GENDERMAN

 Foto: Česká televize - Český žurnál - Teorie rovnosti (režie Barbora Chalupová 2017).

Smyslem iniciativy Genderman je snaha pomáhat mužům vymanit se z dobové patriarchální role a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Specificky mužských výzev ubývá, ale naléhavost jedné výzvy s postupujícím časem neustále roste. Jde o výzvu ženám skutečně nedostupnou: sebereflexi mužství. Sami sebe můžeme v zrcadle nahlédnout opravdu jen my sami. Iniciativa a stejnojmenný projekt Otevřené společnosti o.p.s. se k tomu snaží vytvořit bezpečný prostor. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

 

SOUTĚŽ GENDERMAN ROKU 2018

Vyhlašujeme soutěž Genderman a vybízíme veřejnost, aby nominovala konkrétní muže. Chceme zviditelnit muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí a podporují ji. Nominujte podporující výrok konkrétního muže pronesený na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, textu, článku, na sociálních sítích. Doložte jej odkazem nebo připojenou přílohou.

 

Stáhněte si PDF

 

Předchozí ročníky

PROJEKT GENDERMAN - HEFORSHE CZ

Téma Muži a rovnost žen a mužů bylo zahrnuto do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, přičemž v roce 2017 a 2018 náš projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Aktivity projektu:

  • Sestavení skupiny mužů a žen, která na pravidelných setkáních prodiskutuje klíčová témata spojená s maskulinitou a genderovou nerovností.
  • Vytvoření plánu, který shrne úkoly a doporučení pro konkrétní cílové skupiny mužů (zaměstnavatelé, politici, otcové, …).
  • Vytvoření on-line poradny pro muže, která bude poskytovat konkrétní rady, informace, odkazy, argumenty.
  • Pilotní ročník soutěže Genderman zviditelňující muže, kteří se konkrétně zasadili o genderovou rovnost.
  • Vytvoření elektronického sborníku textů.

Spolupracujeme s Informačním centrem OSN, kde jsme v listopadu 2016 uspořádali kulatý stůl k mezinárodní iniciativě OSN (UN Women) He for She. Tato iniciativa od roku 2014 motivuje (nejen) muže, aby se více zapojili do prosazování genderové rovnosti.

Pokud Vás téma mužského pro-feminismu zajímá, napište prosím na tomas.pavlas@osops.cz.