Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní romské integrační strategie v České republice

IQ Roma Servis, Liga lidských práv, Otevřená společnost, Romea a Slovo 21

česká verze
anglická verze

Monitorovací zpráva se zaměřením na strukturální a horizontální podmínky úspěšné implementace strategie.

Navzdory trvalému zájmu Evropské komise o rozvoj romských integračních strategií ve členských státech a navzdory jejich podpoře, předložená zpráva ukazuje, že v klíčových sledovaných oblastech jsou opatření přijatá českou vládou i nadále nedostatečná.

Neúčinnost přijatých opatření je pak zvláště zjevná na úrovni samospráv, které vykazují tendenci podporovat vlastní zájmy v oblastech, na něž se vládní opatření zaměřují.

Přes obecně kritické vyznění této zprávy je však možné uznat také určitý pokrok; ocenit lze například reformu školství zacílenou na jeho větší inkluzi, rozvoj nevládních organizací, místní iniciativy v oblasti sociálního bydlení, realizované některými
samosprávami, a také snahu bojovat s diskriminací v oblastech vzdělání, bydlení a zaměstnávání.

Zpráva byla připravena koalicí českých nevládních organizací:

• IQ Roma servis (Případová studie Brno),
• Liga lidských práv (kapitola Rovné zacházení),
• Otevřená společnost (Vláda a celkový politický kontext),
• Romea (kapitola Anticiganismus),
• Romodrom (Případová studie Bohumín),
• Slovo 21 (koordinace a kapitola Dopady hlavního proudu vzdělání na Romy).

 

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​