Policie jako služba veřejnosti

Česká policie prošla v posledních letech zásadními koncepčními změnami. Přesto zůstává značně tajemnou organizací. Byť je součástí veřejné správy, kolem jejího fungování existuje jen minimální veřejná diskuse. Je nutné, aby policie znala problémy, jež tíží veřejnost, a dokázala předřadit jejich prevenci před represi. Zároveň musí být veřejně kontrolovatelnou organizací s transparentním rozhodováním a hospodařením. Důvěra veřejnosti v policii by měla vyplývat z předvídatelnosti jejích kroků, důsledného dodržování zákona a schopnosti nápravy vlastních chyb.

Cílem programu Otevřené společnosti zaměřeného na policii je přispívat k tomu, aby policie nebyla uzavřenou složkou stojící mimo společnost, ale aby se aktivně podílela na utváření prostředí, v němž žijeme, a stala se tak v očích veřejnosti jeho nedílnou a srozumitelnou součástí.

Spolupracujeme s policisty na místní úrovni při řešení lokálních problémů bezpečnosti a veřejného pořádku. Snažíme se tuto spolupráci směřovat k všestranně akceptovatelným a dlouhodobým řešením, která nestaví primárně na represi, ale na dobré analýze výchozí situace a na její přeměně tak, aby byla pro protiprávní činnost méně příznivá. 

Vyvíjíme řadu aktivit, které informačně otevírají policii veřejnosti. Ve vztahu policie a veřejnosti totiž platí jednoduchá úměra - čím méně informací, tím méně důvěry. Do této oblasti patří náš projekt internetové mapy kriminality, zpřístupňující široké veřejnosti údaje o trestných činech v jednotlivých územních útvarech Policie ČR a umožňující přímé kontaktování jednotlivých útvarů.

Největší zátěž pro veřejnost představuje drobná "pouliční" kriminalita. Proto se snažíme propagovat myšlenku Crime Prevention Through Environmental Design. Jednoduše řečeno chceme, aby ulice, prostranství a budovy obcí vznikaly v uspořádání, které vědomě omezuje příležitosti k protiprávnímu jednání.

Kontakt

Otevřená společnost, o. p. s.

Uruguayská 178/ 5,
Praha 2, CZ-120 00

tel. 222 561 913
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.