GENDERMAN

Smyslem iniciativy Genderman je snaha reflektovat přetrvávající patriarchální předsudky a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

 

Cena Genderman roku 2020

Cílem je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a podporují rovnost žen a mužů jako důležitý demokratický princip.

Nominujte čin konkrétního muže ve prospěch rovnosti žen a mužů.

Nominujte výrok muže pronesený v roce 2020 (konkrétně od 1. 11. 2019 do 24. 11. 2020) na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, textu, článku, na sociálních sítích. Doložte jej odkazem. Nominace zasílejte prostřednictvím webového formuláře. Uzávěrka nominací je 10. 12. 2020, na Mezinárodní den lidských práv. Předání ocenění proběhne v lednu 2021.

Zašlete svou nominaci

Složení poroty

  • Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
  • Martin Vaňáč  - vyučující, Evangelická teologická fakulta
  • Nina Fárová – socioložka
  • Tomáš Pavlas – člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů
  • Natálie Veselá  – novinářka 

Ke stažení

Projekt Genderman-Podpora vyrovnaného zastoupení žen v rozhodování byl podpořen Úřadem vlády ČR.

Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví. Podpoř Istanbulskou úmluvu!

Námět: He For She – UN Women, Režie a střih: Adam Rut, Tomáš Pavlas; Kamera, zvuk a hudba: Adam Rut; Voiceover: Julie Rutová, Adam Rut; Barevné korekce: Štěpán Kopecký; © 2019 Otevřená společnost, o. p. s.

 

Co byste vzkázal poslancům/kyním v souvislosti s chystaným hlasováním o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy)?

 

Václav Láska

Přečtěte si ji. Není dlouhá a je poměrně srozumitelná. Istanbulská Úmluva je zcela běžný a nekonfliktní dokument, který má přispět k ochraně obětí násilí. To, že se z něj dělá něco nebezpečného, škodlivého, je jen umělá aktivita těch, kteří hledají nějakého nepřítele a nebezpečí „pro společnost“ za každou cenu.

Michal Tošovský

Ať se rozhlédnou kolem sebe, zapomenou na alibistické "ale muži jsou taky někdy oběti" a najdou odvahu zachovat se jako "skuteční chlapi". Protože jsou otcové, bratři, manželé a dělají to kvůli svým ženám, ne kvůli uznání od týpků v šatně nebo v hospodě. Proč za Úmluvou a podobnými iniciativami nestojí 100% žen (ani 100% političek) upřímně nechápu, těm nevím, co vzkázat, jen, že jim fakt nerozumím. 

Adam Novák

Je potřeba ratifikovat Istanbulskou úmluvu - každá zvednutá ruka může pomoci zabránit jiné ruce bolestivě dopadnout na nevinnou oběť.

Pavel Houdek

Já jsem vzděláním právník a možná naivně bych od zákonodárců čekal odbornou debatu, nikoliv hysterii a strašení nesmysly o zakazování pohádek. Pokud by šlo o odbornou debatu, není pro demokratickou, civilizovanou sekulární zemi žádný argument proti jejímu přijetí.

Jonáš Hájek

Bylo hodně silné si uvědomit, že oběti nežijí v nějakém paralelním světě, ale že jim, možná nevědomky, denně koukáme do očí.

Dalibor Špok

Ať se nenechají strhnout primitivní emocionalizací tématu, za kterou jsou zodpovědné některé fundamentalistické ultrakonzervativní kruhy. Ty se snaží strhnout na svou stranu voliče/věřící, kteří se v těchto tématech příliš neorientují. Vize "ďábelského genderu", které používají, vyvolávají otázky po po etické a spirituální úrovni těch, kteří "etiku" a "spiritualitu" zvráceně používají jako zbraně pro své ideologické bojůvky. Nedokáží přes ně vidět bolest a utrpení obětí násilí.

Archiv Ceny Genderman roku

2019

Ceny Genderman roku 2019 předány!

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku Referendum Petr Bittner, porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti žen a mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz.  Petr Bittner nejen tento rok vytvořil řadu čtivých, srozumitelně psaných textů, přibližující čtenářům a čtenářkám význam rovnosti žen a mužů pro demokratickou společnost.
http://denikreferendum.cz/clanek/30345-svet-se-zblaznil-cesi-by-pritom-poradili
http://denikreferendum.cz/clanek/29072-jak-rodicky-chtely-porodni-dum-a-dostaly-pokojicek-vymalovany-na-merunkovo
http://denikreferendum.cz/clanek/28619-cesi-kritizuji-metoo-protoze-nechapou-sexualni-nasili

foto FB Petr Bittner, autorka Gaby Khazalová

 

Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk Žaloudek za prosazování hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Matěj Michalk Žaloudek se úspěšně zasadil za zohlednění rovných příležitostí žen a mužů při posuzování projektových žádostí na Praze 3. Zřídil improvizovaný dětský koutek ve své kanceláři, aby na různá jednání mohli dorazit i rodiče malých dětí.
Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022
Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020

foto FB Matěl Michalk Žaloudek

 

Cenu za třetí místo obdržel spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob jakým upozornil na přetrvávající praxi all-male panelů, diskusích panelů složených výhradně z mužů. Pohledem veřejných debat či autorství příspěvků ke sborníkům k třicátému výročí sametové revoluce to často vypadalo, že říci něco podstatného jsou schopni jen muži. Vojtěch Boháč byl do jednoho mužského panelu pozván a rozhodl se přijít v převleku za ženu, aby na problém upozornil.

foto FB Vojtěch Boháč

 

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:

Dále byli nominováni například: Jan Lipold, David Klimeš, Martin Ferbar, Adam šenk, Derek Rebro, Filip Titlbach, Kamil Fila, Jan Kolář, Petr Ludwig, Jaroslav Hroch, Mirek Vodrážka, Czeslaw Walek, Jiří Procházka, Zdeněk Kadlec.

 

Složení poroty

Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
Jiří Ryba  - společník  Sociologické nakladatelství SLON
Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR
Tomáš Pavlas – koordinátor genderového programu OS o.p.s.
Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny

Pravidla souteže Genderman roku 2019

2018

Rozhovor s Kamilem Filou

 

2017

 

Český žurnál - Teorie rovnosti

Dokument reflektuje otázku rovnosti žen a mužů v návaznosti na jejich postavení ve společnosti.

 Foto: Česká televize - Český žurnál - Teorie rovnosti (režie Barbora Chalupová 2017).

PROJEKT GENDERMAN - HEFORSHE CZ

Téma Muži a rovnost žen a mužů bylo zahrnuto do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, přičemž v roce 2017 a 2018 náš projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Aktivity projektu:

  • Sestavení skupiny mužů a žen, která na pravidelných setkáních prodiskutuje klíčová témata spojená s maskulinitou a genderovou nerovností.
  • Vytvoření plánu, který shrne úkoly a doporučení pro konkrétní cílové skupiny mužů (zaměstnavatelé, politici, otcové, …).
  • Vytvoření on-line poradny pro muže, která bude poskytovat konkrétní rady, informace, odkazy, argumenty.
  • Pilotní ročník soutěže Genderman zviditelňující muže, kteří se konkrétně zasadili o genderovou rovnost.
  • Vytvoření elektronického sborníku textů.

Spolupracujeme s Informačním centrem OSN, kde jsme v listopadu 2016 uspořádali kulatý stůl k mezinárodní iniciativě OSN (UN Women) He for She. Tato iniciativa od roku 2014 motivuje (nejen) muže, aby se více zapojili do prosazování genderové rovnosti.

Pokud Vás téma mužského pro-feminismu zajímá, napište prosím na tomas.pavlas@osops.cz.