Marta Smolíková

Marta Smolíková

Ředitelka Otevřené společnosti

Zasazuje se za spravedlivý a dobře spravovaný stát, ve kterém jsou respekt a rozmanitost primárními hodnotami. Od roku 2020 vykonává rovněž funkce předsedkyně České ženské lobby, která hájí práva žen a mistopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů, při které iniciovala vznik pracovní skupiny pro otázky romslých žen. Začátky své kariéry věnovala umění, v roce 2003 založila ProCulture, centrum pro kulturní politiku, kterou vyučovala na DAMU a MU. V letech 2012-2015 vedla Knihovnu Václava Havla. Je členkou Rady ITI - mezinárodního divadelního institutu, zastřešující platformy scénického umění. V letech 2011-2014 působila také jako místopředsedkyně, později předsedkyně Státního fondu kultury ČR. Od roku 2021 je členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.