Svoboda slova versus politická korektnost

Svoboda vyjadřovat se bez cenzury a omezení je jedním z pilířů, na kterých je postavená současná západní civilizace. Ač tato svoboda není nikde absolutní a zákony v různých státech ji omezují, faktem je, že svoboda projevu či vyjadřování je garantována nejen ústavami různých zemí, ale i mezinárodními dokumenty.

Jedna věc jsou zákonná omezení, druhou pak společností nepsaná pravidla co se říkat smí, co už je přes čáru a co může ohrozit i naše vzájemné soužití.

Ohrožují humor či satirické karikatury na adresu náboženství nebo politiků naše společenské vztahy a měly by být omezeny či zakázány, nebo jejich omezování a zákazy boří jeden ze základních kamenů naší civilizace?

Tematický blok připravuje Pavel Štern, nový ředitel Otevřené společnosti