Prosazování genderové
rovnosti

Koukáme vládě pod prsty, jak důsledně dodržuje zásady rovných příležitostí, které si sama stanovila nebo se k nim v rámci Evropy přihlásila. Pokud se nám něco nelíbí, podáváme podněty prostřednictvím Rady vlády pro Rovné příležitosti žen a mužů. Pracujeme na tom, aby všichni lidé - bez ohledu na to, v jaké kategorii pohlaví se narodili - mohli šťastně žít a rozvíjet svoje schopnosti, aniž by přitom naráželi na skleněné stropy.

GENDERMAN

V rámci iniciativy Genderman organizujeme stejnojmenou soutěž, jejímž cílem je zviditelňovat muže, kteří se nejen nebojí rovnoprávnosti žen a mužů, ale veřejně ji podporují.   

Vedle toho organizujeme další aktivity, jejichž cílem je pomáhat mužům vymanit se z dobové patriarchální role a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. 

Více informací na www.genderman.cz

 

Kdo to tady řídí?

V České republice máme v představenstvech státních firem jen 5% žen, veřejné firmy (státní, krajské, městské) jsou na tom hůře než firmy soukromé.

Přispíváme do debat kolem Akčního plánu Vlády ČR pro rovné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Prosazujeme, aby vzdělané, kvalifikované, schopné... ženy měly taky šanci řídit české firmy.

Podívejte se na naši genderovou mapu

www.genderovamapa.cz

Přečtěte si

 

 

 

Projekt Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Cílem projektu je přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve dvou
obcích. Naplníme dva podcíle:

1. Zahájení implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v Třebíči a Buštěhradu (partneři projektu).

2. Vytvoření fungujícího systému uplatňování gender mainstreamingu v

Třebíči a Buštěhradu.

Víte, že...
Důchodkyně berou až o 40 % nižší
důchod než jejich muži?

Proto jsme přizvali čtyři evropské partnery do projektu, který monitoruje nerovné odměňování. Pídíme se po tom, jak moc se platové rozdíly v produktivním věku odrazí na našich důchodech ve stáří.

Uspořádali jsme mezinárodní konferenci k tématu rovnoměrného odměňování žen a mužů. Konala se v březnu 2016 v Praze.

Spustili jsme informační kampaň a vydali studii rozdílů v platech a penzích mezi muži a ženami.

 

 

Projekt Jak na rovnost v odměňování....aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování.
Více...
 

 

V dubnu 2017 jsme absolvovali studijní cestu do Norska díky programu Dejme (že)nám šanci Nadace OSF a získali jsme tak nové tipy na přístup k rovnému odměňování.

Zaměstnavatelé, zaměstnankyně i zaměstnanci mají možnost se jimi inspirovat. 
V případě zájmu o téma nás neváhejte kontaktovat!

Více informací o projektu Studijní cesta do Norska

Tipněte si, kolikátá skončila ČR
v genderovém hodnocení zemí
podle Světového ekonomického fóra?

ČR je první v rovném přístupu ke vzdělání,
ale pokulháváme v ekonomické rovnosti.

Zbavujeme svět sexistické reklamy

Před časem jsme vytáhli do boje proti sexistickým billboardům v ulicích. 

 Vydali jsme manuál... Jak na sexistickou reklamu

Pomáháme školám vidět gender

Vyučujícím na prvním stupni základních škol v Praze a Severních Čechách pomáháme férově přistupovat k romským a neromským holkám a klukům. Aby romské dívky už nemusely čelit diskriminaci na druhou.

Jsme první projekt v ČR, který se zaměřuje na gender a etnicitu ve školách.

Projekt Rovnost 2.0

Naše služby

Genderový audit pro firmy i úřady

Zjistíme, jestli ženy (nebo muži) ve vaší společnosti nečelí nějakým netušeným překážkám. Pomůžeme vám nastavit podmínky pro snažší sladění pracovního a rodinného života.

Test rovných příležitostí

Pomocí moderního nástroje vám pomůžeme zjistit stav rovných příležitostí ve firmě, instituci, organizaci.

Semináře a workshopy

Většina firem, které čelí žalobám, se do problému dostala z neznalosti. Seznámíme vás s novou antidiskriminační legislativou, jejíž principy by mělo znát vedení společnosti i zaměstnanci.

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy či požadavky...

Rádi Vám připravíme konkrétní nabídku. Napište nám na adresu: info@osops.cz

Také vám vadí nerovné podmínky pro muže a ženy?

Odborné provedení seminářů a workshopů v oblasti rovných příležitostí je garantováno Tomášem Pavlasem 

Tomáš Pavlas

Otevřená společnost

  • Uruguayská 178/ 5
  • Praha 2, CZ-120 00
Mapa

ZA PODPORU DĚKUJEME

            

PARTNEŘI PROJEKTŮ

           ​    Nesehnutí     

JSME ČLENY