GENDERMAN

Smyslem iniciativy Genderman je snaha reflektovat přetrvávající patriarchální předsudky a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

 

Ceny Genderman roku 2020 vyhlášeny!

 

Na základě nominací od veřejnosti, na základě vyhodnocení nominovaných výroků a počinů pětičlennou porotou, Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění Genderman roku 2020 třem mužům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů. Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jednoduše jako slušné muže, kteří chápou stejnou startovní čáru pro muže i ženy jako předpoklad demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje jsou zvláště u vlivných českých mužů bohužel velmi výjimečné. Jsme naopak často svědky bagatelizace problému nerovnosti žen a mužů ve veřejných vystoupeních.

 

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal poslanec za Českou pirátskou stranu František Kopřiva. Porota ocenila, jak kontinuálně a konzistentně podporuje rovnost žen a mužů jako princip a předpoklad demokracie. František Kopřiva vyzval premiéra k maximální součinnosti v poskytování lékařské péče polským ženám, které čelí nepřiměřeným restrikcím v případě interupcí. Veřejně odsoudil sexistické a vulgární výroky poslance Foldyny na adresu žen - feministek. Otevřeně kritizoval kroky polské vlády k vypovězení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Dále odmítl účast v all-male panelu a přenechal místo kolegyni. Účastní se aktivně za Pirátskou stranu zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Sousta jeho starších kolegů z parlamentu by mu jeho rozhled a úsudek mohla závidět.

 

 

Cenu za druhé místo obdržel novinář Filip Titlbach, který  dlouhodobě zpracovává do médií  příspěvky, které upozorňují na sexismus. Rozebírá kriticky tyto činy také na sociálních sítích. V podcastech Deníku N se věnuje celé řadě genderových témat, včetně LGBT, sexuálního obtěžování, atd. Daří se mu vyvolávat potřebnou diskuzi.

 

 

Cenu za třetí místo obdržel psycholog a terapeut Jan Vojtko, který se specializuje na párovou terapii, daří se mu pojmenovávat stereotypy týkající se genderových rolí, odvážně narušuje heteronormativní prostor. Otevřeně se hlásí k feminismu a svým veřejným vystupováním podporuje osvětu v oblasti prevence genderově podmíněného násilí.   

 

 

Zvláštní cenu in-memoriam porota udělila letos novináři Karlu Polanskému, který v minulém roce zemřel. Karel Polanský dlouhodobě spolupracoval s organizací Žába na prameni, která se zaměřuje na podporu rovnosti žen a mužů. Několik posledních let dobrovolnicky vytvářel obsah webu, ve svém důchodovém věku vyhledával příklady dobré praxe a inspirace ze zahraničí a seznamoval s nimi české čtenáře a čtenářky.

 

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:

Pavel Bareš, Lukáš Houdek, Josef Chuchma, Petr Janyška, Jan Moláček, Václav Mráz, Tomáš Petráček, Ondřej Profant, Erik Tabery, Filip Titlbach, Martin Veselovský, Honza Vojtko, Michael Žantovský, a další. 

Více v prezentaci nominovaných...

 

Videospot: Nominujte Gendermany roku 2020

Nominovat můžete od 25.11. 2020 do 10.12. 2020

nominujtegendermana2020.mp4

 

Složení poroty:

  • Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
  • Tomáš Pavlas – člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů
  • Nina Fárová – socioložka Sociologický ústav
  • Martin Vaňáč  - vyučující, Evangelická teologická fakulta
  • Natálie Veselá – novinářka Idnes.cz

 

Ke stažení:

Projekt Genderman-Podpora vyrovnaného zastoupení žen v rozhodování byl podpořen Úřadem vlády ČR.

Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví

 

 

 

Co byste vzkázal poslancům/kyním v souvislosti s chystaným hlasováním o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy)?

 

 

Václav Láska

Přečtěte si ji. Není dlouhá a je poměrně srozumitelná. Istanbulská Úmluva je zcela běžný a nekonfliktní dokument, který má přispět k ochraně obětí násilí. To, že se z něj dělá něco nebezpečného, škodlivého, je jen umělá aktivita těch, kteří hledají nějakého nepřítele a nebezpečí „pro společnost“ za každou cenu.

Michal Tošovský

Ať se rozhlédnou kolem sebe, zapomenou na alibistické "ale muži jsou taky někdy oběti" a najdou odvahu zachovat se jako "skuteční chlapi". Protože jsou otcové, bratři, manželé a dělají to kvůli svým ženám, ne kvůli uznání od týpků v šatně nebo v hospodě. Proč za Úmluvou a podobnými iniciativami nestojí 100% žen (ani 100% političek) upřímně nechápu, těm nevím, co vzkázat, jen, že jim fakt nerozumím. 

Adam Novák

Je potřeba ratifikovat Istanbulskou úmluvu - každá zvednutá ruka může pomoci zabránit jiné ruce bolestivě dopadnout na nevinnou oběť.

Pavel Houdek

Já jsem vzděláním právník a možná naivně bych od zákonodárců čekal odbornou debatu, nikoliv hysterii a strašení nesmysly o zakazování pohádek. Pokud by šlo o odbornou debatu, není pro demokratickou, civilizovanou sekulární zemi žádný argument proti jejímu přijetí.

Jonáš Hájek

Bylo hodně silné si uvědomit, že oběti nežijí v nějakém paralelním světě, ale že jim, možná nevědomky, denně koukáme do očí.

Dalibor Špok

Ať se nenechají strhnout primitivní emocionalizací tématu, za kterou jsou zodpovědné některé fundamentalistické ultrakonzervativní kruhy. Ty se snaží strhnout na svou stranu voliče/věřící, kteří se v těchto tématech příliš neorientují. Vize "ďábelského genderu", které používají, vyvolávají otázky po po etické a spirituální úrovni těch, kteří "etiku" a "spiritualitu" zvráceně používají jako zbraně pro své ideologické bojůvky. Nedokáží přes ně vidět bolest a utrpení obětí násilí.

Archiv Ceny Genderman roku

2019

Ceny Genderman roku 2019 předány!

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku Referendum Petr Bittner, porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti žen a mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz.  Petr Bittner nejen tento rok vytvořil řadu čtivých, srozumitelně psaných textů, přibližující čtenářům a čtenářkám význam rovnosti žen a mužů pro demokratickou společnost.
http://denikreferendum.cz/clanek/30345-svet-se-zblaznil-cesi-by-pritom-poradili
http://denikreferendum.cz/clanek/29072-jak-rodicky-chtely-porodni-dum-a-dostaly-pokojicek-vymalovany-na-merunkovo
http://denikreferendum.cz/clanek/28619-cesi-kritizuji-metoo-protoze-nechapou-sexualni-nasili

foto FB Petr Bittner, autorka Gaby Khazalová

 

Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk Žaloudek za prosazování hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Matěj Michalk Žaloudek se úspěšně zasadil za zohlednění rovných příležitostí žen a mužů při posuzování projektových žádostí na Praze 3. Zřídil improvizovaný dětský koutek ve své kanceláři, aby na různá jednání mohli dorazit i rodiče malých dětí.
Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022
Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020

foto FB Matěl Michalk Žaloudek

 

Cenu za třetí místo obdržel spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob jakým upozornil na přetrvávající praxi all-male panelů, diskusích panelů složených výhradně z mužů. Pohledem veřejných debat či autorství příspěvků ke sborníkům k třicátému výročí sametové revoluce to často vypadalo, že říci něco podstatného jsou schopni jen muži. Vojtěch Boháč byl do jednoho mužského panelu pozván a rozhodl se přijít v převleku za ženu, aby na problém upozornil.

foto FB Vojtěch Boháč

 

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:

Dále byli nominováni například: Jan Lipold, David Klimeš, Martin Ferbar, Adam šenk, Derek Rebro, Filip Titlbach, Kamil Fila, Jan Kolář, Petr Ludwig, Jaroslav Hroch, Mirek Vodrážka, Czeslaw Walek, Jiří Procházka, Zdeněk Kadlec.

 

Složení poroty

Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
Jiří Ryba  - společník  Sociologické nakladatelství SLON
Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR
Tomáš Pavlas – koordinátor genderového programu OS o.p.s.
Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny

Pravidla souteže Genderman roku 2019

2018

Rozhovor s Kamilem Filou

 

2017

 

Český žurnál - Teorie rovnosti

Dokument reflektuje otázku rovnosti žen a mužů v návaznosti na jejich postavení ve společnosti.

 Foto: Česká televize - Český žurnál - Teorie rovnosti (režie Barbora Chalupová 2017).

PROJEKT GENDERMAN - HEFORSHE CZ

Téma Muži a rovnost žen a mužů bylo zahrnuto do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, přičemž v roce 2017 a 2018 náš projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Aktivity projektu:

  • Sestavení skupiny mužů a žen, která na pravidelných setkáních prodiskutuje klíčová témata spojená s maskulinitou a genderovou nerovností.
  • Vytvoření plánu, který shrne úkoly a doporučení pro konkrétní cílové skupiny mužů (zaměstnavatelé, politici, otcové, …).
  • Vytvoření on-line poradny pro muže, která bude poskytovat konkrétní rady, informace, odkazy, argumenty.
  • Pilotní ročník soutěže Genderman zviditelňující muže, kteří se konkrétně zasadili o genderovou rovnost.
  • Vytvoření elektronického sborníku textů.

Spolupracujeme s Informačním centrem OSN, kde jsme v listopadu 2016 uspořádali kulatý stůl k mezinárodní iniciativě OSN (UN Women) He for She. Tato iniciativa od roku 2014 motivuje (nejen) muže, aby se více zapojili do prosazování genderové rovnosti.

Pokud Vás téma mužského pro-feminismu zajímá, napište prosím na tomas.pavlas@osops.cz.