Prosazování genderové
rovnosti

Koukáme vládě pod prsty, jak důsledně dodržuje zásady rovných příležitostí, které si sama stanovila nebo se k nim v rámci Evropy přihlásila. Pokud se nám něco nelíbí, podáváme podněty prostřednictvím Rady vlády pro Rovné příležitosti žen a mužů. Pracujeme na tom, aby všichni lidé - bez ohledu na to, v jaké kategorii pohlaví se narodili - mohli šťastně žít a rozvíjet svoje schopnosti, aniž by přitom naráželi na skleněné stropy.

Ceny Genderman roku 2017 předány! 

Na základě nominací od veřejnosti zasílaných v průběhu listopadu a vyhodnocení nominovaných výroků a počinů pětičlennou odbornou porotou,  Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění Genderman roku 2017 třem mužům, kteří konkrétním způsobem pozitivně přispěli do veřejné debaty o rovnosti žen a mužů.

Více informací na www.genderman.cz

 

 

Kdo to tady řídí?

V České republice máme v představenstvech státních firem jen 5% žen, veřejné firmy (státní, krajské, městské) jsou na tom hůře než firmy soukromé.

Přispíváme do debat kolem Akčního plánu Vlády ČR pro rovné zastoupení žen vrozhodovacích pozicích. Prosazujeme, aby vzdělané, kvalifikované, schopné... ženy měly taky šanci řídit české firmy.

Podívejte se na naši genderovou mapu

www.genderovamapa.cz

Přečtěte si

 

 

 

Projekt Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Cílem projektu je přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve dvou
obcích. Naplníme dva podcíle:

1. Zahájení implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v Třebíči a Buštěhradu (partneři projektu).

2. Vytvoření fungujícího systému uplatňování gender mainstreamingu v

Třebíči a Buštěhradu.

Víte, že...
Důchodkyně berou až o 40 % nižší
důchod než jejich muži?

Proto jsme přizvali čtyři evropské partnery do projektu, který monitoruje nerovné odměňování. Pídíme se po tom, jak moc se platové rozdíly v produktivním věku odrazí na našich důchodech ve stáří.

Uspořádali jsme mezinárodní konferenci k tématu rovnoměrného odměňování žen a mužů. Konala se v březnu 2016 v Praze.

Spustili jsme informační kampaň a vydali studii rozdílů v platech a penzích mezi muži a ženami.

 

 

Projekt Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování.
Více...
 

 

V dubnu 2017 jsme absolvovali studijní cestu do Norska díky programu Dejme (že)nám šanci Nadace OSF a získali jsme tak nové tipy na přístup k rovnému odměňování.

Zaměstnavatelé, zaměstnankyně i zaměstnanci mají možnost se jimi inspirovat. 
V případě zájmu o téma nás neváhejte kontaktovat!

Více informací o projektu Studijní cesta do Norska

Tipněte si, kolikátá skončila ČR
v genderovém hodnocení zemí
podle Světového ekonomického fóra?

ČR je první v rovném přístupu ke vzdělání,
ale pokulháváme v ekonomické rovnosti.

Zbavujeme svět sexistické reklamy

Před časem jsme vytáhli do boje proti sexistickým billboardům v ulicích. Učili jsme veřejnost přeznačovat vulgární a urážlivé plakáty, vydali jsme manuál

Jak na sexistickou reklamu

V současnosti pracujeme na etickém kodexu reklamy, se kterým se následně vydáme do redakcí médií, ale i do škol a za širokou veřejností.

Na těchto aktivitách spolupracujeme s Nesehnutím,
které organizuje známou soutěž

Sexistické prasátečko

Pomáháme školám vidět gender

Vyučujícím na prvním stupni základních škol v Praze a Severních Čechách pomáháme férově přistupovat k romským a neromským holkám a klukům. Aby romské dívky už nemusely čelit diskriminaci na druhou.

Jsme první projekt v ČR, který se zaměřuje na gender a etnicitu ve školách.

Projekt Rovnost 2.0

Naše služby

Genderový audit pro firmy i úřady

Zjistíme, jestli ženy (nebo muži) ve vaší společnosti nečelí nějakým netušeným překážkám. Pomůžeme vám nastavit podmínky pro snažší sladění pracovního a rodinného života.

Test rovných příležitostí

Pomocí moderního nástroje vám pomůžeme zjistit stav rovných příležitostí ve firmě, instituci, organizaci.

Semináře a workshopy

Většina firem, které čelí žalobám, se do problému dostala z neznalosti. Seznámíme vás s novou antidiskriminační legislativou, jejíž principy by mělo znát vedení společnosti i zaměstnanci.

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy či požadavky...

Rádi Vám připravíme konkrétní nabídku. Napište nám na adresu: info@osops.cz

Také vám vadí nerovné podmínky pro muže a ženy?

Odborné provedení seminářů a workshopů v oblasti rovných příležitostí je garantováno Tomášem Pavlasem 

Tomáš Pavlas

Otevřená společnost

  • Uruguayská 178/ 5
  • Praha 2, CZ-120 00
Mapa

ZA PODPORU DĚKUJEME

            

PARTNEŘI PROJEKTŮ

           ​    Nesehnutí     

JSME ČLENY