Monitorovací zprávy občanské společnosti o implementaci národní romské strategie v ČR (2017-19)

IQ Roma Servis, Liga lidských práv, Otevřená společnost, Romea a Slovo 21

Monitorovací zpráva občanské společnosti 2019
Roma Civil Monitor 2019
Monitorovací zpráva občanské společnosti 2018
Roma Civil Monitor 2018
Monitorovací zpráva občanské společnosti 2017
Roma Civil Monitor 2017

Monitorovací zpráva se zaměřením na strukturální a horizontální podmínky úspěšné implementace strategie.

Navzdory trvalému zájmu Evropské komise o rozvoj romských integračních strategií ve členských státech a navzdory jejich podpoře, předložená zpráva ukazuje, že v klíčových sledovaných oblastech jsou opatření přijatá českou vládou i nadále nedostatečná.

Neúčinnost přijatých opatření je pak zvláště zjevná na úrovni samospráv, které vykazují tendenci podporovat vlastní zájmy v oblastech, na něž se vládní opatření zaměřují.

Přes obecně kritické vyznění této zprávy je však možné uznat také určitý pokrok; ocenit lze například reformu školství zacílenou na jeho větší inkluzi, rozvoj nevládních organizací, místní iniciativy v oblasti sociálního bydlení, realizované některými
samosprávami, a také snahu bojovat s diskriminací v oblastech vzdělání, bydlení a zaměstnávání.

Zpráva byla připravena koalicí českých nevládních organizací:

• IQ Roma servis (Případová studie Brno),
• Liga lidských práv (kapitola Rovné zacházení),
• Otevřená společnost (Vláda a celkový politický kontext),
• Romea (kapitola Anticiganismus),
• Romodrom (Případová studie Bohumín),
• Slovo 21 (koordinace a kapitola Dopady hlavního proudu vzdělání na Romy).

 

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​