Politická odvaha a zbabělost

K řešení některých společenských problémů by mohla přispět opatření, která se na první pohled zdají logická a zjevná. K jejich přijetí však často chybí politická odvaha. Politici mají strach z toho, že by ztratili politické body, vyvolali nevoli svých voličů nebo ohrozili zájmy politicky silnějších skupin. Typickými příklady jsou oblasti odstraňování diskriminace a zajištění faktické rovnosti znevýhodněných skupin, jakými jsou menšiny a ženy.

Přijetí vyrovnávacích opatření (affirmative action) je často interpretováno jako diskriminace naruby, desegregace jako ohrožení zaběhnutého společenského řádu. Zkušenosti z ciziny přitom ukazují, že přijetí takových opatření nevedlo k problémům, které politici uvádějí jako argumenty proti jejich přijetí, ale naopak napomohlo k řešení problémů, které trápí i českou společnost. Chybí pouze odvaha k jejich přijetí.

Zkušenost ukazuje, že taková odvaha je v některých případech skutečně ve volbách sankcionována a politici, kteří odvahu našli, nebyli v následujících volbách zvoleni. Bylo by řešením přijetí širokého politického konsensu o některých kontroverzních otázkách, aby se pro své propagátory nestaly politickou sebevraždou?

Tematický blok připravuje Marek Hojsík, expert Otevřené společnosti na romskou problematiku.