Audit informační otevřenosti

Jste na pochybách, zda zveřejňujete informace v souladu se zákonem o svobodném
přístupu k informacím, či zda jsou informace publikované ve vašich radničních
periodikách objektivní a vyvážené v souladu s požadavky tiskového zákona?
Obraťte se na odborníky, poradíme vám. 


Nabízíme Vám komplexní zhodnocení stavu otevřenosti
vašeho úřadu
vůči občanům a jeho vnitřní nastavení
z hlediska podpory otevřenosti, transparentnosti a efektivity.


Výstupem auditu je závěrečná zpráva zahrnující aktuální stav otevřenosti vašeho úřadu,
srovnání s jinými subjekty veřejné správy, možnosti rozvoje a především doporučení
k nápravě případných nedostatků.

Součástí hodnocení je:
 
  • Analýza obsahu webových stránek
  • Způsob vyřizování žádostí o informace
  • Způsob vyřizování interních stížností, externích stížností a petic
  • Hodnocení radničního periodika a webových stránek coby
    sdělovacího prostředku
  • Otevřenost a účast veřejnosti na rozhodování

Audit může být proveden jako celkový nebo po jednotlivých, vámi vybraných, částech.
Vypracování auditu Vás nijak nezatíží, potřebujeme pouze přístup k vašim webovým
stránkám, radničním periodikům a některým dokumentům (například žádosti o informace
a jejich vyřízení) a to pouze nejsou-li zveřejněny na webových stránkách.
Odborné provedení auditu je garantováno Oldřichem Kužílkem, poradcem
pro otevřenost veřejné správy, jedním z nejvýznamnějších odborníků v této oblasti,
spoluautorem první verze zákona o svobodném přístupu k informacím
a následných klíčových novelizací. 


 

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy či požadavky,
rádi Vám připravíme konkrétní nabídku. Napište nám na adresu: 
info@osops.cz