MDŽ 2024: Genderman is the new gentleman

Je tu opět Mezinárodní den žen a budeme tradičně svědky projevů mužů-politiků, jak si žen váží, jak jsou ženy nepostradatelné pro naši společnost. Budeme též svědky tradičních promluv o gentlemanství. To vše v situaci, kdy u nás přetrvávající nerovnost žen a mužů vytváří podhoubí pro násilí na ženách. Skuteční gentlemani, slušní, demokraticky smýšlející muži, rovnost podporují během celého roku.

Co muži-politici mohou/měli by/musí učinit pro rovnost žen a muži je shrnuto v policy briefu Muži a moc ve veřejné sféře a také na venkovní výstavě na Jungmannově náměstí v Praze 1.  Naši kampaň přímo podpořili politici a političky ze Senátu, Sněmovny Parlamentu ČR a další osobnosti.

#genderman #muziamoc  #MDZ2024 #istanbulskaumluva #heforshe 

 

Genderman diskuse

Debatní setkání Genderman: muži a moc ve veřejné sféře pořádá Otevřená společnost od roku 2016, proběhlo jich více jak třicet a stále je organizujeme.

Účastnili se jich muži a ženy z akademické sféry, neziskového sektoru, parlamentní i komunální politiky, státní správy, médií a byznysu. Jednotlivé debaty byly vždy zaměřeny na konkrétní oblast, ať už to byla péče, feminismus, sexualita, násilí, bezpečnost a agrese, komunikace, fungování ve veřejném prostoru, atd. Nejprve o svých specifických zkušenostech hovoří muži a ženy odděleně, následně se obě skupiny spojí, aby si mohly vzájemně představit své názory a zkušenosti.

V závěru každé diskuse muži a ženy společně zformulovali konkrétní doporučení pro danou oblast. Na základě doporučení vzniklo Genderman desatero. Zúčastnili byste se rádi dalších genderman debat? Napište nám na info@osops.cz.

 

Gendermanem roku 2023 se stává poslanec Michal Zuna a advokát Daniel Bartoň

Na základě nominací veřejnosti a následného vyhodnocení nominovaných činů odbornou porotou dnes předala Otevřená společnost, o.p.s. ocenění Genderman roku 2023 v kategorii Vysoce postavený politik a dále v kategorii Veřejná osobnost.

Záměrem ceny Genderman roku, kterou pořádá Otevřená společnost, o. p. s. od roku 2017, je upozornit na muže, kteří se např. aktivně vymezují vůči sexismu, diskriminaci, nerovným pracovním podmínkám nebo násilí na ženách. Chceme ocenit vůli těch, kteří se snaží o pozitivní změny a zároveň upozornit ty ostatní, že před řešením genderové nerovnosti nelze v demokratické společnosti uhýbat.

 

Kategorie: Veřejná osobnost

Titul Genderman roku 2023 převzal advokát Daniel Bartoň.

Vnáší racionální a odborný pohled do diskuse o sexuálně podmíněném násilí, který je navíc opřený o praxi obhájce obětí tohoto typu násilí. Oceněný pomáhá konkrétním osobám a aktivně se podílí na namáhavé společenské změně ve vnímání problému sexuálně podmíněného násilí.

Na druhém místě se umístil člen České pirátské strany David František Wágner.

Neváhal odstoupit z druhého místa kandidátky, aby umožnil kandidovat z volitelného místa do Evropského parlamentu svým ženským kolegyním. Ukázal tak, jakou podobu může mít gentlemanství 21. století. Genderman is the new gentleman.

Třetí místo bylo uděleno Lukáši Talpovi z nevládní organizace Liga otevřených mužů.

Vede projekt Patron, který poskytuje dospívajícím z dětských domovů patrona, dospělou osobu, dobrovolníka, který jim poskytuje pozitivní vzor a pomáhá při osamostatňování.  Tématu a významu péče se věnuje i ve svých dalších aktivitách.

 

Kategorie: Vysoce postavený politik


Titul Genderman roku 2023 převzal poslanec za TOP 09 Michal Zuna.

Aktivně podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy, tedy Úmluvy Rady Evropy o potírání násilí na ženách a domácího násilí. V poslanecké sněmovně 20.9.2023 spolupořádal seminář Istanbulská úmluva jako pomoc obětem násilí. Ve spolupráci s organizací Rosa pomáhá obětem sexuálně podmíněného násilí také lokálně ve svém obvodu na Praze 2. 

Na druhém místě se umístil ministr za hnutí Starostové a nezávislí Martin Dvořák.

Konzistentně a přesvědčivě argumentuje ve prospěch rovnosti žen a mužů. Vysvětluje skutečný význam pojmu gender a význam ratifikace Istanbulské úmluvy. To vše i s odkazem na osobní rozhovor se svými dcerami, které mu pomohly změnit vnímání problému: „Tati, buď rád, že některé věci nevíš, že nevíš, co jsme musely my, když nám bylo 17, 18, 25 prožít a o čem jsme mlčely“.

Třetí místo bylo uděleno europoslanci za TOP 09 Luďku Niedermayerovi.

Je oceněn za dlouhodobé úsilí ve prospěch rovnosti žen a mužů zejména propojování lidskoprávních a ekonomických argumentů. Taktéž aktivně podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy a veřejně zviditelňuje práci svých kolegyň političek.

 

_____

 

 

Cena Genderman roku 2023 je podpořena z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 - Program Lidská práva prostřednictvím Ministerstva Financí.
 
 

 

Muži a moc ve veřejné sféře

Co muži-politici mohou/měli by/musí učinit pro rovnost žen a mužů v ČR?

Přečtěte si a sdílejte policy paper: Muži a moc ve veřejné sféře.

Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví

 

 

 

Co byste vzkázal poslancům/kyním v souvislosti s chystaným hlasováním o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy)?

 

 

Václav Láska

Přečtěte si ji. Není dlouhá a je poměrně srozumitelná. Istanbulská Úmluva je zcela běžný a nekonfliktní dokument, který má přispět k ochraně obětí násilí. To, že se z něj dělá něco nebezpečného, škodlivého, je jen umělá aktivita těch, kteří hledají nějakého nepřítele a nebezpečí „pro společnost“ za každou cenu.

Michal Tošovský

Ať se rozhlédnou kolem sebe, zapomenou na alibistické "ale muži jsou taky někdy oběti" a najdou odvahu zachovat se jako "skuteční chlapi". Protože jsou otcové, bratři, manželé a dělají to kvůli svým ženám, ne kvůli uznání od týpků v šatně nebo v hospodě. Proč za Úmluvou a podobnými iniciativami nestojí 100% žen (ani 100% političek) upřímně nechápu, těm nevím, co vzkázat, jen, že jim fakt nerozumím. 

Adam Novák

Je potřeba ratifikovat Istanbulskou úmluvu - každá zvednutá ruka může pomoci zabránit jiné ruce bolestivě dopadnout na nevinnou oběť.

Pavel Houdek

Já jsem vzděláním právník a možná naivně bych od zákonodárců čekal odbornou debatu, nikoliv hysterii a strašení nesmysly o zakazování pohádek. Pokud by šlo o odbornou debatu, není pro demokratickou, civilizovanou sekulární zemi žádný argument proti jejímu přijetí.

Jonáš Hájek

Bylo hodně silné si uvědomit, že oběti nežijí v nějakém paralelním světě, ale že jim, možná nevědomky, denně koukáme do očí.

Dalibor Špok

Ať se nenechají strhnout primitivní emocionalizací tématu, za kterou jsou zodpovědné některé fundamentalistické ultrakonzervativní kruhy. Ty se snaží strhnout na svou stranu voliče/věřící, kteří se v těchto tématech příliš neorientují. Vize "ďábelského genderu", které používají, vyvolávají otázky po po etické a spirituální úrovni těch, kteří "etiku" a "spiritualitu" zvráceně používají jako zbraně pro své ideologické bojůvky. Nedokáží přes ně vidět bolest a utrpení obětí násilí.

Archiv Ceny Genderman roku

2022

Na základě nominací veřejnosti a následného vyhodnocení zaslaných výroků a konkrétních veřejných činů odbornou porotou předala Otevřená společnost, o.p.s. ocenění Genderman roku 2022 třem vrcholným politikům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů.

Záměrem ceny Genderman, kterou pořádá Otevřená společnost, o. p. s. od roku 2017, je upozornit na muže, kteří se např. aktivně vymezují vůči sexismu, nerovným pracovním podmínkám nebo násilí na ženách. S letošním pátým ročníkem mohla veřejnost nominovat pouze europoslance, ministry, poslance, senátory, hejtmany, primátory a prezidenta republiky. Je to především těchto přibližně 250 mužů, kteří mohou ovlivnit, zda budeme v mezinárodním srovnání rovnosti žen a mužů v první desítce, nebo zůstaneme v osmé, kde se podle Světového ekonomického fóra v současnosti nacházíme.

V období od 15. 9. do 15. 11. 2022 zaslala veřejnost 29 nominací, které však zahrnovaly pouze deset jmen. Nízký počet nominovaných ukazuje, že mezi vrcholnými politiky je nedostatek citlivosti k problémům nerovnosti i vůle je řešit. “Politiky, kteří se otázkami rovnosti seriózně zabývají, chceme cenou Genderman v tomto jednání podpořit. Zároveň musíme upozornit na skutečnost, že těchto deset jmen v žádném případě netvoří špičku ledovce, ale jsou téměř kompletním výčtem těch, které lze za něco nominovat. Iniciativou Genderman proto chceme upozornit vrcholné politiky, že rovnost žen a mužů je jedním ze základních pilířů demokracie a nelze ji přehlížet nebo bagatelizovat,“ říká Tomáš Pavlas, manažer Programu prosazování genderové rovnosti z Otevřené společnosti, o.p.s.

 

Titul Genderman roku 2022 převzal senátor Václav Láska

Aktivně prosazuje ratifikaci Istanbulské úmluvy: “Přečtěte si ji. Není dlouhá a je poměrně srozumitelná. Istanbulská úmluva je zcela běžný a nekonfliktní dokument, který má přispět k ochraně obětí násilí.” Na půdě Senátu ČR systematicky vysvětluje problematiku genderově podmíněného násilí. V tomto duchu se věnuje i osvětě veřejnosti. Prosazuje větší zastoupení žen v politice a podporuje ženy v rámci jejich politických kampaní.

https://www.facebook.com/hnutisen21/videos/800531254250607)
viz stenozáznam
https://www.youtube.com/watch?v=KJ-cpowh8s0

 

Na druhém místě se umístil poslanec, místopředseda vlády a ministr Ivan Bartoš

Opakovaně hovoří o tom, proč je důležité zabývat se tématem genderové nerovnosti. Tuto problematiku chápe velmi komplexně. Zastává názor, že je nutné do praxe zavést hodnoty, které zahrnuje Istanbulská úmluva. Jako politik - otec upozorňuje na potřebu slaďovat pracovní a rodinný život. Podporuje uplatnění žen v IT sektoru.
https://www.youtube.com/watch?v=jOmi-Rf0R2E
https://www.facebook.com/PiratIvanBartos/posts/5045852608877879/
https://refresher.cz/109916-Istanbulska-umluva-Proc-vzbuzuje-takove-vasne-a-co-by-jeji-ratifikace-znamenala-vysvetluje-advokatka-Lucie-Hrda

 

Třetí místo bylo uděleno senátoru Ondřeji Šimetkovi

Je oceněn za úsilí o zlepšení českého porodnictví a odstraňování porodnického násilí. Jako spoluorganizátor konference Porod 2022 multioborově propojil odborníky na téma podpory a významu normálního porodu, o reálných či nereálných očekáváních žen o moderním porodnictví.
https://www.facebook.com/senatorsimetka/
https://www.konferenceporod.cz/

 


Mezi finalisty se dále umístili ministr Jan Lipavský za iniciativu Ministerstva zahraničí, která zviditelňuje ženy v diplomacii. Pozornost veřejnosti vzbudily systematické a erudované komentáře europoslance Luďka Niedermayera týkající se ekonomických přínosů, pokud by se zlepšily rovné pracovní příležitosti žen a mužů. Posledním finalistou je poslanec Michal Zuna, který byl nominován za podporu legislativních změn v oblasti domácího a sexuálního násilí. Další jména, která se objevila mezi nominacemi veřejnosti jsou poslanec Martin Exner, primátor Zdeněk Hřib, europoslanec Mikuláš Peksa a poslanec Jakub Michálek.

„Pokud žijeme ve společnosti, kde přetrvávají patriarchální předsudky a zároveň většinu rozhodovacích funkcí zastávají muži, je nezbytné zaměřit se na osobní zodpovědnost mužů - politiků. Iniciativou Genderman zviditelňujeme muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí, jsou si vědomi potřeby usilovat o větší rovnost i zodpovědnosti k tomu přispívat. Co konkrétně by měli pro rovnost učinit muži politici na osobní, lokální a národní úrovni jsme shrnuli v policy briefu s názvem Genderman: Muži a moc ve veřejné sféře, který je přílohou této tiskové zprávy,“ doplňuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s.

Porota zasedala ve složení Marta Smolíková (ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s., předsedkyně České ženské lobby, z.s.), Petr Polák (právník, Kancelář Veřejného ochránce práv), Nina Fárová (socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR), Pavla Špondrová (socioložka, advokátka) a Tomáš Pavlas (manažer Otevřené společnosti, o.p.s.).

 

2020

Na základě nominací od veřejnosti, na základě vyhodnocení nominovaných výroků a počinů pětičlennou porotou, Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění Genderman roku 2020 třem mužům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů. Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jednoduše jako slušné muže, kteří chápou stejnou startovní čáru pro muže i ženy jako předpoklad demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje jsou zvláště u vlivných českých mužů bohužel velmi výjimečné. Jsme naopak často svědky bagatelizace problému nerovnosti žen a mužů ve veřejných vystoupeních.

 

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal poslanec za Českou pirátskou stranu František Kopřiva. Porota ocenila, jak kontinuálně a konzistentně podporuje rovnost žen a mužů jako princip a předpoklad demokracie. František Kopřiva vyzval premiéra k maximální součinnosti v poskytování lékařské péče polským ženám, které čelí nepřiměřeným restrikcím v případě interupcí. Veřejně odsoudil sexistické a vulgární výroky poslance Foldyny na adresu žen - feministek. Otevřeně kritizoval kroky polské vlády k vypovězení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Dále odmítl účast v all-male panelu a přenechal místo kolegyni. Účastní se aktivně za Pirátskou stranu zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Sousta jeho starších kolegů z parlamentu by mu jeho rozhled a úsudek mohla závidět.

 

 

Cenu za druhé místo obdržel novinář Filip Titlbach, který  dlouhodobě zpracovává do médií  příspěvky, které upozorňují na sexismus. Rozebírá kriticky tyto činy také na sociálních sítích. V podcastech Deníku N se věnuje celé řadě genderových témat, včetně LGBT, sexuálního obtěžování, atd. Daří se mu vyvolávat potřebnou diskuzi.

 

 

Cenu za třetí místo obdržel psycholog a terapeut Jan Vojtko, který se specializuje na párovou terapii, daří se mu pojmenovávat stereotypy týkající se genderových rolí, odvážně narušuje heteronormativní prostor. Otevřeně se hlásí k feminismu a svým veřejným vystupováním podporuje osvětu v oblasti prevence genderově podmíněného násilí.   

 

 

Zvláštní cenu in-memoriam porota udělila letos novináři Karlu Polanskému, který v minulém roce zemřel. Karel Polanský dlouhodobě spolupracoval s organizací Žába na prameni, která se zaměřuje na podporu rovnosti žen a mužů. Několik posledních let dobrovolnicky vytvářel obsah webu, ve svém důchodovém věku vyhledával příklady dobré praxe a inspirace ze zahraničí a seznamoval s nimi české čtenáře a čtenářky.

 

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:

Pavel Bareš, Lukáš Houdek, Josef Chuchma, Petr Janyška, Jan Moláček, Václav Mráz, Tomáš Petráček, Ondřej Profant, Erik Tabery, Filip Titlbach, Martin Veselovský, Honza Vojtko, Michael Žantovský, a další. Více v prezentaci nominovaných...

 

Složení poroty:

  • Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
  • Tomáš Pavlas – člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů
  • Nina Fárová – socioložka Sociologický ústav
  • Martin Vaňáč  - vyučující, Evangelická teologická fakulta
  • Natálie Veselá – novinářka Idnes.cz

 

Ke stažení:

Projekt Genderman-Podpora vyrovnaného zastoupení žen v rozhodování byl podpořen Úřadem vlády ČR.

 

 

2019

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku Referendum Petr Bittner, porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti žen a mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz.  Petr Bittner nejen tento rok vytvořil řadu čtivých, srozumitelně psaných textů, přibližující čtenářům a čtenářkám význam rovnosti žen a mužů pro demokratickou společnost.
http://denikreferendum.cz/clanek/30345-svet-se-zblaznil-cesi-by-pritom-poradili
http://denikreferendum.cz/clanek/29072-jak-rodicky-chtely-porodni-dum-a-dostaly-pokojicek-vymalovany-na-merunkovo
http://denikreferendum.cz/clanek/28619-cesi-kritizuji-metoo-protoze-nechapou-sexualni-nasili

foto FB Petr Bittner, autorka Gaby Khazalová

 

Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk Žaloudek za prosazování hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Matěj Michalk Žaloudek se úspěšně zasadil za zohlednění rovných příležitostí žen a mužů při posuzování projektových žádostí na Praze 3. Zřídil improvizovaný dětský koutek ve své kanceláři, aby na různá jednání mohli dorazit i rodiče malých dětí.
Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022
Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020

foto FB Matěl Michalk Žaloudek

 

Cenu za třetí místo obdržel spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob jakým upozornil na přetrvávající praxi all-male panelů, diskusích panelů složených výhradně z mužů. Pohledem veřejných debat či autorství příspěvků ke sborníkům k třicátému výročí sametové revoluce to často vypadalo, že říci něco podstatného jsou schopni jen muži. Vojtěch Boháč byl do jednoho mužského panelu pozván a rozhodl se přijít v převleku za ženu, aby na problém upozornil.

foto FB Vojtěch Boháč

 

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:

Dále byli nominováni například: Jan Lipold, David Klimeš, Martin Ferbar, Adam šenk, Derek Rebro, Filip Titlbach, Kamil Fila, Jan Kolář, Petr Ludwig, Jaroslav Hroch, Mirek Vodrážka, Czeslaw Walek, Jiří Procházka, Zdeněk Kadlec.

 

Složení poroty

Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
Jiří Ryba  - společník  Sociologické nakladatelství SLON
Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR
Tomáš Pavlas – koordinátor genderového programu OS o.p.s.
Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny

Pravidla souteže Genderman roku 2019

 

2018

Rozhovor s Kamilem Filou

 

2017

 

Český žurnál - Teorie rovnosti

Dokument reflektuje otázku rovnosti žen a mužů v návaznosti na jejich postavení ve společnosti.

 Foto: Česká televize - Český žurnál - Teorie rovnosti (režie Barbora Chalupová 2017).

PROJEKT GENDERMAN - HEFORSHE CZ

Smyslem iniciativy Genderman je snaha reflektovat přetrvávající patriarchální předsudky a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

 

Téma Muži a rovnost žen a mužů bylo zahrnuto do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, přičemž v roce 2017 a 2018 náš projekt podpořil Úřad vlády ČR.

 

Chcete se dozvědět o iniciativě Genderman více, chcete přijít na genderman diskusi, napiště prosím na  tomas.pavlas@osops.cz.