Petra Jelínková

Petra Jelínková

Koordinátorka programu Prosazování genderové rovnosti

Petra Jelínková pracuje v Otevřené společnosti od dubna 2018. Zaměřuje se na projekty prosazující rovnost žen a mužů. Zajímá ji zejména vztah genderu a veřejného prostoru, domácí a genderově podmíněné násilí nebo (ne)rovnost příjmů a chudoba žen. Absolvovala sociologii a mediální studia na FSS MU a studovala také překladatelství a tlumočnictví na FF UK. Kromě rovnosti patří k jejím srdečním tématům i životní prostředí a klimatická spravedlnost.