Otevřené příležitosti
pro Romy

Evropou obchází strašák sociálního vyloučení. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří samozřejmě Romové. Sociální služby a poradenství jim naštěstí poskytuje již celá řada organizací. My se zaměřujeme na ovlivňování veřejných politik, které mají nebo by měly mít dopad na integraci Romů, včetně využívání fondů Evropské unie.

Podporujeme přístup ohrožených skupin včetně Romů k přiměřenému bydlení

Podporujeme odbornou diskusi o legislativním zakotvení sociálního podnikání a vzděláváme samosprávy v oblasti zakládání a provozování obecních sociálních podniků.

Vytvořili jsme vzdělávací program pro představitele samospráv, zaměřený na oblast zakládání a provozování obecních sociálních podniků.

V roce 2016 jsme uspořádali 8 navazujících seminářů, tvořící ucelený vzdělávací program – „Posilování kapacit jednotlivců prostřednictvím zavádění sociálního podnikání na obcích“. Program, v rámci kterého bylo vyškoleno 17 osob, byl určen především pro představitele samospráv. 

Na jaře 2017 jsme na tento úspěšný kurz navázali semináři určenými jak pro zástupce samospráv, tak  pro představitele ostatních sektorů a širokou veřejnost zajímající se o sociální podnikání. Jedná se o jednodenní semináře s intenzivní výukou, zaměřenou zejména na praktickou stránku tématu. Letošní podoba semináře bude akreditována. Více o seminářích...

 

 

Propojujeme starosty,
aby sdíleli své starosti


Evropská unie disponuje financemi na podporu romských komunit, ale často je obtížné tyto prostředky k Romům dostat. Naše skupina expertů proto nabízí informovaný pohled na tvorbu i čerpání EU fondů a upozorňuje na problematické momenty. Čerpání evropských financí v období 2014 - 2020 by díky její práci mělo být pro Romy jednodušší a efektivnější.

Slovenské učitele jsme přivezli na studijní návštěvu Ostravy

Výměna zkušeností mezi českými a slovenskými samosprávami v oblasti začleňování Romů v lednu pokračovala návštěvou slovenských pedagogů, kteří se zajímají o inkluzi ve vzdělání.

Naše skupina proromských expertů
hájí zájmy Romů při tvorbě veřejných politik

Evropská unie disponuje financemi na podporu romských komunit, ale často je obtížné tyto prostředky k Romům dostat. Naše skupina expertů proto nabízí informovaný pohled na tvorbu i čerpání EU fondů a upozorňuje na problematické momenty. Čerpání evropských financí v období 2014 - 2020 by díky její práci mělo být pro Romy jednodušší a efektivnější.

Náš expert se podílel na tvorbě 

pokynu Evropské komise o využívání fondů EU a řešení segregace ve vzdělávání a bydlení

 

Naši experti se zapojují do debat
o dalších důležitých tématech

 

 • Školský zákon

  Posuzování projektů z hlediska dopadu na integraci Romů

 • Školský zákon

  Národní strategie romské integrace do 2020

 • Školský zákon

  Pravidla spolufinancování EU fondů 2014-2020

 • Školský zákon

  Využívání fondů EU pro začleňování Romů

 • Školský zákon

  Školský zákon

S Nadací Michaela Kocába udělujeme cenu Roma Spirit

Roma Spirit je ocenění pro jednotlivce i organizace, kteří přispívají ke zlepšení situace Romů v ČR. Otevřená společnost a Nadace Michaela Kocába je udělují již pátým rokem.

Ocenění předáváme u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince v Pražské křižovatce. Záznam vysílá Česká televize.

Vše o Roma Spirit

Pomohli jsme romským neziskovkám připravovat projekty a získavat dotace

V letech 2013 až 2015 byla Otevřená společnost národním partnerem Open Society Institute pro realizaci mezinárodního programu EU Fondy pro Romy (Making the Most EU Funds for Roma. V rámci programu jsme pracovali s více než dvěma desítkami romských a proromských organizací, kterým jsme poskytovali různé druhy podpory - od podpory při administrativní konsolidaci, přípravě výročních zpráv, přes školení, zabezpečení facilitovaného strategické plánování až po tvorbu projektů a podporu při jejich implementaci. 

S naší podporou bylo podáno 64 projektů, na které neziskovky získaly více než 13 milionů korun. 

Pomohli jsme také pěti obcím naplánovat aktivity v oblasti sociálního začleňování.

Pomáháme školám vidět gender

Vyučujícím na prvním stupni základních škol v Praze a Severních Čechách pomáháme férově přistupovat k romským a neromským holkám a klukům. Aby romské dívky už nemusely čelit diskriminaci na druhou.

Jsme první projekt v ČR, který se zaměřuje na gender a etnicitu ve školách.

Asistence neziskovkám i úřadům při tvorbě projektů

Tvorba politik integrace Romů

Také chcete bojovat s předsudky a hloupostí?

Napište nám. Kdykoli.

Marek Hojsík
Ester Lomová

Otevřená společnost

 • Uruguayská 178/5
 • Praha 2, CZ-120 00
Mapa
Partneři

Rómský inštitut EPIC Romodrom Česká televize Nadace M. Kocába Romea.cz ACEC VIZE

Donoři

Open Society Foundation Think Tank Fund Nadace ČEZ US embassy VIZE