Archiv aktualit

Nejvyšší správní soud přehlíživě odmítl uvažovat o svobodě projevu

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost, kterou jsme spolu s Institutem H21 podali proti rozsudku Městského soudu v Praze. Nejde vůbec o samotné dezinfoweby, zablokované na pokyn státu před více než rokem. Jde o to, aby soudy nepřehlížely skutečnost, že některé „proklamace“ státu se automaticky překlopí do reality a zasáhnou tak do základních práv občanů. Soud se vydal na velmi rizikovou cestu pro demokracii. Výslovně uznává možnost státu zasahovat do svobody projevu i bez jakéhokoliv oprávnění, pouze na základě úsudku, jak závažný se jeví důvod. Útok Ruska na Ukrajinu byla mimořádně závažná příčina. Justice se ale nesmí vyhýbat otázce, kde je hranice mimořádné závažnosti a zda je opatření vůbec účinné.

Vyjádření Institutu H21 a Otevřené společnosti k usnesení Městského soudu v Praze o žalobě proti Ministerstvu obrany ve věci blokace dezinformačních webů

Zablokování několika dezinformačních webů na začátku ruské agrese na Ukrajině bylo novou, nejasnou situací. Státní představitelé a zapojené soukromé subjekty mlžili, do jaké míry se na něm podíleli. Spor byl i o to, zda jde o zásah do svobody projevu a práva na informace, a pokud ano, zda se dotýká pouze původce znepřístupněných webů, nebo kohokoliv, kdo je sleduje.

Upřesňující prohlášení k žalobě – Institute H21 a Otevřená společnost X

V návaznosti na zveřejnění žaloby, kterou jsme podali proti ministerstvu obrany kvůli zásahu proti dezinformačním webům, se v médiích objevily obavy, že by žaloba mohla být zamítnuta z důvodu chyb a formálních nedostatků, aniž by se soud musel zabývat jádrem předloženého argumentu o protiprávním jednání státních orgánů. Rádi bychom na tyto obavy reagovali a upřesnili tím důležitý aspekt argumentační linky v žalobě.

Tisková zpráva: Otevřená společnost a Institute H21 žalují ministerstvo za postup při zásahu proti dezinformačním webům

Otevřená společnost a Institute H21 podaly společnou žalobu na Ministerstvo obrany za nezákonný postup při zásahu proti dezinformačním webům. V únoru tohoto roku sdružení CZ.NIC na základě žádosti Národního centra kybernetických operací (NCKO) ukončilo provoz několika z nich. Experti z uvedených organizací chápou účel tohoto kroku, ale jeho konkrétní provedení podle nich porušuje garance svobody projevu a právního státu. Cílem žaloby je do budoucna vyjasnit ústavní limity zákroků proti dezinformacím a motivovat stát k systémovějšímu přístupu.

Transparentnost plánování přináší kvalitu a legitimitu

Společně s dalšími neziskovými organizacemi a platformami jsme zaslali otevřený dopis místopředsedovi vlády s výhradami ohledně přípravy Národního plánu obnovy (NPO) a žádosti o zapojení zástupců nevládních organizací do dalších fází projednávání a implementace plánu.

Podnikatelé, experti, firmy a organizace varují premiéra před další exekuční vlnou

Nechceme černý scénář podobný poslední krizi, kdy bylo během roku zahájeno milion nových exekucí. Systém je třeba odbřemenit od nevymahatelných exekucí a racionalizovat jej do budoucna, píše premiérovi na 39 osobností především z podnikatelského prostředí, firem i neziskových organizací.

Přezkum jako nový nástroj práva na informace poslouží k vyjasnění, kdo je nadřízený „hradní party“

Náš expert Oldřich Kužílek objasňuje, proč Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil přezkumné řízení s Kanceláří presidenta republiky a jaký to může mít důsledek.

Oldřich Kužílek vyvrací obstrukce hradního kancléře

Kancléř Mynář opět blokuje poskytování informací z Hradu okolo čínského nátlaku na Kuberu, tentokrát dokonce ani neví, že už od ledna není „nadřízeným orgánem“ své kanceláře.

POZOR NEZHASÍNAT!

Nouzový stav neznamená vypnutí práva a neomezené zásahy do základních lidských práv a svobod. Navrhneme proto, jak se vyvarovat nepřípustným omezením práv a svobod občanů.

Klíč k rozhodování

Stáhněte si zdarma novou příručku k občanské participaci! Zaměřili jsme se na to, jak se informovat, jak komentovat a jak se podílet na rozhodování o nejbližším okolí, zejména pokud vám ještě není dvacet.

Otevřenost a GDPR

Nové nařízení o ochraně osobních údajů otevřenost neohrožuje. Více v naší analýze!

Jak žádat o informace o platech úředníků?

Jak žádat o informace o platech úředníků? Dozvíte se v naší analýze...

Předali jsme cenu Jana Savického

I letos jsme hodnotili povinné informace na webech obcí. Projděte si výsledky.

Obecní „akciovky“ informace dál poskytují!

Ústavní soud dnešním nálezem jasně ukázal, že povinnosti poskytovat informace se nelze vyhnout skrz zakládání dceřiných společností. Vyvrátil také výklad NSS navazující na nález ÚS ohledně ČEZu, že akciové společnosti ve 100% veřejném vlastnictví jsou povinnými subjekty pouze v případě, že byly zároveň zřízeny zvláštním zákonem. Oldřich Kužílek, expert Otevřené společnosti na právo na informace a spoluautor uvedeného zákona, k tomu dodává, že „nález je dobrou zprávou pro všechny, které zajímá např. fungování akciových společností zcela vlastněných samosprávami, jako je např. pražský dopravní podnik, a do určité míry také předznamenává, jak dopadne spor o poskytování informací státní firmou OTE, a.s.“.

Nález ÚS o platech

I podle ÚS je možné poskytovat informace o platech zaměstnanců veřejné sféry.

Úřade, otevři se! 

Takto pojmenovaná reportáž o činnosti Otevřené společnosti byla Českou televizí odvysílána v neděli 29. října v rámci pořadu Občanské noviny.

Vyhlásili jsme výsledky Otevřeno x Zavřeno 2017!

Kdo byl letos nejotevřenější a u koho informace váznou? Podívejte se na výsledky Otevřeno x Zavřeno 2017, které jsme dnes vyhlásili v podkrovním prostoru Werichovy vily!

Nález ÚS je hozenou rukavicí zákonodárcům

Tisková zpráva k nálezu ÚS, kterým vyhověl ústavní stížnosti společnosti ČEZ, a.s.

Vzory žalob

Někdy je třeba se o informace soudit. Ulehčete si práci použitím našich vzorů.

Výzva koaličním stranám k nápravě registru smluv

Významné osobnosti vyzývají koaliční zákonodárce k nápravě registru smluv a požadují odstranění plošných výjimek.

Autorské právo a přístup k informacím

Připravili jsme pro vás analýzu Nálezu ÚS, který hledá rovnováhu mezi přístupem k informacím a autorskoprávní ochranou.

Podle veřejnosti poslanci chtějí utajit nekalé praktiky ve státních firmách a podnicích.

Praha 5. dubna 2017 – Plošné výjimky ze zveřejňování smluv pro státní a městské podniky nepodporuje 73,7 procent občanů. Pro 80 procent oslovených je důležité, jak poslanci hlasují o zveřejňování smluv státu, a téměř tři čtvrtiny z nich toto hlasování zohlední při rozhodování o tom, komu dají své preferenční hlasy v nejbližších volbách.

Zlepšili jsme přístup k informacím o exekucích!

Tento týden jsme společně s Ekumenickou akademií spustili unikátní webovou aplikaci www.mapaexekuci.cz, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích. Cílem projektu je nejen usnadnit orientaci v datech, ale skrze kvalitativní výzkum a srovnávací studii různých přístupů k oddlužení osob napříč evropskými zeměmi také vyvrátit obecné představy a mýty o zadlužených lidech.

GFŘ tají jména firem, které krátily stát na dani

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se v minulosti chlubilo, že odhalilo krácení na dani ve výši 4,5 miliardy korun při obchodování firem s drahými kovy – a Andrej Babiš tehdy tvrdil, že jména firem nejde zveřejnit. My si myslíme opak.

Likvidace registru smluv

Poslanci ČSSD, KSČM, ODS a části KDU-ČSL odhlasovali celou řadu výjimek z registru smluv.

Státní firmy většinou po vynětí z registru nevolají

Uskutečnili jsme průzkum k prvním sedmi měsícům účinnosti Zákona o registru smluv.

Vzory žádosti, odvolání a stížnosti podle Infozákona

Připravili jsme pro vás snadno upravitelné vzory žádosti, odvolání a stížnosti podle Infozákona.

Pojišťovny jako povinné subjekty

Komentář k šetření ombudsmanky ohledně zdravotních pojišťoven jako povinných subjektů podle Infozákona.

Hanobení prezidenta

Návrh 64 poslanců na zavedení trestného činu hanobení prezidenta republiky těsně před přicházejícím 17. listopadem bychom neměli podceňovat, má svoji výraznou symbolickou rovinu a je útokem na základní hodnoty, ke kterým se společnost přihlásila po roce 1989.

Odpověď MV na reakci k Zavřeno

V reakci na udělení hlavní ceny Zavřeno za chaotické, zmatené, podezřelé a nedostatečné informování o zásadní reformě policie Ministerstvo vnitra původně uvedlo, že „udělení této kvazi ceny ze strany několika aktivistů nelze nevnímat jinak než jako pokračování kampaně proti reorganizaci policie“. Rádi bychom připomněli v této souvislosti, jaká jsou pravidla soutěže a kdo vlastně nominuje a hodnotí:

Zveme vás na vyhlášení výsledků Otevřeno x Zavřeno 2016!

Zúčastněte se slavnostního vyhlášení soutěže, která hodnotí otevřenost úřadů, institucí i osobností veřejné správy.

Hlasujte v Otevřeno x Zavřeno 2016

Rekordních 95 nominací prošlo přísným ověřováním čtrnáctého ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno. Je mezi nimi extrémní požadavek úřadu na úhradu za informace, které jiný úřad sám aktivně zveřejnil, anebo mapová aplikace, sledující z úřední desky, co úřad řeší ve vašem okolí.

Otevřená data - novelizace InfZ 2016

Senátem prošel vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Prolomí podvědomou tabuizaci, s níž někteří úředníci chrání a tají zdrojové databáze, a uvede do pohybu mechanismus, který by měl každým rokem mezi uvolněné databáze státu přidávat další a další.

Otevřeno x Zavřeno: Nominujte své zážitky s úřady!

Zahajujeme další ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy.

Informací proti korupci

Praha, 24. května 2016 – Otevřená společnost, o.p.s. představila 23. května večer v prostorech Era světa na Jungmannově náměstí v Praze e-knihu Informací proti korupci určenou nejen začínajícím novinářům, ale i všem se zájmem o témata investigace, korupce a úloha médií ve společnosti.

Zveřejněte maturity!

Data z maturit by měla být veřejná. Vlastně je s podivem, že už dávno nejsou.

Dezinformace k hymně na Hradě

Při hodnocení policejního zákazu zpívat hymnu na Hradě tentokrát nevypouští dezinformace kremelská propaganda, ale naznačuje je jak Policie, tak i čtverácký Pražský hrad. Vytvářejí dojem, že policista, který zakázal skautům zpívat hymnu, postupoval v souladu s právem, pouze tak nějak málo empaticky.

Bude z registru smluv prázdná skořápka?

Praha, 19.4.2016 - Zástupci koaličních stran v těchto dnech jednají o postoji vládní koalice k navrženým výjimkám z registru smluv a nikdo neví, co se z toho vyklube. Jako důležitý podkladový materiál jim přitom slouží analýza, kterou u společnosti Deloitte Advisory s.r.o. zadalo Ministerstvo vnitra. Analýza o možných rizicích a dopadech zveřejňování smluv na vybrané státní firmy je však z řady hledisek nekvalitní. Namísto klíčové otázky odpovídá na jinou, nesprávně položenou, obsahuje řadu nepravdivých informací a formálních chyb.

Leden plný informací

Byť se začátkem ledna konečně ozvala zima, na střechy padla sněhová peřina a na lidi únava, v přístupu k informacím se děla jedna zajímavá událost za druhou a tak jsme si nemohli dovolit odpočívat na peci. V blogu se dočtete o studii k EET, novém komentáři k Infozákonu, posledních informačních kauzách a našich aktivitách.

Českou televizi registr smluv neohrožuje

Přečtěte si analýzu odborníka Otevřené společnosti Oldřicha Kužílka, která dokazuje zbytečnost případné výjimky z registru smluv pro ČT.

Vystoupili jsme na debatě Ministerstva vnitra k novele Infozákona

Náš odborník Oldřich Kužílek přednášel 8. 12. na odborném semináři Ministerstva vnitra k právu na informace.

Podrobná analýza novely Infozákona 2015

Přinášíme komplexní analýzu novely Infozákona ze září 2015.

NKÚ, Veřejný ochránce práv a Senát budou zveřejňovat smlouvy dobrovolně. Hrad odmítá, Poslanecká sněmovna mlčí.

Tisková zpráva Praha 19. října 2015 – Poté, co poslanci vyňali z povinnosti zveřejňovat smlouvy Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv, kontaktovala nezisková organizace Otevřená společnost tyto instituce s žádostí, aby své smlouvy zveřejňovaly v Registru smluv dobrovolně. Od většiny z nich dostala pozitivní odpověď.

Předali jsme ceny Otevřeno x Zavřeno 2015

V 13. ročníku soutěže otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO x ZAVŘENO jsme na konci září rozdali ceny. Získalo je celkem deset institucí i jednotlivců.

Je ti patnáct a chceš informace? Hovnajs!

Patnáctiletý Jakub Čech podal na Magistrát města Prostějov žádost o informace. Od úřednice se ale dozvěděl, že potřebuje souhlas rodičů.

Ústavní soud: V pochybnostech informace mají přednost.

Ústavní soud rozhodl, že v pochybnostech o výkladu zákona má mít přístup k informacím vždy přednost před jejich odepřením. Vyslovil tím jakousi presumpci otevřenosti veřejné správy.

Kopírování něco stojí! Výzkum srovnal sazebníky úřadů.

Až 50 Kč za jednu A4 nebo 800 Kč za hodinu vyhledávání. Jak odhalil unikátní průzkum Informace za zlato, za poskytnutí informací na některých úřadech občan zaplatí tučnou sumu.

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy