Právo na informace

Každý má právo podílet se na správě věcí veřejných. Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v tomto ohledu přináší skvělé možnosti. Učíme veřejnost i úřady Infozákon správně používat.

V online poradně nabízíme stovky zodpovězených otázek a možnost položit vlastní dotaz. Naši experti jsou připraveni se vaším případem zabývat.
 

Nejvyšší správní soud přehlíživě odmítl uvažovat o svobodě projevu

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost, kterou jsme spolu s Institutem H21 podali proti rozsudku Městského soudu v Praze. Nejde vůbec o samotné dezinfoweby, zablokované na pokyn státu před více než rokem. Jde o to, aby soudy nepřehlížely skutečnost, že některé „proklamace“ státu se automaticky překlopí do reality a zasáhnou tak do základních práv občanů. Soud se vydal na velmi rizikovou cestu pro demokracii. Výslovně uznává možnost státu zasahovat do svobody projevu i bez jakéhokoliv oprávnění, pouze na základě úsudku, jak závažný se jeví důvod. Útok Ruska na Ukrajinu byla mimořádně závažná příčina. Justice se ale nesmí vyhýbat otázce, kde je hranice mimořádné závažnosti a zda je opatření vůbec účinné.

Vyjádření Institutu H21 a Otevřené společnosti k usnesení Městského soudu v Praze o žalobě proti Ministerstvu obrany ve věci blokace dezinformačních webů

Zablokování několika dezinformačních webů na začátku ruské agrese na Ukrajině bylo novou, nejasnou situací. Státní představitelé a zapojené soukromé subjekty mlžili, do jaké míry se na něm podíleli. Spor byl i o to, zda jde o zásah do svobody projevu a práva na informace, a pokud ano, zda se dotýká pouze původce znepřístupněných webů, nebo kohokoliv, kdo je sleduje.

Syndikát
novinářů

Poskytujeme zdarma telefonické poradenství médiím

Informace pro všechny

Web nabízející nejjednodušší způsob podání žádosti o informace

Rekonstrukce
státu

Tvoříme páteř protikorupčního projektu

Otevřeno Zavřeno

Již 15 let s pomocí veřejnosti sledujeme, které úřady přivítají občana s otevřenou náručí a kde před ním zabouchnou dveře. 

Hlídáme Infozákon,
aby se nečekaně nezměnil

Expert Otevřené společnosti Oldřich Kužílek je spoluautorem první verze zákona z roku 1999 a dalších klíčových novelizací. Od té doby sledujeme, co se kolem zákona děje, a navrhujeme potřebné úpravy.
Vystoupení našeho experta k navrhovaným změnám Infozákona v ČT 24 si prohlédněte zde.
 

Stošestku s námi hlídá 
Oldřích Kužílek
Oldřich Kužílek

Služby

Online kurzy zaměřené na poskytování informací a na otevřená data mají akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Jsou určeny úředníkům, studentům i široké veřejnosti. Absolventi získají certifikát.

Odhalíme silné i slabé stránky vašeho úřadu ve vyřizování žádostí o informace, webových stránek, radničního periodika, účasti veřejnosti na rozhodování (zastupitelstvo) či podávání stížností a petic. 

V ČR již proběhly stovky soudních procesů s úřady, které nezvládly občanům poskytnout informace dle zákona 106. Neznalost neomlouvá. Předáme vám zkušenosti a seznámíme vás  s rozsudky v příbuzných kauzách.

Víte, kolik lidí je v exekuci ve vaší obci? Podívejte se na novou Mapu exekucí!

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy