GENDERMAN

 Foto: Česká televize - Český žurnál - Teorie rovnosti (režie Barbora Chalupová 2017).

Smyslem iniciativy Genderman je snaha pomáhat mužům vymanit se z dobové patriarchální role a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Specificky mužských výzev ubývá, ale naléhavost jedné výzvy s postupujícím časem neustále roste. Jde o výzvu ženám skutečně nedostupnou: sebereflexi mužství. Sami sebe můžeme v zrcadle nahlédnout opravdu jen my sami. Iniciativa a stejnojmenný projekt Otevřené společnosti o.p.s. se k tomu snaží vytvořit bezpečný prostor. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

 

NOMINUJTE DO SOUTĚŽE GENDERMAN ROKU 2019

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit. 

Pro Vaši inspiraci:

Nominace zasílejte do 31. 10. 2019.

Pravidla soutěže

 

Předchozí ročníky

GENDERMAN ROKU 2018

Na základě nominací od veřejnosti zasílaných v průběhu října a vyhodnocení nominovaných výroků a počinů pětičlennou porotou, předala Otevřená společnost o.p.s. ocenění Genderman roku 2018 třem mužům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů.

 

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal filmový kritika novinář Kamil Fila.

Porota ocenila jeho dlouhodobou snahu o demýtizaci feminismu. Kamil Fila dokáže svým čtenářům a čtenářkám předkládat feminismus srozumitelně v jeho skutečné podobě, tj. jako demokratizační hnutí. Genderovou citlivost uplatňuje také ve svých filmových recenzích a otevírá tak nový, důležitý výklad.
https://www.jestevetsikritik.cz/texty-zdarma/653-proc-jsem-feminista

Cenu za druhé místo převzal občanský aktivista Jakub Čech,

který se i ve svém mladém věku dokázal účinně zastat obětí sexuálního obtěžování, zaměstnankyň stavebního úřadu v Prostějově. Výsledkem je změna pracovního řádu prostějovské radnice, který nově definuje sexuální obtěžování a také finanční penalizace agresora, vedoucího stavebního úřadu Jana Košťála
https://zpravy.tiscali.cz/sexualni-obtezovani-na-stavebnim-urade-sahani-pod-sukni-i-pohrdani-zenami-316596

Cenu za třetí místo obdržel katolický kněz Petr Hruška z farnosti v Chebu

za svůj text Můj Istanbulský coming out, ve kterém se v devíti bodech vymezil proti kázání Mons. Petra Piťhy ve Svatovítské katedrále 28. 9. 2018. V textu píše mimo jiné: „Od své vlastní církve bych v těchto letech očekával spíše hlubokou revizi vlastního zacházení s vlastními oběťmi sexuálního zneužívání, zneužívání autority a zneužívání svědomí, než novou křížovou výpravu proti novému třídnímu nepříteli zvanému "gender".
http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4820&mode=nested&order=0&thold=0

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:

Rozhovor s Kamilem Filou, hlavním vítězem letošního ročníku:

 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo během slavnostního večera 28. 11. 2018 v krásném prostoru Opero na Praze 1:

 

Foto: Vladimír Goralčík

 

Odborná porota:

  • Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
  • Jan Bubeník – CEO Bubenik Partners
  • Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR
  • Jiří Ryba  - společník  Sociologické nakladatelství SLON
  • Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny

 

Stáhněte si PDF

 

Další

 

 

 

V červnu 2019 jsme vydali sborník
 GENDERMAN: mužství a feminismus

PROJEKT GENDERMAN - HEFORSHE CZ

Téma Muži a rovnost žen a mužů bylo zahrnuto do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, přičemž v roce 2017 a 2018 náš projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Aktivity projektu:

  • Sestavení skupiny mužů a žen, která na pravidelných setkáních prodiskutuje klíčová témata spojená s maskulinitou a genderovou nerovností.
  • Vytvoření plánu, který shrne úkoly a doporučení pro konkrétní cílové skupiny mužů (zaměstnavatelé, politici, otcové, …).
  • Vytvoření on-line poradny pro muže, která bude poskytovat konkrétní rady, informace, odkazy, argumenty.
  • Pilotní ročník soutěže Genderman zviditelňující muže, kteří se konkrétně zasadili o genderovou rovnost.
  • Vytvoření elektronického sborníku textů.

Spolupracujeme s Informačním centrem OSN, kde jsme v listopadu 2016 uspořádali kulatý stůl k mezinárodní iniciativě OSN (UN Women) He for She. Tato iniciativa od roku 2014 motivuje (nejen) muže, aby se více zapojili do prosazování genderové rovnosti.

Pokud Vás téma mužského pro-feminismu zajímá, napište prosím na tomas.pavlas@osops.cz.