Otevřené příležitosti
pro Romy

Evropou obchází strašák sociálního vyloučení. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří samozřejmě Romové. Sociální služby a poradenství jim naštěstí poskytuje již celá řada organizací. My se zaměřujeme na ovlivňování veřejných politik, které mají nebo by měly mít dopad na integraci Romů, včetně využívání fondů Evropské unie.

Pomáháme romským neziskovkám dosáhnout na evropské peníze

Stejnou asistenci s tvorbou úspěšných projektů nabízíme také školám, obcím a jiným organizacím působícím v oblasti sociálního začleňování Romů a dalších znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Nezkušeným neziskovkám pomáháme rychle nastartovat činnost prostřednictvím konzultací nad strategickým plánem, identifikací zdrojů podpory a dalšími praktickými otázkami ze života NGO.

Pokud si myslíte, že můžeme
být prospěšní i vám, kontaktujte nás.

Podporujeme sociální podnikání,
nástroj sociálního začleňování

Vytvořili jsme akreditovaný vzdělávací program pro představitele samospráv, zaměřený na oblast zakládání a provozování obecních sociálních podniků. Více...

Propojujeme starosty,
aby sdíleli své starosti


Evropská unie disponuje financemi na podporu romských komunit, ale často je obtížné tyto prostředky k Romům dostat. Naše skupina expertů proto nabízí informovaný pohled na tvorbu i čerpání EU fondů a upozorňuje na problematické momenty. Čerpání evropských financí v období 2014 - 2020 by díky její práci mělo být pro Romy jednodušší a efektivnější.

Slovenské učitele jsme přivezli na studijní návštěvu Ostravy

Výměna zkušeností mezi českými a slovenskými samosprávami v oblasti začleňování Romů v lednu pokračovala návštěvou slovenských pedagogů, kteří se zajímají o inkluzi ve vzdělání.

Naše skupina proromských expertů
hájí zájmy Romů při tvorbě veřejných politik

Evropská unie disponuje financemi na podporu romských komunit, ale často je obtížné tyto prostředky k Romům dostat. Naše skupina expertů proto nabízí informovaný pohled na tvorbu i čerpání EU fondů a upozorňuje na problematické momenty. Čerpání evropských financí v období 2014 - 2020 by díky její práci mělo být pro Romy jednodušší a efektivnější.

Náš expert se podílel na tvorbě 

Pokynu Evropské komise o využívání fondů EU
a řešení segregace ve vzdělávání a bydlení

 

Naši experti se zapojují do debat
o dalších důležitých tématech

 

 • Školský zákon

  Posuzování projektů z hlediska dopadu na integraci Romů

 • Školský zákon

  Národní strategie romské integrace do 2020

 • Školský zákon

  Pravidla spolufinancování EU fondů 2014-2020

 • Školský zákon

  Využívání fondů EU pro začleňování Romů

 • Školský zákon

  Školský zákon

S Nadací Michaela Kocába udělujeme cenu Roma Spirit

Roma Spirit je ocenění pro jednotlivce i organizace, kteří přispívají ke zlepšení situace Romů v ČR. Otevřená společnost a Nadace Michaela Kocába je udělují již pátým rokem.

Ocenění předáváme u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince v Pražské křižovatce. Záznam vysílá Česká televize.

Vše o Roma Spirit

Naši výzvu "Buďte nepřizpůsobiví"
vyslyšelo přes 300 osob

V projektu Teorie přizpůsobivosti jsme se zaměřili na boj s předsudky.

Připravili jsme workshopy zážitkové pedagogiky pro středoškoláky ve Stříbře a v Děčíně, kde ve studentských volbách organizovaných společností Člověk v tísni zvítězila DSSS. Studenti např. potkali bývalého člena krajní pravice v Německu.

"Nepřizpůsobivý" je nacistický termín
pro nepohodlné osoby

Webová stránka přinesla informace, odkud se vzala dnes oblíbená nálepka "nepřizpůsobivý". Lidé mohli vytvořit vlastní fotku s nápisem "Jsem nepřizpůsobivý" a popisem, v čem jsou jiní. Ke kampani se přidalo 328 osob.

Pomáháme školám vidět gender

Vyučujícím na prvním stupni základních škol v Praze a Severních Čechách pomáháme férově přistupovat k romským a neromským holkám a klukům. Aby romské dívky už nemusely čelit diskriminaci na druhou.

Jsme první projekt v ČR, který se zaměřuje na gender a etnicitu ve školách.

Asistence neziskovkám i úřadům při tvorbě projektů

Tvorba politik integrace Romů

Také chcete bojovat s předsudky a hloupostí?

Napište nám. Kdykoli.

Otevřená společnost

 • Uruguayská 178/5
 • Praha 2, CZ-120 00
Mapa
Partneři

Rómský inštitut EPIC Romodrom Česká televize Nadace M. Kocába Romea.cz ACEC VIZE

Donoři

Open Society Foundation Think Tank Fund Nadace ČEZ US embassy VIZE