Upřesňující prohlášení k žalobě – Institute H21 a Otevřená společnost X

V návaznosti na zveřejnění žaloby, kterou jsme podali proti ministerstvu obrany kvůli zásahu proti dezinformačním webům, se v médiích objevily obavy, že by žaloba mohla být zamítnuta z důvodu chyb a formálních nedostatků, aniž by se soud musel zabývat jádrem předloženého argumentu o protiprávním jednání státních orgánů. Rádi bychom na tyto obavy reagovali a upřesnili tím důležitý aspekt argumentační linky v žalobě.

V návaznosti na zveřejnění žaloby, kterou jsme podali proti ministerstvu obrany kvůli zásahu proti dezinformačním webům, se v médiích objevily obavy, že by žaloba mohla být zamítnuta z důvodu chyb a formálních nedostatků, aniž by se soud musel zabývat jádrem předloženého argumentu o protiprávním jednání státních orgánů. Rádi bychom na tyto obavy reagovali a upřesnili tím důležitý aspekt argumentační linky v žalobě.

Nejprve je nutno uznat pochybení. Jak si správně povšimnul David Slížek v článku na serveru Lupa.cz, v textu žaloby je skutečně chybně uvedená afiliace jednoho z navržených svědků, a to Adama Goleckého, který není ředitelem správce domény CZ.NIC, nýbrž sdružení NIX.CZ. Tato chyba vznikla již v dopise NCKO ze 25. 2. 2022, kde je Golecký označen jako „výkonný ředitel NIC.CZ“. My jsme tuto afiliaci nedopatřením převzali v textu žaloby a hned 8. června jsme o chybě informovali soud a afiliaci pana Goleckého opravili.

Tato X drobná chyba na zbytku žaloby nic nemění. Pro interpretaci žaloby je totiž třeba rozlišovat mezi adresáty dopisu a adresáty pokynu. Je to právě pokyn ze strany NCKO, který označujeme za překročení pravomocí, a ten je určen pro celou šíři soukromých subjektů a nikoliv pouze pro sdružení NIX.CZ, které dopis dostalo. V dopisu se píše:

„Žádáme Vaším prostřednictvím jednotlivé sítě zapojené do neutrálního uzlu NIX.CZ o preventivní opatření, a to technické znemožnění přístupu k navrženým dezinformačním stránkám obsaženým v připojeném seznamu.“ (zdroj)

Správce domény CZ.NIC je jednou z připojených sítí v uzlu NIX.CZ, a proto je pokyn adresovaný i jemu. Skutečnost, že pokyn byl poslán prostřednictvím třetího subjektu, nic nemění na interpretaci, že se jedná o pokyn státu, který byl původcem podnětu, jenž následně vedl k zásahu. Tato interpretace je opřená o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, jak uvádíme v žalobě:
„Zásah státu by přitom dle judikatury ESLP šlo považovat dokonce za akt předběžné cenzury provedený skrze třetí subjekty. K aktu předběžné cenzury se judikatura ESLP vyjadřuje tak, že musí být pod nejpřísnějším možným drobnohledem vzhledem ke své zneužitelnosti.“ (zdroj)

Dopis NCKO je pouze jedním z důkazních materiálů, které předkládáme, abychom prokázali přímé zapojení státu v zásahu proti dezinformačním webům. Stejně tak zásadní budou výpovědi svědků, jež ve věci navrhujeme předvolat, kteří by měli osvětlit, co konkrétně v komunikaci se zpravodajci proběhlo a jak byl pokyn v dopise předán dalším sítím zapojeným do neutrálního uzlu NIX.CZ.

Jsme přesvědčeni, že výše zmíněný nedostatek nemůže být důvodem, proč žalobu zamítat bez řádného projednání. Z textu žaloby je zřejmé, že naše výtka je směřovaná na možnost závažného překročení pravomocí NCKO, které detailně dokládáme.

Institute H21, z.ú.

Otevřená společnost, o.p.s.

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​