Semináře pro úředníky


Jednodenní seminář
o zákonu o svobodném přístupu k informacím

Cílem semináře je seznámit pracovníky orgánů státní správy na všech úrovních
s klíčovými aspekty zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a jejich praktickými dopady.
 

Jednodenní seminář
o praktických dopadech novely tiskového zákona

Novelizace tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů)
platná od listopadu 2013 ukládá povinnost zajišťovat objektivitu
a vyváženost radničních a krajských novin a časopisů.

Seminář je zaměřen na praktické
otázky zajištění zákonem stanovených povinností, seznámení
s nejčastějšími nedostatky a návrhy vhodných řešení.

Semináře budou v nejvyšší možné míře přizpůsobeny vašim požadavkům a dotazům
a mohou být uskutečněny na Vámi zvoleném místě.
Lektorem seminářů je Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost
veřejné správy,spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, autor
rozsáhlých průzkumů a analýz v oblasti otevřenosti veřejné správy.

 

V případě zájmu o uspořádání semináře
kontaktujte:
info@osops.cz