Roma Spirit 2015 | Roma Spirit 2014 | Gypsy Spirit 2013

Roma Spirit 2016

Ceny Roma Spirit 2016 byly předány 10. prosince při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv v Pražské křižovatce.

Slavnostním večerem se završil šestý ročník projektu Mezinárodní den lidských práv – Roma Spirit 2016 v České republice, bylo předáno pět ocenění.

Více...

Tisková zpráva: Ceny 6. ročníku Roma Spirit 2016 v České republice převzali profesor Ctibor Nečas, R-Mosty, Evangelická akademie VOŠ sociální práce a SOŠ, Richard Samko a Olga Fečová

V Praze dne 10. prosince 2016 – Slavnostním večerem s předáním cen v prostorách Pražské křižovatky se v sobotu 10. prosince 2016 završil šestý ročník projektu Mezinárodní den lidských práv – Roma Spirit 2016 v České republice a bylo předáno pět ocenění. 

Více...

Tisková zpráva: Ceny Roma Spirit v ČR 2016 v České republice znají své postupující nominanty

V Praze dne 18. října 2016 – Cenami Roma Spirit v České republice oceňujeme práci a aktivity jednotlivců a organizací vedoucí ke zlepšení kvality života Romů, napravují zkreslený pohled na Romy v České republice a pozitivními příklady bourají předsudky. Veřejnost poslala celkem 216 nominací do sedmi kategorií, ze kterých 2 poroty vybraly 15 postupujících do užšího kola.  

Více...

Tisková zpráva: Výzva k zasílání nominací do 6. ročníku cen Roma Spirit v České republice

Praha, 21. července 2016 – Nadace Michaela Kocába ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Muzeem romské kultury zahajuje přijímání nominací do 6. ročníku Roma Spirit v České republice. Posláním Roma Spirit je ocenit a popularizovat práci jednotlivců i organizací, kteří přispívají ke zlepšení situace Romů v České republice. 

Více...

Posláním Roma Spirit je zviditelňovat a oceňovat jednotlivce, obce a komerční i neziskové organizace, kteří se aktivně podílejí na řešení nelehkých situací a zasazují se o pomoc Romům a dobré soužití v české společnosti. Autorkou myšlenky projektu Roma Spirit je paní Lubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která projekt realizuje na Slovensku. 

Laureáti Roma Spirit v ČR 2015

Roma Spirit in memoriam: Milena Hübschmannová  

Zakladatelka romistiky na Filozofické fakultě UK. Přes studium indologie si našla cestu k evropským Romům a začala se hluboce zabývat jejich jazykem, kulturou a podporou jejich emancipace. Právě ona přiměla největší romskou básnířku Teru Fabiánovou písemně zaznamenat své verše a podporovala vydání slavné knihy Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Cenu pro M. Hübschmannovou převzala její dcera Tereza Hrabovská.

Ocenění pro nevládní organizaci: IQ Roma servis

Sdružení bylo oceněno za svou dlouholetou úspěšnou práci v oblasti dluhové problematiky v ČR, která pomohla zachránit stovky Romů z dluhové pasti.

Společnost-firma/zaměstnavatel: ZŠ Trmice

Úspěšně používá inkluzivní metody vzdělávání a kromě běžných předmětů děti vyučuje i důležitým sociálním dovednostem. ZŠ Trmice implementuje pod supervizí partnerské školy z Anglie výukové metody osvědčené v zahraničí.

Osobnost: Daniela Cincibusová

Jako pěstounka vychovala 23 dětí, z toho 15 romských. Všichni dnes mají vzdělání a stálou práci. Paní Cincibusová pracuje v organizaci Oblastní charita Most v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ralsku-Náhlově, která je sociálně vyloučenou lokalitou Libereckého kraje.

Média: Zdeněk Ryšavý, Romea

Spoluzakladatel sdružení Romea a hlavní redaktor Romea.cz. Tento zpravodajský web doplňuje obsah mainstreamových médií informacemi, které tato média nechtějí nebo nedokážou poskytovat. 

Romská kultura: Andrej Giňa

Spisovatel, hudebník a organizátor kulturních akcí, který důsledně vždy psal romsky. Letos zemřel ve věku 79 let.

V kategorii Města/obec a Čin roku nebyla v roce 2015 cena udělena.

Video medailonky natočila Česká televize, hlavní mediální partner Roma Spirit v ČR.

Laureáti cen Roma Spirit byli opět vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince 2015 v Pražské křižovatce.

 Roma Spirit 2015 se konaly pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a Petra Uhla, novináře a politika.

Děkujeme za finanční podporu nadaci Bader Philantropies, Nadaci ČEZ, společnosti ČEPS, a.s., velvyslanectví USA a Nadaci Michaela KocábaHlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Mezinárodní událost v České republice organizuje Otevřená společnost o.p.s. a Nadace Michaela Kocába.

Připomeňte si, kdo získal ocenění v minulých ročnících

Roma Spirit 2015

Roma Spirit 2014

Gypsy Spirit 2013