Mezinárodní konference

Férové platy, férové penze

Praha 23. 3. 2016

NH Hotel, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5


Konference byla vyvrcholením mezinárodního projektu „Férové platy, férové penze“, který upozorňuje na téma odlišných výší penzí v důsledku rozdílného odměňování žen a mužů. Přináší témata stáří, chudoby a otevírá diskuzi o nerovnosti finančního ohodnocení seniorů/ek a s tím souvisejících dopadů na jejich každodenní život.

Konference se konala pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové a zároveň pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Jiřího Dienstbiera. Záštitu převzala i radní MČ Prahy 5 pro oblast správy bytů a privatizace, sociální bydlení, občanskou společnost paní Tatiana Konrádová.

Program

Omlouváme se za změny v programu, které si vyžádaly útoky v Bruselu ze dne 22.3. Z důvodu přerušení dopravy se konference nezúčastnili Marry Collins, Maciej Kucharczyk a Eduard Kuchan. Děkujeme za pochopení. 

8:30 – 8:50 Registrace účastníků a účastnic
9:00 – 9:40 Zahájení konference
  Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s.
  Michaela Marksová, ministryně MPSV ČR (TBC)
  Jiří Dienstbier, ministr MLP ČR
  Tatiana Konrádová, radní pro občanskou společnost MČ Praha 5
9:40 – 10:00 Rozdíly v odměňování žen a mužů a dopady do penzí
  Romana Volejníčková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
10:00 – 10:15 Pohled na téma rozdílů v odměňování evropské ženské lobby jako zastřešující organizace, výzvy do budoucna
  Marry Collins, senior advocacy and policy coordinator, Evropská ženská lobby
10:15 – 10:30 Pohled na téma rozdílů v odměňování, výzvy do budoucna
  Maciej Kucharczyk, výkonný ředitel AGE Platform Europe
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 Blok I: Rovnost v odměňování, dopady do penzí na národní úrovni – panelová diskuse, moderuje Alena Červenková – Gender Studies, o.p.s.
 

Vít Samek – právní a důchodový expert, místopředseda ČMKOS, Petr Hanuš – ředitel sekce sociálních služeb a NNO, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Miroslava Čechová - Oddělení rovnosti Úřad vlády ČR, Marian Mesároš - výkonný ředitel Slovenského národního střediska pro lidská práva

12:30 – 13:00 diskuse
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 15:30 Blok II: Rovnost v odměňování, dopady do penzí na mezinárodní úrovni – panelová diskuze, moderuje Dita Jahodová – Otevřená společnost, o.p.s. Blok III: Zodpovědné podnikání v kontextu rovného odměňování, moderuje Vera Budway Strobach - Erste Group Bank AG, Group Diversity Manager
 

Eduard Kukan – europoslanec, Slovensko, Jana Maláčová – ředitelka odboru rodinné politiky MPSV ČR, Justyna Ozog – Campaign Manager Fair income, fair pension, Polsko, Metka Roksandić – Slovinská ženská lobby, prezidentka Austrian Professional and Business Woman, Rakousko.

Jan Pivoňka, HR Manager - KPMG, Kate Zolty – Nadacja JA KOBIETA, Polsko, Martina Klepalová, GBS CEE Delivery Lead – IBM, Michaela Chaloupková, členka představenstva, ředitelka divize správa - ČEZ
15:30 – 16:00 diskuse diskuse
16:00 – 17:00 networkingové kávové goodbye

Program ke stažení a tisk (PDF)

Změna programu vyhrazena.
Tlumočení z angličtiny zajištěno.

Konference se konala v rámci projektu Férové platy, férové penze

(Promote Equal Pay to Diminish Pension Gap, Poverty and Social Exclusion)

NAHORU