Marta Smolíková

Marta Smolíková

Ředitelka Otevřené společnosti

Zasazuje se za spravedlivý a dobře spravovaný stát, ve kterém jsou tolerance a rozmanitost primárními hodnotami. Od roku 2020 vykonává rovněž funkce předsedkyně České ženské lobby, která hájí ženská práva a místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů. v letech 2012-2015 vedla Knihovnu Václava Havla.   
Začátky své kariéry věnovala umění, v roce 2003 založila ProCulture, centrum pro kulturní politiku, kterou dnes vyučuje na MU. Je členkou Rady ITI - Mezinárodního divadelního institutu, zastřešující platformy pro scénická umění. V letech 2011-14 působila také jako místopředsedkyně, později předsedkyně Státního fondu kultury ČR.