Právo na informace

Každý má právo podílet se na správě věcí veřejných, a proto je důležité nejen umět se ptát, ale i trvat na svém právu na odpověď. Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v tomto ohledu přináší skvělé možnosti. Učíme veřejnost i úřady Infozákon správně používat a ulehčujeme tím lidem na obou stranách úřední přepážky. Naším nejvyšším cílem je přivést úřady k tomu, aby informace zveřejňovaly bez vyzvání. Jsme hrdi na to, že spolu s dalšími neziskovými organizacemi tvoříme páteř projektu Rekonstrukce státu.

Pomáháme občanům ptát se
a úřadům odpovídat

V online poradně nabízíme stovky zodpovězených otázek a možnost položit vlastní dotaz. Naši experti jsou připraveni se vaším případem zabývat.

Spolupracujeme s iniciativou Informace pro všechny, která na svém webu nabízí nejjednodušší způsob podání žádosti o informace.

Díky Syndikátu novinářů poskytujeme také zdarma telefonické poradenství médiím. 

Výstupy projektu do roku 2014 najdete na našem starém webu.

Odpovědi do roku 2014 najdete také v naší staré poradně.

Otevřeno Zavřeno

Již 12 let s pomocí veřejnosti sledujeme, které úřady přivítají občana s otevřenou náručí a kde před ním zabouchnou dveře.

Hlídáme Infozákon,
aby se nečekaně nezměnil

Expert Otevřené společnosti Oldřich Kužílek je spoluautorem první verze zákona z roku 1999 a dalších klíčových novelizací. Od té doby sledujeme, co se kolem zákona děje, a navrhujeme potřebné úpravy.
Vystoupení našeho experta k navrhovaným změnám Infozákona v ČT 24 si prohlédněte zde.
 

Stošestku s námi hlídá 
Oldřích Kužílek
Oldřich Kužílek

Služby

Online kurzy zaměřené na poskytování informací a na otevřená data mají akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Jsou určeny úředníkům, studentům i široké veřejnosti. Absolventi získají certifikát.

Odhalíme silné i slabé stránky vašeho úřadu ve vyřizování žádostí o informace, webových stránek, radničního periodika, účasti veřejnosti na rozhodování (zastupitelstvo) či podávání stížností a petic. 

V ČR již proběhly stovky soudních procesů s úřady, které nezvládly občanům poskytnout informace dle zákona 106. Neznalost neomlouvá. Předáme vám zkušenosti a seznámíme vás  s rozsudky v příbuzných kauzách.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Partneři

Oživení Informace pro všechny Rekonstrukce státu SCIO Gopay

Donoři

Fond Otakara Motejla US embassy Nadace Karla Janečka