Pět minut Hitler, pět minut židé

Objektivita a vyváženost veřejnoprávních médií

“Nový návrh na změnu fungování mediálních rad mnoho neřeší. Chybí politická vůle vidět ve veřejnoprávních médiích pilíř moderní demokracie.” Napsal ve svém článku začátkem prosince Karel Hvížďala. Politické strany podle něj ještě nedozrály k tomu, že svoboda slova představuje zcela nedotknutelnou hodnotu.

V článku také vtipně a stručně definuje pojmy jako objektivita a vyváženost:

"Vyváženost je termín, který se vztahuje na celkový obsah média a v žádném případě neznamená, jak vtipně podotkl Jean-Paul Sartre: Pět minut Hitler, pět minut židé. Či u nás pět minut ANO a pět minut ČSSD. Vyváženost sleduje v dlouhém časovém horizontu, nikoliv v jednom pořadu, jestli ta která stanice pokrývá zájmy všech relevantních minoritních skupin obyvatelstva, které mezi sebou v rámci jednoho média soutěží, jestli poskytuje prostor morálně-legálním autoritám, zda podporuje segmentovaný pluralismus a vytváří sjednocující prostředí, které umožňuje vznik veřejného mínění. A zda zároveň zaručuje všem za stejných podmínek přístup do médií, a tím se liší od komerčních stanic, které preferují celebrity a tím porušují to, čemu sociologové říkají „asymetrie odlišného“.

Co musíme udělat proto, aby se veřejnoprávní média opravdu stala pilířem moderní demokracie? Pokrývají veřejnoprávní média zájmy všech relevantních minoritních skupin? A zaručují vstup do médií všem za stejných podmínek?

Tematický blok připravuje manažer informačního programu Otevřené společnosti Adam Rut