvolání a stížnosti podle Infozákona.

Pojišťovny jako povinné subjekty

Komentář k šetření ombudsmanky ohledně zdravotních pojišťoven jako povinných subjektů podle Infozákona.

Hanobení prezidenta

Návrh 64 poslanců na zavedení trestného činu hanobení prezidenta republiky těsně před přicházejícím 17. listopadem bychom neměli podceňovat, má svoji výraznou symbolickou rovinu a je útokem na základní hodnoty, ke kterým se společnost přihlásila po roce 1989.

Odpověď MV na reakci k Zavřeno

V reakci na udělení hlavní ceny Zavřeno za chaotické, zmatené, podezřelé a nedostatečné informování o zásadní reformě policie Ministerstvo vnitra původně uvedlo, že „udělení této kvazi ceny ze strany několika aktivistů nelze nevnímat jinak než jako pokračování kampaně proti reorganizaci policie“. Rádi bychom připomněli v této souvislosti, jaká jsou pravidla soutěže a kdo vlastně nominuje a hodnotí:

Zveme vás na vyhlášení výsledků Otevřeno x Zavřeno 2016!

Zúčastněte se slavnostního vyhlášení soutěže, která hodnotí otevřenost úřadů, institucí i osobností veřejné správy.

Hlasujte v Otevřeno x Zavřeno 2016

Rekordních 95 nominací prošlo přísným ověřováním čtrnáctého ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno. Je mezi nimi extrémní požadavek úřadu na úhradu za informace, které jiný úřad sám aktivně zveřejnil, anebo mapová aplikace, sledující z úřední desky, co úřad řeší ve vašem okolí.

Otevřená data - novelizace InfZ 2016

Senátem prošel vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Prolomí podvědomou tabuizaci, s níž někteří úředníci chrání a tají zdrojové databáze, a uvede do pohybu mechanismus, který by měl každým rokem mezi uvolněné databáze státu přidávat další a další.

Nominujte na ceny Roma Spirit 2016

Ceny Roma Spirit v České republice v červenci otevřely nominace do svého 6. ročníku. Jejich posláním je ocenit práci jednotlivců i organizací, kteří přispívají ke zlepšení situace Romů v ČR.

Otevřeno x Zavřeno: Nominujte své zážitky s úřady!

Zahajujeme další ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy.

Norské fondy versus Jitka Chalánková

Místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková vytáhla do absurdního boje proti Norským fondům. Proti její pofidérní kampani však stojí jak čísla, tak platné závazky.

Informací proti korupci

Praha, 24. května 2016 – Otevřená společnost, o.p.s. představila 23. května večer v prostorech Era světa na Jungmannově náměstí v Praze e-knihu Informací proti korupci určenou nejen začínajícím novinářům, ale i všem se zájmem o témata investigace, korupce a úloha médií ve společnosti.

Nesnesitelná tíha kvót

Stačí zakřičet „kvóty“ a většina se spořádaně zklidní a v novinách se zjeví titulky o sociálním inženýrství a ohrožení demokratických principů. V kontextu devadesátého místa v hodnocení genderové rovnosti je přitom snaha zavést dočasné kvóty pro ženy podobná snaze prosadit kvóty na zastoupení disidentů v parlamentu během normalizace...

Zveřejněte maturity!

Data z maturit by měla být veřejná. Vlastně je s podivem, že už dávno nejsou.

Dezinformace k hymně na Hradě

Při hodnocení policejního zákazu zpívat hymnu na Hradě tentokrát nevypouští dezinformace kremelská propaganda, ale naznačuje je jak Policie, tak i čtverácký Pražský hrad. Vytvářejí dojem, že policista, který zakázal skautům zpívat hymnu, postupoval v souladu s právem, pouze tak nějak málo empaticky.

Bude z registru smluv prázdná skořápka?

Praha, 19.4.2016 - Zástupci koaličních stran v těchto dnech jednají o postoji vládní koalice k navrženým výjimkám z registru smluv a nikdo neví, co se z toho vyklube. Jako důležitý podkladový materiál jim přitom slouží analýza, kterou u společnosti Deloitte Advisory s.r.o. zadalo Ministerstvo vnitra. Analýza o možných rizicích a dopadech zveřejňování smluv na vybrané státní firmy je však z řady hledisek nekvalitní. Namísto klíčové otázky odpovídá na jinou, nesprávně položenou, obsahuje řadu nepravdivých informací a formálních chyb.

Leden plný informací

Byť se začátkem ledna konečně ozvala zima, na střechy padla sněhová peřina a na lidi únava, v přístupu k informacím se děla jedna zajímavá událost za druhou a tak jsme si nemohli dovolit odpočívat na peci. V blogu se dočtete o studii k EET, novém komentáři k Infozákonu, posledních informačních kauzách a našich aktivitách.

Českou televizi registr smluv neohrožuje

Přečtěte si analýzu odborníka Otevřené společnosti Oldřicha Kužílka, která dokazuje zbytečnost případné výjimky z registru smluv pro ČT.

Roma Spirit 2015

Opět v Pražské křižovatce a celkově již po páté byly minulý čtvrtek předány ceny Roma spirit. Akci v ČR organizuje Otevřená společnost o.p.s. a Nadace Michaela Kocába. Duší akce je její skromná koordinátorka Andrea Šenkyříková, které sekunduje charismatický Michael Kocáb.

Podrobná analýza novely Infozákona 2015

Přinášíme komplexní analýzu novely Infozákona ze září 2015.

Sociální podnikání - rozjíždíme nový projekt

Téma sociálního podnikání je čím dál víc aktuálnější. A není divu, každý z nás chce mít kromě střechy nad hlavou i nějakou tu práci. Udržet si pracovní návyky a samozřejmě především stálý měsíční příjem je nezbytné pro všechny sociální skupiny obyvatelstva, a pro ty jakkoliv znevýhodněné především.

Nabízíme pronájem stojanů pro vaši výstavu

Chystáte velkoformátovou výstavu a potřebujete stojany na výstavní panely? Otevřenka je nabízí za výhodné ceny.

Analýza pocitu bezpečí obyvatel v okolí metra Háje: 20 % se místu raději vyhne

Otevřená společnost ve spolupráci s Antropictures z. s. provedla v březnu 2015 výzkum subjektivního pocitu bezpečnosti obyvatel v okolí stanice metra Háje v Praze 11. Cílem bylo zhodnotit, jak se lidé cítí v oblasti tzv. „rampy“, neoficiálního nákupního střediska v lokalitě.

Je ti patnáct a chceš informace? Hovnajs!

Patnáctiletý Jakub Čech podal na Magistrát města Prostějov žádost o informace. Od úřednice se ale dozvěděl, že potřebuje souhlas rodičů.

Nominujte na ceny Roma Spirit 2015

Ceny Roma Spirit v České republice v červenci otevřely nominace do svého 5. ročníku. Jejich posláním je ocenit práci jednotlivců i organizací, kteří přispívají ke zlepšení situace Romů v ČR.

Kvóty si vynucují "správní chlapi"

Vláda včera projednala legislativní návrh ministra vnitra. Cílem návrhu je zajistit genderovou pestrost na kandidátkách politických stran, a to i na těch místech, ze kterých je reálné být zvolen - tedy na nejvyšších místech kandidátek. Návrh nebyl schválen, což není velké překvapení. Pozoruhodnější jsou komentáře, které jednání doprovázely.

Experti a expertky k rozdílům v penzích mužů a žen: důchodový systém je férový, problémy vznikají na pracovním trhu

Důchodový systém v České republice je nastaven funkčně a ženy nediskriminuje. Problémy ale přináší situace na pracovním trhu - konkrétně výdělky, které do výpočtu důchodu vstupují a které jsou u žen za stejnou práci výrazně nižší než u mužů (tzv. gender pay gap).

Kopírování něco stojí! Výzkum srovnal sazebníky úřadů.

Až 50 Kč za jednu A4 nebo 800 Kč za hodinu vyhledávání. Jak odhalil unikátní průzkum Informace za zlato, za poskytnutí informací na některých úřadech občan zaplatí tučnou sumu.

Den platové (ne)rovnosti: nerovné odměňování se promítá i do penzí

17. duben je světovým dnem rovného odměňování (Equal Pay Day). Při této příležitosti letos získávají české ženy ve vybraných obchodech slevu 22 %, aby si symbolicky vyzkoušely, jak se žije mužům s jejich platy. Proč právě 22 %?

České představy o mužství a demokracii III.

Demokracie je založena na odmítnutí přirozeného nároku panovníků na trůn, je založena na zpolitizování státní moci. Věci už nejsou apriori „přirozeně“ dané z vůle vládců. V demokracii jsou věci, je-li k tomu důvod, změnitelné – zpolitizovatelné – mohou se stát předmětem vyjednávání. Feministky učinily politikum z postavení ženy vůči muži ve společnosti. Podle politologa Pavla Barši odmítly přirozenost podřízeného postavení ženy vůči muži a trvají na tom, že i o budoucí podobě vztahu mezi pohlavími je nutno vyjednávat.

České představy o mužství a demokracii II.

Z maskulinity se v české společnosti ještě nestalo téma. V zemích s delší nepřerušenou demokratickou tradicí mají genderová studia pevnější pozici a s nimi se většímu zájmu těší i obor mužských studií. Už zhruba třicet let vychází knihy a časopisy zaměřené na kritickou reflexi maskulinit. U nás podobně zaměřený časopis nenajdeme a z knih byla doposud přeložena jen jediná - studie francouzského sociologa Pierra Bourdieuho Nadvláda mužů.

České představy o mužství a demokracii I.

​V roce 1999 položily Lidové noviny deseti významným českým mužům otázku: „Je muž na prahu třetího tisíciletí připraven na život s emancipovanou ženou?“ Oslovení odpovídali vesměs stylem: Nic příjemného nás nečeká. Jediný filosof Erazim Kohák odpověděl jinak: „Nevím, co znamená emancipovaná žena. Ne, vážně. Otázka zní, zda jsou naše představy mužství slučitelné se základními principy demokracie, a tedy s rovnoprávností.“

Proto (ne)jdu k volbám!

Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2015 Zklamaný je (nejen) český národ. Slibovali nám přece demokracii, naši vlastní vládu našim věcem. "Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí," ptá se Jaromír Nohavica v jedné ze svých písní. Někde se stala chyba. Pocit viny. Vystřízlivění. Otázka odpovědnosti. Beznaděj. Rezignace. Z jedné strany apel "Přijďte k volbám!", z druhé "Snězte své volební lístky".

Poskytujeme zdarma poradenství novinářům

Média mají díky podpoře Syndikátu novinářů možnost zdarma využít telefonickou právní pomoc Otevřené společnosti v oblasti práva na informace.

Kulatý stůl: jak dosáhnout rovného zastoupení mužů a žen ve firmách

Debata spoluorganizovaná Otevřenou společností je součástí konference Úřadu vlády ČR a ministerstva práce a sociálních věcí.

O. Kužílek v ČT24 o Infozákonu

Oldřich Kužílek v rozhovoru v České televizi vysvětlil změny, jimiž v poslední době prošel zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Romea.cz: reportáž z obce Žlutice

Novinářka Saša Uhlová navštívila Žlutice, které za svůj přístup k Romům získaly cenu Roma Spirit 2014. Přečtěte si reportáž publikovanou na Romea.cz.

Rozhovor o Roma Spirit na Radio Wave

Hosty pořadu byli Czeslaw Walek za Otevřenou společnost a Iveta Demeterová, redaktorka ČRo a držitelka Roma Spirit.

Rady pro malé neziskovky na cestě za velkými projekty

Podzim nám vlhce tančí po střechách, ale my v Otevřence si tuto kouzelnou atmosféru užijeme jen částečně. Nacházíme se totiž v rušném období tvorby projektů, jelikož v říjnu a listopadu se urodilo pár projektových výzev vhodných pro naše klientské neziskovky.

Sousedské hlídky – posílení bezpečnosti i komunity

Otevřené hranice, snižování počtu policistů a další výzvy, kterým čelí EU, přímo oslabují pocit bezpečí občanů napříč Evropou. To je jeden z důvodů, proč se stále více obyvatel EU zapojuje do tzv. sousedských hlídek (Neighbourhood Watch nebo také Crime Watch).

Prevence kriminality po anglicku

Před nedávnem jsem měl možnost strávit několik dní v Londýně a potkat se tam se zástupci několika zajímavých nevládních organizací, které se podílí na prevenci kriminality. Bylo to inspirativní a abych si inspiraci nenechával pro sebe, tady je první střípek z cesty.

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​