GENDERMAN

Foto: Český žurnál - Teorie rovnosti.

Smyslem iniciativy Genderman je snaha pomáhat mužům vymanit se z dobové patriarchální role a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Specificky mužských výzev ubývá, ale naléhavost jedné výzvy s postupujícím časem neustále roste. Jde o výzvu ženám skutečně nedostupnou: sebereflexi mužství. Sami sebe můžeme v zrcadle nahlédnout opravdu jen my sami. Iniciativa a stejnojmenný projekt Otevřené společnosti o.p.s. se k tomu snaží vytvořit bezpečný prostor. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

SOUTĚŽ GENDERMAN ROKU

Vyhlašujeme soutěž Genderman a vybízíme veřejnost, aby nominovala konkrétní muže. Chceme zviditelnit muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí a podporují ji. Nominujte podporující výrok konkrétního muže pronesený na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, textu, článku, na sociálních sítích. Doložte jej odkazem nebo připojenou přílohou.

Cílem soutěže je zviditelňovat a propojovat muže, kteří ženy vidí jako rovnocenné partnerky, nikoliv jako druhé pohlaví. Muže, schopné sebereflexe, kteří feminismus nevnímají jako strašáka, ale jako inspiraci. Jsme přesvědčeni, že jde o kvalitu, která by měla být normou, ale ve společnosti s patriarchálními předsudky se jí nedostává. Mužům u moci (ve vládě, parlamentu, v médiích, …) tak chybí jedno důležité zrcadlo. To chceme změnit.

Uzávěrka nominací byla 30. 11. 2017. Porota složená se zástupců a zástupkyň nevládních neziskových organizací a akademické obce posoudí význam a dopad nominovaných počinů a určí první, druhé a třetí místo.

Vyhlášení výsledků proběhlo 13. 12. 2017,  od 16 do 18 hodin v Cafe Kampus, Náprstkova 10, Praha 1.

 

Výsledky soutěže GENDERMAN ROKU 2017

Tisková zpráva s výsledky soutěže

Fotogalerie z vyhlášení výsledků

 

Stáhněte si PDF

Gendermanem snadno a rychle: Příručka pro muže (i ženy), kteří chtějí něco změnit

 

DISKUSE

Svépomocná a sebepodpůrná skupina vznikla na základě dlouhodobého zájmu Otevřené společnosti o téma Muži a rovnost žen a mužů a diskuse v prostorách žižkovské Kliniky, která se konala v květnu 2016. Od té doby se uskutečnila řada dalších setkání. Každé setkání se soustředilo na jedno téma související s maskulinitou:

 • Komunikace
 • Intimita
 • Nadvláda a feminismus
 • Prostor
 • Násilí, bezpečnost a agrese

Scénář tříhodinového setkání je možné rozdělit do třech fází. V první fázi diskutují muži a ženy odděleně. Oddělení přináší větší intimitu a možnost snáze reflektovat specifickou mužskou a ženskou zkušenost. Ve druhé fázi se stejné téma diskutuje společně. Cílem je představit si vzájemně identifikované náhledy a postoje. Je možné porovnávat a žasnout, jaké odlišné požadavky vyvíjejí společenské tlaky na maskulinitu a feminitu. Jestliže první dvě fáze mají charakter dekonstrukce, třetí je naopak pokusem o rekonstrukci. Cílem je domluvit se na konkrétních doporučeních, co by muži mohli/měli/musí dělat, aby se genderová rovnost zvýšila.

Ctíme zásadu, že i pokud jde o mužství, nejpodstatnější není, kdo co říká, ale co kdo říká. Představy o mužství nemohou být vyjímány z demokratické diskuse a neovlivněny pohledem žen. Cílem není vystavět nový ideál muže. Nechceme předepisovat novou šablonu. Hledáme poměrně konkrétní doporučení, co by muži mohli/měli/musí v různých oblastech dělat, aby se nám společně žilo lépe.

Například:

 • nezabírat příliš prostor v diskusích
 • nepřerušovat kolegyně v práci, když mluví
 • na poradě sám nabídnout, že udělám zápis nebo kávu
 • klidně projít dveřmi, které otevřela žena
 • přenášet feministická témata do mužských společenství
 • více mluvit o vlastním strachu a obavách
 • umět se ohradit: not in my name

PROJEKT GENDERMAN - HEFORSHE CZ

Téma Muži a rovnost žen a mužů bylo zahrnuto do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, přičemž v roce 2017 a 2018 náš projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Aktivity projektu:

 • Sestavení skupiny mužů a žen, která na pravidelných setkáních prodiskutuje klíčová témata spojená s maskulinitou a genderovou nerovností.
 • Vytvoření plánu, který shrne úkoly a doporučení pro konkrétní cílové skupiny mužů (zaměstnavatelé, politici, otcové, …).
 • Vytvoření on-line poradny pro muže, která bude poskytovat konkrétní rady, informace, odkazy, argumenty.
 • Pilotní ročník soutěže Genderman zviditelňující muže, kteří se konkrétně zasadili o genderovou rovnost.

Spolupracujeme s Informačním centrem OSN, kde jsme v listopadu 2016 uspořádali kulatý stůl k mezinárodní iniciativě OSN (UN Women) He for She. Tato iniciativa od roku 2014 motivuje (nejen) muže, aby se více zapojili do prosazování genderové rovnosti.

Pokud Vás téma mužského pro-feminismu zajímá, napište prosím na tomas.pavlas@osops.cz.