Odpověď MV na reakci k Zavřeno

V reakci na udělení hlavní ceny Zavřeno za chaotické, zmatené, podezřelé a nedostatečné informování o zásadní reformě policie Ministerstvo vnitra původně uvedlo, že „udělení této kvazi ceny ze strany několika aktivistů nelze nevnímat jinak než jako pokračování kampaně proti reorganizaci policie“. Rádi bychom připomněli v této souvislosti, jaká jsou pravidla soutěže a kdo vlastně nominuje a hodnotí:

 

Ceny navrhuje veřejnost

Nominace si nevymýšlíme, do soutěže jak pozitivní, tak negativní případy nominuje veřejnost. Pouze ověřujeme, zda jsou relevantní vzhledem k zaměření soutěže a zda jsou uvedená tvrzení pravdivá. Vše, co nelze ověřit, se vyřazuje. I tato nominace byla zaslána veřejností a ověřena. Není ani nemohla být výsledkem jakékoliv „kampaně proti reorganizaci“, poněvadž se netýká obsahu reformy, ale jen a pouze informování o ní. Nominaci MV ČR a Policejního prezidia za přístup k informování o reformě nám nezávisle na sobě zaslali dokonce tři občané.

Ověřitelnost nominace

 1. Nominace odpovídá zaměření soutěže: Odpovědně poskytovat informace o zásadních změnách je povinností ministerstva vyplývající z kompetenčního zákona, který tímto způsobem upravuje dohled veřejnosti nad tímto rozhodováním. Nominace tak jednoznačně spadá do kategorie účasti na rozhodování soutěže Otevřeno x Zavřeno.

 

 1. Tvrzení uvedené v nominaci je pravdivé: Předmětem ověřování byla otázka, zda toto informování ne/bylo chaotické a ne/dostatečné. Fakta jsou jednoznačná: Vládní koncepce policie do 2020 reorganizaci policejních útvarů nepředpokládala. Když LN 2.6. poprvé zveřejnily informaci o reorganizaci, MV ČR uvedlo, že o ní netuší. Policejní prezidium připustilo, že ji chystá, odmítlo však poskytnout informace. Až po rostoucím tlaku 8. 6. uspořádalo tiskovou konferenci, kam nepozvalo Lidové noviny, poskytlo minimum informací a umožnilo otázku jen třema vybraným novinářům. Krátce poté svolalo další krátkou TK, policejní prezident vystupoval nejistě a otázku nemohl položit vůbec nikdo. Nejvyšší státní zástupce předložil 13 připomínek, ovšem jak uvedl, bez znalosti reformy. MV sdělilo, že reforma startuje 1.7.2016, což se nakonec změnilo na 1.8.2016. Všechna tato tvrzení jsou pravdivá a doložitelná. Bylo by tedy v rozporu s pravidly soutěže takovou nominací vyřadit.

 

Kdo a jak hodnotí

Ověřenou nominaci poté hodnotí nezávislá odborná porota i široká veřejnost, rozhodně o výsledku nerozhoduje „několik aktivistů“, jak předpokládá Ministerstvo vnitra. I pro samotné organizátory jsou rozhodnutí poroty a hlasování veřejnosti často překvapením. Mezi jedenácti porotci jsou významní právníci, novináři, lidé, kteří se dlouhodobě tématem otevřenosti státu k občanům zabývají. Jmenujme alespoň spoluautora občanského zákoníku Františka Korbela, právníky Františka Vyskočila, Tomáše Němečka, Hanu Marvanovou.  Porotci udílejí nominacím body od 1 do 20, vítězí nominace s nejvyšším počtem bodů. V průběhu hodnocení nejsou porotci spolu v kontaktu a nemohou se domlouvat na vítězi, neznají ani počet bodů udělených ostatními. Hodnotí na sobě nezávisle prostřednictvím k tomu určené aplikace. Tato nominace v jejich hodnocení získala zcela rekordní počet bodů - 179. 8 porotců z 11 udělilo této nominaci nejvyšší hodnocení - tedy 20 bodů. Porotcům tedy pochybení při informovaní o reformě přišlo závažné.

Formou internetového hlasování hodnotí veřejnost, i toto hlasování má vysokou věrohodnost. Je nutné ověření unikátním e-mailem, navíc kontrolujeme i počty hlasování z jednotlivých IP adres a v případě zjištění podezřele vysokého počtu hlasů z jedné IP adresy situaci dále prověřujeme a hlasy odečítáme - k tomu ostatně v tomto ročníku u jiných nominací došlo. Veřejnost rozdělila 4555 zcela regulérních hlasů mezi 95 nominací, což odpovídá v průměru 48 hlasům pro nominaci. Pro tuto nominaci hlasovalo 211 občanů, což byl nejvyšší počet mezi nominacemi v kategorii účasti na rozhodování a druhý nejvyšší počet mezi všemi nominacemi Zavřeno. I zde tvrzení o několika aktivistech neodpovídá realitě.

Ministerstvo vnitra mělo příležitost se z hodnocení odborné i laické veřejnosti poučit a tuto reflexi pozitivně využít. Mrzí nás, že místo toho pokračuje ve špatné komunikaci, aniž by příležitost využilo ke zlepšení a usvědčuje se z toho, že v práci s informacemi a ve vztahu s veřejností je opravdu co zlepšovat. To je ostatně smyslem soutěže – motivovat ke kvalitnějšímu výkonu veřejné správy.

Dnes jsme navíc zjistili, že Ministerstvo vnitra svoji reakci ještě upravilo a přidalo narážky na Andreje Babiše a Mafru. S tímto nakladatelstvím ani jejím vlastníkem  Otevřenou společnost, o.p.s. a porotu soutěže nepojí žádná vazba a tuto poznámku považujeme za zcela irelevantní vzhledem k udělené ceně.

Za Otevřenou společnost, o.p.s.

Marta Smolíková, ředitelka

Oldřich Kužílek, garant soutěže

Adam Rut, manažer soutěže

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​